A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
ZARFLARLA İLGİLİ TEST SORULARI

ZARFLARLA İLGİLİ TEST SORULARI

 ZARFLARLA İLGİLİ TEST SORULARI 1


1. “yanlış” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir türde kullanılmıştır?
a) Testteki yanlış soruyu ilk ben fark ettim.
b) Size yanlış adres vermişler.
c) Bana göre sen yanlış işten çalışıyorsun.
d) Söylediklerimi kesinlikle yanlış değerlendiriyorsunuz.
e) Şimdi bunları konuşmak için yanlış zaman.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir belirteçle sağlanmıştır?
a) Daha çok ne tür kitaplar okuyorsun?
b) Akşam bizimle tiyatroya gelir misin?
c) Nasıl bir işte çalışmak istiyorsun?
d) Neden bizi daha önce aramadın?
e) Orada kaç ay kaldınız?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi durum yönünden tamlayan bir sözcük kullanılmamıştır?
a) Konuşmalardan sıkılmış olmalı ki odadan sessizce ayrıldı.
b) Bu soğuk havada buraya kadar yürüyerek mi geldiniz?
c) Bu yılda çok sert geçti kış mevsimi.
d) Sorularımıza cevap verirken dikkatli konuşuyordu.
e) Yolda oyalandığımız için eve biraz gecikmiştik.

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?
a) Son raksına dalarken için titrer derinden
b) Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun
c) O tutuşmuş başın, en sonunda unutturdu bana
d) Bin gemle bağlanan yağız at şaha kalkıyor.
e) Ben bu rengi taşırım her zaman baş köşemde.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır?
a) Köye hangi yoldan gidilir?
b) Buradaki kalemi kim aldı?
c) Başları dönmez mi gökdelenlerin?
d) Ben duvarda ezik bir böcek miyim?
e) Dağı tanıyan, nasıl tanımaz uçurumu?

6. “Edatlar, başka sözcüklerle öbekleşerek zarf gurubu oluşturabilir”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek yoktur?
a) Kendimi tutamamış, çocuk gibi ağlamıştım.
b) Seni sevdiği için sana öğüt veriyor.
c) Pınarın buz gibi suyu yorgunluğumuzu unutturdu.
d) Saat üçe doğru telefon çaldı.

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?
a) Düğüm düğüm bir telaşı kucaklıyorlar.
b) Ilgaz Dağı duman duman ağlasın.
c) Meram yaz kış yeşil yeşil konuşur.
d) Kuşlar geçiyor, sürü sürü, çığlık çığlık
e) Dostlarla da ayrıldı yollarımız bir bir

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, soru sıfatıyla sağlanmamıştır?
a) Onlara kaç liralık makbuz kesilecek?
b) Bize bugün niçin gelmediniz?
c) Sana ne iş vereceklerdi?
d) Onlara nasıl bir kitap seçtiniz?
e) Size kaçta kaç hisse düşüyordu?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gösterdiği sonsuz zaman, bir belirteçle sınırlanıp belirtilmemiştir?
a) Hava iyice karardı, yağmur yağacak.
b) Sabahleyin beni buradan alacak.
c) Otobüs, biraz önce hareket etti.
d) Bu kent on yıl önce kurulmuş.
e) Bu kitabı bize dün vermişti.

10. Aşağıdakilerden hangisinde “açık” sözcüğü türü yönünden, ötekilerden farklıdır?
a) Açık havada yarım saat dolaş, açılırsın.
b) Dünkü gazetede başyazara yazılmış açık mektubu okudun mu?
c) Konuyu saptırma, ne demek istediğini açık söyle.
d) Pazar günü çok aradık ama, açık eczane bulamadık.
e) İkinci Dünya Savaşı’ında Paris, açık şehir ilan edilmiş. 

CEVAPLAR: 1.d 2.d 3.e 4.d 5.e 6.c 7.a 8.b 9.a 10.c
 
----------------------------------------------------
ZARFLAR (BELİRTEÇLER)
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin anlamı­nı durum yönünden tamamlayan bir sözcük kulla­nılmıştır?
A) Yolun kenarında küçük küçük çocuklar oynuyordu.
B) Zavallı adam günlerce aç ve susuz çalıştı.
C) Bu konuyu açmamasını söylemiştik daha önce.
D) Büyük şehirlerde yaşayan insanlar tehlike altında.
E) Bir süre sonra bunların biteceğini sanıyordu.
 
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "güzel" sözcüğü belirteç olarak kullanılmıştır?
A) Güzel günler görmenin hayaliyle yaşıyorum.
B) Koklayamam çılgın yasemini, güzel gülü.
C) Üzerinde güzel bir takım vardı adamın.
D) Ay güzel göründü karanlık gökyüzünde.
E) Sahilin en güzel yerinde uzanıp yatmıştık.

 
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla belir­teç kullanılmıştır?
A) Dersi hiç dinlemiyordu, derste sürekli konuşuyor­du.
B) Sizleri, bu konuda da uyarmıştım galiba.
C) Gördüklerini bize bir bir anlatmaya başladı.
D) İstanbul’a giderken Bolu dağından geçmiştik.
E) Olup bitenler karşısında donakalmıştı.
 
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zarf göre­vinde kullanılmamıştır?
A) Küçük kız annesine ağlaya sızlaya sarıldı.
B) Bir köşeye oturmuş ağlıyordu sessiz sessiz.
C) Dün gece yaşadıklarını bir bir anlattı bize.
D) Akşam saatlerinde rüzgâr hafif hafif esiyordu.
E) Şirket çıkmaza girince kara kara düşüncelere dal­dı.
 
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Öğretmenin anlattıklarını dikkatlice dinliyordu.
B) Sabahtan akşama kadar çalışınca epey yorulmuş­tuk.
C) Geceleri büyük babam bize masal anlatırdı.
D) Kış aylarında bile soğuk su içmeyi tercih ederdi.
E) Dosyalarını kaldırabilmek için hafifçe eğildi.
 
6. Zarflar, eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve kendisi gibi zarf olan sözcüklerin anlamlarını etkiler. Sıfat ve zarfların anlamlarını tamamladıklarında derecelendir­me anlamı bildirirler.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde zarf, cümleye derecelendirme anlamıkatma­mıştır?
A) En güzel kitapları sizin için seçtim.
B) Gece gündüz demeden aç ve uykusuz çalışmış.
C) Hakan Bey bu toplantıda da çok iyi konuştu.
D) Devrin oldukça güçlü bestekârısın, diyorlardı.
E) Onun geleceği epey parlak görünüyordu.
 
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yör zarfı kul­lanılmamıştır?
A) Birazdan yukarı çıkıp geleceğini söyledi.
B) Bunca yol gittikten sonra geri dönmeyi düşündü.
C) İleriye yönelik hayal bile kurmak istemiyordu.
D) İçeri girmekle hata yaptığını söyledi.
E) Elinde bilgisayarla az önce aşağı indi.
 
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılma­mıştır?
A) Bu taşlar gereğinden çok daha fazla kararmış.
B) Serkan bu konuda ne yapacağını uzun uzun dü­şündü.
C) Upuzun bir ovanın ortasında yılan gibi uzanmış.
D) Masmavi bir deniz ruhumun derinliklerine işliyordu.
E) Şimdi onu daha iyi anladığımı fark ettim.
 
 
9. I. Onun bu hastalığı aylarca devam etmiş.
II. Yarışmadaki soruların hepsini nasıl bildiniz?
III. Annesini de babasını da çok seviyormuş.
IV. Yaşadığımız sorunları konuşarak hallederdi.
V. Niçin anlatılanları gidip ona söyledin?
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde kullanılan belirteçler, yapıları bakımından gruplandırılırsa hangisi dışta kalır?
A) I.      B) II.       C) III.      D) IV,        E) V,
 
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cevap cümlesi zarf görevinde kullanılmamıştır?
A) -Az önce nereye çıktı?
- Yukarı
B) - Neden benimle konuşmuyorsun?
- Küstüğümden
C) - Dersi nasıl dinlediniz?
- Sessiz
D) - Bizi ne zaman ziyaret edeceksiniz?
- Hafta sonu.
E) - Kitap okumayalı kaç gün oldu? -On gün.
 
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlenin anlamı­nı durum yönünden tamamlayan bir sözcük kulla­nılmıştır?
A) Ayşenur, yıllardır onun yanından ayrılmıyordu.
B) Yaşlı adam, köyü sabahleyin terk etti.
C) İşlerini yaptıktan sonra eve gitmek istedi.
D) Seni arayacağımı daha önce hiç düşünmemiştim.
E) İnsanları rahatsız etmemek için sessiz konuşuyor­lardı.
 
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş söz­cük zarf görevinde kullanılmıştır?
A) Seminerde bambaşka insanlarla karşılaştım.                         
B) Tertemiz hava almak için yürüyüşe çıktılar,
C) Hava açınca gökyüzü masmavi görünmüştü.
D) Küçük çocuğun inci gibi dişleri bembeyazdı.
E) Dümdüz bir arazide çocuklar top oynuyordu.
 
13. I. Çok az süremiz kaldı, başlayalım mı?
II. Bize karşı dürüst davranmadığı için onu affetmi­yoruz.
III. Yukan kattan öyle tuhaf sesler geliyordu ki!
IV. Okuyasınız diye bu kitabı size vereceğim.
V. Bu yılki otobüs ücretleri epey artmış.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde derecelendirme zarfı kullanılmıştır?
A) I. ve II, B) I. ve V, C) II, ve III.
D) III, ve IV E) IV ve V
 
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir belirteçle sağlanmıştır?
A) Geçen hafta beni sorduğunu hatırlayan var mı?
B) Onun için nasıl bir gelecek düşünüyorsunuz?
C) Daha önce yaşadıklarını neden bize anlatmadın?
D) Ali Bey'le görüşmeniz hangi gün gerçekleşecek?
E) Üç yıl içerisinde İngilizceyi kimden öğrendiniz?
 
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ca, -ce (ça, -çe)" ekini alan sözcük diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Duyduklarını bize de kısaca anlatmıştı,
B) Yaşlı adamın üzerinde eskice bir ceket vardı,
C) Uzunca boyu vardı basketbol oynayan gencin,
D) Bu denemede güzelce sorular çözmüştüm.
E) Yöneticiler çocukça bir karar almışlar.
16. I. Ailemle rahat konuşamıyorum ki...
II. Astronomiyi ben de biraz bilirim.
III. Yıl sonu baloya katılmayacağını, söyledi.
IV. Otelimizde ne kadar  kalmayı düşünüyorsun?
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde aşağıdaki zarflardan hangisi yoktur?
A) Zaman B) Soru C) Durum
D) Yer-yön E) Miktar
 
17) Aşağıdaki dizelerin hangisindeki İkileme, farklı türde kullanılmıştır?
A) Kuşlar geçiyor, derken yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık
B) Hanların önünde geceleyen koca koca kamyonlar kalktı
C) Parça parça yarılmış öküz ardında parmağı üç pare, tırnağı ak değil
D) Her mevsimiyle insanı ayrı ayrı saran bunca güzelliği nasıl koyup gideceğiz
E) Akşam pembeleşiyor bembeyaz tepelerde eğiliyor bulutlar engine perde perde
 
18). Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz­cük, ötekilerden farklı bir türde kullanılmıştır?
A) Arabasını birkaç ay önce sattı.
B) Komşumuz, sabahları bir saat koşar.
C) Ucuz ekmek kuyruğuna geceden giriyorlarmış.
D) Bugünlerde kendimi iyi  hissetmiyorum.
E) Beklenen operasyon birazdan gerçekleşecek.
 
19)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zaman zarfı (belirteci) kullanılmamıştır?
A) Bu haftaki toplantı, gelecek hafta yapılacak.   
B) Yatmadan önce, yanm saat kitap okurum.
C) Evden okula kadar birlikte yürüdük,
D) Bahar gelince, her yer mis gibi kokar.
E) On sekiz treniyle akşam Ankara'ya gideceğim.
 
20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, öteki­lerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Kaba saba hareketleriyle herkesi rahatsız eder­di.
B) işlerinden çıkan yorgun argın insanlar otobüslere biniyordu.
C) Manav yine çürük çarık domatesleri doldurmuş.
D) Bu konuda da abuk sabuk düşünceler ileri sürdü.
E) Hır gür çıkmadan bu işi çözümlemeye çalıştım.
 
21)  Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki "kesin" söz­cüğü, türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Kağıtları, çizgileri taşırmadan kesin.
B) Kesin şu konuşmayı artık .
C) Bu sorunun cevabı kesin yanlış
D) Ekmekleri masaya koymadan önce kesin.
E) Müziği kesin, bir duyuru yapılıyor.
 
22) Kör ile yatan  şası kalkar.
Bu atasözündeki altı çizili sözcükle görevce öz­deş bir sözcük aşağıdakilerden hangisinde kul­lanılmamıştır?
A) Sonbaharda san yapraklar usulca dallanndan kopar.
B) Güzel okunan bir şiirin gideremeyeceği keder yoktur.
C) Babasından kalma bu eski yalıda yalnız yaşı­yordu.
D) Usta bir fırça elinden çıkan tablolara bakıyorum.
E) Zar zor ayağa kalkan ihtiyar, kimseyle konuş­mak istemiyordu.
 
23) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş sözcük zarf görevinde kullanılmıştır?
A) İçimize bin bir umut aşılayan deniz bugün mas­maviydi.
B) öğretmenimiz her zaman ütülü ve tertemiz giyi­nir.
C) Sepetteki kıpkırmızı elmalardan herkese birer tane verdik.
D) Sapsan yapraklaria doluydu parkın her tarafı.
E) Bu küçük evin koskocaman, tahta bir kapısı var.

24) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çok" sözcüğü, birinci cümlede sıfat, ikinci cümlede "zarf"olarak kullanılmıştır?
A) Seninle görüşmeyi çok istedim. Çocuğa çok söyleniyorsun.
B) Çoğu gitti, azı kaldı. Çoktan bu işleri bıraktım.
C) Beni çok insan üzdü. Yıllardır çok çalışıyorum.
D) Çok fazla kitap biriktirdim. Çok saygın insanlar tanıdım.
E) Babamı çoktandır görmüyorum. Aileler arası görüşme çok uzamamalı.
 
25) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "akşam" sözcü­ğü, belirteç olarak kullanılmıştır?
A) Akşam, her zaman aydınlığın habercisidir.
B) "Akşam oldu, hüzünlendim ben yine " dizesini mınidanıp duruyordu.
C) Akşam sözcüğü, sembolistler için bir başka anlam taşır.
D) Akşam, arkadaşımı ziyarete gittim.
E) Yazlan, akşam kahvesini balkonda içmeyi çok severiz.
 
 
 1)B 
2)D
3)A
4)E
5)D
6)B
7)C
8)D
9)C
10)E
11)E
12)C
13)B
14)C
15)A
16)E
17)B
18)D
19)C
20)E
21)C
22)D
23)B
24)C
25)D
 
------------------------
ZARFLAR
 
1. I. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor
II. Bu şehir o eski İstanbul mudur?
III. Karanlıkta bulutlar parçalanıyor
IV. Sokak lambaları birden yanıyor
V. Kaldırımlarda yağmur kokusu...
Bu dizelerden hangisinde zarf (belirteç) kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 
 
2. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi zarf değildir?
A) Çocukları sorguya çektiler teker teker.
B) Adamın gözleri mutluluktan ışıl ışıl parlıyordu.
C) Sizi bulmak için akşama kadar ev ev dolaştık.
D) Haziran geldikten sonra havalar günden güne ısınır.
E) Üç gün boyunca tüm caddeler pınl pınldı.
 
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türce özdeş sözcüklerin altı çizilmiştir?
A) Şair bu dizelerde neyi anlatmak istemiş?
B) Bize niçin uğramadığını çok merak ediyorduk.
C) Ben de iyi insanlarla iyi geçinmek isterim.
D) Son kitabı hiç beğenilmedi.
E) Bence bu şairimizin en güzel şiiri budur.
 
4. Aşağıdaki dizelerden hangisinde ötekilerden farklı türde bir zarf vardır?
A) İsmini dinleyeceksin serin esen rüzgârda
B) Hatırlayacaksın beni gözlerin yaşla dolu
C) Bu mahallelerde ömürler akşamüstü başlar
D) El ele dolaştığımız bahçelere düştü yolum
E) O küçük ev bana saray gibi göründü
 
5. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi farklı görevde kullanılmıştır?
A) Cemal Bey bu katta değil, bir de yukarı kata bakınız.
B) Yıllar önce ayrıldığı ülkesine mühendis olarak geri döndü.
C) Evde canı sıkılınca hava almak için dışarı çıkmış.
D) Arabanızı biraz ileri çekerseniz kapının önü açılmış olur.
E) Yemek yenilen salon dolunca biz aşağı indik.
 
6. Zarflar sıfatların derecelerini de artırır.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu açıklamaya örnek bir kullanım vardır?
A) Hastamız birkaç gündür çok iyi görünüyor.
B) Bu hafta yine çok işimiz var.
C) Ara sıra şekerli besinler tüketmesinin çok zararı olmaz.
D) Eve geç gidince babası Cenk'e çok kızmış.
E) Şehre yakın bir bölgede çok güzel bir evleri vardı.
 
7. I. Tüyden hafif olurum böyle sabahlar
II. Karşı damda bir güneş parçası
III. İçimde kuş cıvıltıları, şarkılar
IV. Bağıra çağıra düşerim yollara
Numaralanmış dizelerin hangi ikisinde zarf (belirteç) vardır?
A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III.
D) II. ve IV. E) III. ve IV.
 
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması zarf (belirteç) görevinde kullanılmıştır?
A) İstanbul’un cefası da çoktur, sefası da.
B) Yaz aylarında şehirdeki insanlar kıyı kasabalarına giderler.
C) Kasaba ve köylerin yollan yeniden düzenleniyor.
D) İşten döndükten sonra evin bahçesinde çay içerdik.
E) Denizden esen meltem, kasabayı serinletiyordu.
 
9. Şimdi(I) kavak ağaçları görünüyor
Penceresinden
Gündüzleri(II) yağmur yağıyor
Ay doğuyor geceleri(III)
Ve pazar(IV) kuruluyor karşı(V) meydanda
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangileri zarf (belirteç) değildir?
A) I. ve II. B)l.ve lll. C) II. ve III.
D) III. ve IV. E) IV. ve V.
 
10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hal eki alan sözcük fiili durum yönüyle nitelemiştir?
A) Bir pazar günü tüm arkadaşlarla bizim evde toplanalım.
B) Dün durumu oldukça iyiydi, bizi ayakta karşıladı.
C) Toplantı salonundaki kalabalığın içinde gözlerim seni aradı.
D) Yaptığı her işte mükemmellik arar, kimseyi işine karıştırmazdı.
E) Yetiştiremediği bazı işleri hafta sonu tamamlayacakmış.
 
11. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat tamlaması zarf (belirteç) görevindedir?
A) Beş kuruşun varsa beş yere düğümle.
B) İki karpuz bir koltuğa sığmaz.
C) Az eli aşta gör, çok eli işte gör.
D) Bir ağacın gölgesinde bir sürü yatar.
E) Her gün gezen kırda, bir gün uğrar kurda.
 
12. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki ikileme durum zarfı görevindedir?
A) Törene katılacak öğrenciler üçer beşer gelmeye başladı.
B) Kendine göre bir ev bulmaları için eşe dosta haber bıraktı.
C) Alışveriş yaptığımız adam bizi yalan yanlış sözlerle oyalıyor.
D) Eski arkadaşlarımdan bazılarıyla ara sıra çarşıda karşılaşırım.
E) Babalan yemekten önce abur cubur yemelerine çok kızardı.
 
13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır?
A) Ne zaman geleceğini size de mi söylemedi?
B) Bizim geldiğimiz gün siz nereye gitmiştiniz?
C) Kiraladığınız yeni ev kaçıncı kattaydı?
D) Bu soğuk havada o kadar yolu nasıl yürüyeceksiniz?
E) Kapıdaki çocuk sana telaşlı telaşlı ne anlatıyordu?
 
14. Bedava yaşıyoruz, bedava(I)
Hava bedava(II), bulut bedava(III)
Dere tepe bedava(IV)
Yağmur çamur bedava(V)
Bu dizelerde yer alan "bedava" sözcüklerinden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 
15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zaman zarfı yoktur?
A) Biraz beklerseniz babam iki saate kadar gelir.
B) Yaz aylarınnda bir haftalığına köye giderdi.
C) Geçen ders Sait Faik'in bir hikâyesini okumuştuk.
D) Bir zamanlar bizim evin yerinde yazlık sinema varmış.
E) Sınava gireceği için sabaha kadar ders çalıştı.
 
16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yer alan altı çizili zarf, gerektiğinde sıfat olarak kullanılabilir?
A) Karşı sınıftan biri ağlayarak bahçeye çıktı.
B) İki haftadır işler çok ağır ilerliyordu.
C) Söylemek istediklerini yarınki toplantıda çekinmeden dile getirirsin.
D) Yarın giderseniz ben de sizinle gelebilirim.
E) Ön sıradaki yaşlı adam birden ayağa kalktı.
 
Cevaplar:
1.D
2.E
3.B
4.C
5.A
6.E
7.B
8.B
9.E
10B
11.E
12.A
13.D
14.A
15.E
16.B

 

 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum