A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Zekeriya Sertel

Zekeriya Sertel

  

 gazeteci, yazar
1890 yılında Selanik'e bağlı Usturumca'da doğdu. Varlıklı bir ailenin çocuğu idi. İlk öğrenimini doğduğu yerde, orta öğrenimini Selanik ve Edirne'de tamamladı. Ardından Selanik'te Hukuk Mektebi'ne devam etti. 

Gazeteciliğe Selanik'te çıkan İttihat ve Terakki'nin yayın organı Rumeli'de başladı. Selanik'in işgalinden sonra İstanbul'a geldi. Burada Tasvir-i Efkar gazetesinde çalışmaya başladı. İstanbul Hukuk Mektebi'ni bitirdi.

Paris'te Sarbonne'de sosyoloji öğrenimine başladı. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla İstanbul'a döndü. 1914 yılında kendi gazetesi Turan'ı yayınladı. Sonra Sabiha Sertel'de evlendi. 1919'da eşiyle birlikte ABD'ye gitti. Colombia Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi'ni bitirdi. 1924 yılında Resimli Ay' dergisini yayınladı. Bu dergide, Nazım Hikmet'in başlattığı 'Putları Yıkıyoruz' yazıları nedeniyle tepki aldı. Dergide ayrıca Sadri Ertem, Sabahattin Ali ve Suat Derviş gibi isimler de yazıyordu. Dergideki yazılarından dolayı 'İstiklal Mahkemesi'nde yargılanarak 3 yıla mahkum oldu. 

1932 yılında Faik Sabri Duran'la birlikte Hayat Ansiklopedisi'ni çıkarttı. 1936'da İstanbul'da İş Bankası tarafından çıkartılan 'Tan' gazetesini Ahmet Emin Yalman'la birlikte satın aldı. Yeni biçimde yayınlamaya başladı. Tan, İkinci Dünya Savaşı sırasında etkili bir gazete haline geldi.

Yayınladığı yazılarından dolayı birkaç kez tutuklandı. Eşiyle birlikte ülkeyi terketti. Önce Paris'e, daha sonra Bakü'ye gitti. Eşinin ölümü üzerine yeniden Paris'e yerleşti. Mart 1977'de İstanbul'a döndü. Cumhuriyet ve Vatan gazetelerinde yazılar yazdı. 1980 yılında öldü.

ESERLERİ:
Mavi Gözlü Dev (1968) 
Hatırladıklarım (1968) 
Nazım Hikmet'in Son Yılları (1978) 
ESER-AYRINTI

Hatırladıklarım 
Zekeriya Sertel 
Remzi Kitabevi 

Zekeriya Sertel, Türk basın ve siyaset tarihinin en önemli isimlerindendir. Gazeteciliğe 1911'de, Selanik'te başlayan Sertel'in meslek yaşamı özgürlük ve demokrasi mücadelesiyle geçti. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra, Türkiye'nin en önemli basın-yayın kurumlarını yönlendirdi; pek çok yeniliğe imzasını attı. II. Dünya Savaşı yıllarında faşizme ve nazizme karşı, kalemiyle savaş açtı. Tek parti iktidarı döneminde verdiği demokrasi mücadelesi, başyazarı olduğu Tan gazetesinin yakılıp yıkılmasıyla sonuçlandı, can güvenliği olmadığından eşi Sabiha Sertel ile birlikte yurtdışına çıkmak zorunda kaldı. 1952'den 1977'ye kadar da, kendisine pasaport verilmediği için, ülkesine dönemedi. 

Hatırladıklarım, Zekeriya Sertel'in bütün bu çetin yılları anlattığı bir anılar kitabı. Sertel'in de dediği gibi, bir gazetecinin hayatını memleketin hayatından ayırmak mümkün olamayacağı için, bu kitapta aynı zamanda memleketin tarihini ve insanlarını bulacaksınız.
Olduğu Gibi 
Rus Biçimi Sosyalizm 
Zekeriya Sertel 
İletişim Yayınevi / Anı Dizisi 

...Sertel, Sovyet deneyinin tarım, kolektifleştirme, ekonomik büyüme, cumhuriyetler üzerinde kurulan baskılar, din, aile, kadın, eğitim konularıyla birlikte, parti proletarya diktatörlüğü gibi kavramları üzerine basit ama ilginç yorumlar getiriyor. Eşi Sabiha Sertel'in aksine, kendini hiçbir zaman komünist olarak tanımlamamış Zekeriya Sertel'in gözlemleri, bugün hala, hem SSCB hem de Asya cumhuriyetlerinde yaşananların kavranmasına katkıda bulunacak unsurlarla dolu.
Sertel'lerin Anılarında
Nazım Hikmet ve Babıali
Zekeriya Sertel , Sabiha Sertel , Yıldız Sertel
Adam Yayınları / Anı Dizisi
İstanbul 1993

"Annem Sabiha Sertel, babam Zekeriya Sertel ve ben ömrümüzün önemli ve uzun yıllarını Nazım Hikmet'le geçirdik. (...) Nazım Hikmet hakkında pek çok orijinal, bilinmeyen bilgiler verdiğimizi, onu gençliğinden ölümüne kadar, bütün yönleriyle ele alıp tam bir portresini çizdiğimizi sanıyorum."
-Yıldız Sertel-

Elinizdeki kitap üç bölümden oluşuyor: Birinci bölümde Sabiha Sertel, Nazım Hikmet ve Sabahattin Ali ile ilgili anılarını; ikinci bölümde Yıldız Sertel, Nazım Hikmet ile ilgili anılarını; üçüncü bölümde ise Zekeriya Sertel, aralarında Nazım Hikmet de olmak üzere Babıali'de tanıdığı kişileri anlatıyorlar. İlginç anılarla yüklü, Nazım Hikmet'in çok az bilinen yönlerine ışık tutan bir kitap.
(Arka Kapak)
Resimli Ay
Kolektif 
Broy Yayınları / Deneme-İnceleme-Eleştiri Dizisi

Nazım Hikmet'in Putları Yıkıyoruz kampanyası ve dönemin sanat-kültür sorunlarının tartışıldığı fevkalade nüshalardan seçilmiş tıpkıbasım sayfalar.
(Ön Kapak'tan)

 

  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri