A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
ZEKÂİ, DEDE
ZEKÂİ DEDE

ZEKÂİ DEDE

ZEKÂİ DEDE ( 1825 – 1897)

Büyük Türk bestekârlarındandır. Hafız Mehmet Zekâi Dede Efendi, Mevlevi’dir. Hayatını mevlevihanede müzik icrası ve müzik öğretimiyle geçirmiş, Dr. S. Ezgi, Rauf Yekta Bey, Avni Konuk, oğlu Ahmet Irsoy gibi son derece değerli müzikçiler yetiştirmiştir. 117 eseri, oğlu A. lrsoy ile öğrencisi Dr. S. Ezgi tarafından tenkidi metotla 3 cilt halinde İstanbul Konservatuvarı tarafından yayınlanmıştır. 5 Mevlevi ayini de ayrı bir cilt şeklinde neşredilmiştir. Bayati-Bûselik makamını Zekai Dede yapmıştır. Dede Efendi ile Eyüplü Mehmet Bey’in öğrencisi olan bestekâr, onların yolundan gitmiş, çok güzel dini ve dindışı sözlü eserler bestelemiştir; saz eseri yazmamıştır. Buselik ve Kürdi ile biten mürekkep makamlardan 4 eserden ibaret fasıllar yapmakla tanınan Zekai Dede, 500’den fazla eser bestelemiştir. Bunların 263’ünün besteleri elimizdedir. En büyük eserleri, Mevlevi ayinleridir.

  Ad Soyad
  Yorum