A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Yazıcı, Çeşitleri
Yazıcı Çeşitleri

Yazıcı Çeşitleri  1. Papatya Çarklı Yazıcılar.

Papatya çarklı yazıcılar, mükemmel baskı kalitesi sağlarlar ve karbon kopya çoğaltabilirler. Baskı sırasında kullanılan teknik bakımından daktiloya en çok benzeyen bu yazıcı türünün basabileceği bütün şekiller papatyaya benzeyen bir yazıcı kafa üzerinde yer alır. Baskı çarkı denilen çarkın üzerinde 92 (bazen daha fazla) karakter yerleştirilmiştir. Bir elektro-mıknatıs tarafından hareket ettirilen bir çekiç ile bu kabartma karakterler kağıt üzerine basılır. Arada bulunan mürekkepli şeridin izi kağıda basılmış olur. Bu yazıcılar grafikleri ve farklı yazı tiplerini ancak özel bir grafik baskı çarkıyla basabilirler.

Yeni şekiller için yeni yazma kafaları imal etmek gerekir. Yavaş olarak çalışırlar. Bir karakteri tek bir vuruşta basmalarına rağmen papatya çarkının dönüş hızından dolayı çok yavaş kalır.

Baskı kaliteleri elektrikli bir daktilo kalitesinden farksızdır. Daktilo ile akrabalıklarından ötürü çoğu papatya çarklı yazıcı bilgisayardan bağımsız bir daktilo olarak kullanılabilecek şekilde üretilirler

2.Nokta Vuruşlu Yazıcılar.

Mevcut yazıcı türleri içinde en ucuzu olduklarından en yaygın kullanılan yazıcılardır. Kimi kaynaklarda “iğneli yazıcı” yada “matris yazıcı” (dot matrix printer) diye adlandırılan bu yazıcıların yazma kafası bir matris şeklinde dizilmiş küçük iğneciklerden (yada mikro çekiçlerden) oluşur.

Yazıcı kafası bir adım motoru tarafından bir dişli kayış yada daha farklı bir yöntemle yatay olarak hareket ettirilir. Bu sayede yazıcı kafa yatayda istenilen her konuma getirilebilir. Dikey doğrultuda kafa hareket etmez bunun yerine kağıt dikey doğrultuda hareket eder.

Bilgisayardan gelen sinyale bağlı olarak kafanın içindeki elektro-mıknatıslar yardımıyla bu çekiçlerin bazıları öne çıkar, aynen daktiloda olduğu gibi, mürekkepli bir şerit üzerinde nokta vuruşlarla şekil tanımlanır. Fakat nokta vuruşlu yazıcının daktilodan çok önemli bir farkı var; yazma kafaları basılabilir bir şekil içermediği için istenildiği takdirde programlama yolu ile yeni şekillerin tanımlanması mümkündür.  Çünkü kafa üzerindeki çekiçlerden (iğnelerden) hangisinin harekete geçeceği bilgisayarın kontrolündedir. Daktilolardan ikinci farkı ise, yazıcı kafanın her iki yönde yani hem soldan sağa hem de sağdan sola hareket etmesidir.

Bugün 9 ve 18 iğneli yazıcılar kullanılmaktaysa da genellikle 24 iğneli matris yazıcılar tercih edilmektedir. İğne sayısının artışı tekbir karakteri daha fazla nokta vuruşuyla oluşturmayı, dolayısıyla birim alan daha fazla nokta sığdırabilmeyi mümkün kılar. 9 iğneli yazıcılarda ortalama çözünürlük 216 x 240 dpi (Dot Per Inch) civarındadır. 9 iğneli yazıcılar her karakter için dikeyde 9 nokta veya daha çok 7 nokta kullanırlar. Buna karşın 24 iğneli yazıcılarda 21 ya da 20 iğne kullanılır.

Nokta vuruşlu yazıcılar her bir karakteri noktalardan oluşmuş bir matris kullanırlar.

Nokta vuruşlu yazıcıların en büyük dezavantajı, yazı kalitesinin düşük olmasıdır. Bir nokta vuruşlu yazıcıdan çıkan metinlerde karakterlerin çeşitli noktaların yan yana getirilmesinden oluştuğu hemen görülür. Bunu telafi etmek için bazı matris yazıcılar “near letter qality” diye adlandırılan baskı tarzı seçeneğini sunarlar. Bu yöntemde her satır iki kere üst üste yazılır. Ama ikinci yazışta yazıcı kafası biraz kaydırılır ve böylelikle karakteri oluşturan noktalar arasındaki boşluklarda doldurulmaya çalışılır. Bu baskı kalitesini artırır fakat baskı hızını düşürür. Aynı iğnelerin çift vuruş yapmasıyla BOLD karakterler elde edilir. İtalik karakterler içinse farklı iğneler matrisi kullanılır.

Nokta vuruşlu yazıcıların renkli olanları da vardır. Yazma şeritleri birkaç renkten oluşan modeller renk gerektiren grafikler için kullanılır. Genellikle Siyah, Kırmızı, Mavi, Sarı bantlar taşıyan şerit, değişik renkler gerektiğinde aşağı yukarı hareket ettirilir. Renkli Nokta vuruşlu yazıcılar sınırlı sayıda renkleri elde etmek için kullanılır. Nokta vuruşlu yazıcılar kenarlarında delikler bulunan “sürekli form” adı verilen kağıtlara baskı yapabildikleri gibi normal kağıtta kullanabilirler.

3.Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar.

Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda nokta matrisli yazıcılardan dır. Ancak bu yazıcılar şerit kullanmazlar. Bunun yerine resmi ve karakterleri oluşturmak için vuruşsuz bir yöntem kullanırlar. Yazıcı kafası kağıda değmez. Bunun yerine kafa kağıda mürekkep damlacıkları püskürtür

Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda kullanılan yöntem nokta matrisli yazıcılarda kullanılan yönteme benzer. Kafa bir adım motoru ile sağa sola hareket ettirilirken kağıt merdaneler yardımıyla sağa sola doğru hareket ettirir.

Yazıcı kafası dikey olarak yerleştirilmiş birçok püskürtücü ucundan kağıda minik noktalar halinde özel bir mürekkep püskürtür. Mürekkebi kafadan ileri doğru püskürtmek için iki yöntem kullanılır. Isıl Kabarcık püskürtme (Thermal Buble Jet) yöntemi ve pieozo elektrik yöntemi.

Isıl Kabarcık püskürtme (Thermal Buble Jet) yöntemi; Mürekkebi ani olarak ısıtan, püskürtme ağzının içinde bulunan küçük bir ısıtıcı kullanılır. Mürekkebin bir kısmı buharlaşır ve bu gaz kabarcığı geri kalan mürekkebi ileri doğru dolayısıyla kağıda doğru iter. Bu işlem saniyede birkaç bin defa yapılır.

Pieozo elektrik yöntemi; Mürekkebi püskürtmek için püskürtücü ağzın tümünü ani olarak daraltır. Piezo elektrik nedeniyle bazı kristallere bir elektrik uygulandığında kristal büzülür. Bunu için her püskürtme ağzına elektriğe duyarlı bir mürekkep kullanıldığında mürekkebin püskürtülmesini kolaylıkla kontrol edilmesini sağlayan bir piezoelektrik kristal yerleştirilmiştir. Bu yöntemde saniyede binlerce mürekkep damlasının püskürtülmesine olanak sağladığı için yeteri kadar yüksek baskı hızlarına ulaşılır. Birçok mürekkep püskürtmeli yazıcı bir sayfayı yaklaşık renkli ve siyah/beyaz durumuna göre 10 ile 20 sn arasında basar.

Piezoelektriklik: Mekanik gerilimlerin etkisinde kaldıklarında kütleleri içinde bir elektrik kutuplanması ve yüzeylerinde elektrik yükleri oluşan ve bir elektrik alanı etkisinde kaldıklarında iç kuvvetlerin etkisi ile biçim değiştiren kimi kristallerin ortaya koydukları olaya denir. Doğal piezoelektrik malzemeler; kuvars ve turmalindir. Ferroelektrik malzemeler denen ve kutuplama sonunda piezoelektrik özellik gösteren malzemeler; lityum tantalat ve lityum nitrattır. Bunlar içinde en çok kullanılanlar Kuvars ve Lityum tantalat tır.

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar vuruşsuz çalıştıklarından karbon kağıdı ile çoğaltılmış baskılara imkan vermezler. Yani bu yazıcıları fatura kesmek gibi çok kopya gerektiren baskı işlemlerinde kullanamayız.

Mürekkep püskürtmeli yazıcıların ikinci bir dezavantajı ise; gerektirdikleri özel mürekkebin pahalı olmasıdır.

Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda renkli baskı kolaydır. Temel üç renk ayrı ayrı aynı noktaya basıldığında diğer renkler elde edilir. Üç rengi karıştırarak elde edilen siyah tam siyah tonunda elde edilmediği ve üç mürekkebi de harcadığı için ek olarak siyah mürekkepte bulunur. Yalnızca siyah rengin yer aldığı baskılarda bu yöntem daha ucuz olur.

4. Lazer Yazıcılar

Lazer yazıcılar vuruşsuz bir yöntem kullanırlar. Lazer yazıcılarda kullanılan baskı yöntemi fotokopi makinesindekine benzer Lazer yazıcılar satır satır yazmak yerine sayfa sayfa yazarlar. Sıklıkla Lazer yazıcı üreticileri Fotokopi makinesi üreticilerinin mekanizmalarını kullanırlar. Örneğin Hewlett Packard lazer yazıcıları Canon Fotokopi makinelerinin baskı mekanizmalarını kullanarak yapılır. Eğer bu yazıcılardan birine sahipseniz tonerini bir Canon fotokopi makinesinin kartuşuyla değiştirebilirsiniz.Lazer yazıcı bütün sayfayı bir kerede basmak için geniş bir bellek kullanır. Lazer yazıcılardaki ROM basılacak dökümanın tam sayfa bir haritasını oluşturur. Bir bit haritası lazer ışını darbeleri ile sonra bu lazer ışını bir sıra aynadan yansıyarak ışığa duyarlı dönen bir silindir üzerine düşürülür. Lazer ışını silindiri tarayarak basılı alanları elektriksel olarak nötr hale getirir. Negatif yüklenmiş toner tozu nötr alanlara yapışır, negatif yüklü alanlara yapışmaz. Merdanenin sıcaklığı karakteri oluşturan noktaların kağıda geçmesini sağlar.

Grafik çıktılar Lazer yazıcıların zayıf taraflarını ortaya çıkarır.  Bir lazer çıktısı alabilmek için bütün resmin yazıcıya yüklenmesi gerekir. Yazıcı baskıya geçmeden önce bir boyutta bir verinin tamamını saklamak zorundadır. Buna göre yüksek çözünürlüklü bir sayfa grafik çıktısı için 1MB yazıcı belleği yeterli değildir. Yazıcının da kendi işletim sistemi bir belleğe ihtiyaç duyar.  Lazer yazıcılar sürekli form yazıcı kağıdı kullanmazlar.

Lazer Yazıcıda Dikkat Edilecek Ölçütler;

 Yazıcının dakikada basabildiği sayfa sayısı (hız), Bir sayfa düzenleme dili ile (PostScript ya da PCL) uyumlu çalışıp çalışmadığı, Baskı yapabileceği kağıt türleri, Kağıt üzerinde maksimum baskı alanı, Basabileceği font saysı, Yazıcının belleğinin büyüklüğü Network ortamında baylaşıma açık olup olmadığı, toner ömrü, fiyatı.

Lazer yazıcıların hızı ppm (page per minute : dakikadaki sayfa sayısı) ile ölçülür. Bir yazıcının  hızında iki farklı ölçüt söz konusudur. Bunlardan birinci sayfanın görüntüsünün bellekten hazırlanıp basılması, ikincisi ise aynı sayfanın birkaç dakika içinde arka arkaya kaç kez basılabileceği.

Basılacak sayfanın bir görünümü, basımdan önce yazıcının belleğinde oluşturulduğu için bir lazer yazıcının en azından 4 MB belleğe ihtiyacı vardır. (300 dpi’lik bir sayfa bile 1.5 MB bellek gerektirmektedir)   Bilgisayar ile çalışırken bilgi çıkışı alabileceğiniz bir başka bağlantı noktası da yazıcılardır.Günümüzde her şeye elektronik ortamda ulaşabilsek de, gerek kullanım kolaylığı, gerek arşiv niteliği sebebiyle halen basılı medyaya ihtiyaç duymaktayız. Elektronik medya ile basılı medya arasındaki bağlantı noktası olan yazıcılar ve yazıcı teknolojileri ise bu yüzden her geçen gün gelişerek büyüyor. Profesyonel anlamda yayıncılık ve baskı ile ilgili şirketlerin vazgeçilmez yardımcıları olan yazıcılar amatör olarak bilgisayardaki resimleri bastırmak isteyen ev kullanıcısından bitirme ve dönem ödevlerini yazan öğrencilere kadar farklı kullanım alanları buluyorlar. Yazıcılar, bilgisayarda hazırlanmış yazı ve grafiklerin; kağıt, asetat, aydınger vb. üzerine dökümünü almak için kullanılır.

Laser yazıcılar teknolojinin ofislerimize ve evlere gerçek bir armağanıdır. Laser yazıcılar sessiz yüksek baskı kalitesine sahip ve mürekkep püskürtmeli yazıcılara göre daha hızlıdırlar. Son zamanlarda tüm bilgisayar ürünlerinde olduğu gibi laser yazıcılarda da büyük bir ucuzlama oldu. Tüm bu özellikler ve fiyat performans oranıyla laser yazıcılar büroların vaz geçilmez baskı makinaları halini aldı. Laser yazıcılar yüksek kapasiteleriyle ağ sistemlerinde tercih edilirler. Grup kullanımında yüksek performans  gösterirler.

Laser (lazer) yazıcılar, yazıyı bir ışık kaynağı ve toner kullanarak, kağıt üzerinde oluştururlar. Çalışma şekilleri fotokopi makinelerine benzer. Yazı kalitesi diğer yazıcı türlerine oranla çok üstündür. Laser yazıcıların mürekkep püskürtmeli ve nokta vuruşlu yazıcılara göre en büyük özelliği baskı kalitesinin çok daha yüksek olmasıdır. Bu yüksek kaliteyi sağlayan birim alana düşen nokta sayısıdır. 

Nasıl bir yazıcı seçmeliyim?

Yeni bir yazıcı almaya karar verdiğinizde ya da eski yazıcınızı güncellemek istediğinizde öncelikle bu donanımı hangi amaçla kullanacağınıza karar vermeniz yanlış bir seçim yapmanızı engelleyecektir. Laser yazıcı alırken işimizin amaçlarını ve işimizin gerektirdiği baskı yoğunluğunu iyi saptamak gerekmektedir. Örneğin , teknolojiyi her ne kadar yakından takip ediyorsanız olun, işiniz fatura basımı gibi çift kopya baskı ile ilgili ise mecburen nokta vuruşlu bir yazıcı ile çalışmak zorundasınız demektir. Çünkü darbe mantığı ile çalışmayan mürekkep püskürtmeli yazıcılar ve laser yazıcılar çift kopya almak için uygun olmayacaktır. Aynı şekilde renkli çıkışı daha düşük maliyetlerde elde etmek için mürekkep püskürtmeli bir yazıcı doğru tercih olacaktır. Bunun yanında sadece siyah beyaz çıkış sizin için yeterliyse ve yüksek kalite istiyorsanız, orta sınıf bir laser yazıcı alabilirsiniz. Eğer yoğun baskı işlemleriniz, iyi bir baskı kalitesi gerektiren bir işiniz varsa tercihiniz dahili ön bellekli ve grafik işlemcisi güçlü bir laser yazıcı almak olmalı. Eğer bu işe çok fazla para ayırabilecekseniz ve hem kaliteyi hem de renkli çıkışı birarada istiyorsanız renkli bir laser yazıcı alabilirsiniz. Laser yazıcıda dikkat etmemiz gereken yazıcının çözünürlüğü ve baskı hızıdır. Eğer kişisel kullanıcı olarak evimize bir laser yazıcı almak istiyorsak bu durumda yazıcının düşük fiyat ve kaliteli baskı yapmasına dikkat etmelisiniz.

Kullandıkları tekniklere göre yazıcılar çeşitli şekilde gruplanabilir. Bu gruplardan birini de laser yazıcılar oluşturur. Laser yazıcılar da kendi içinde çeşitli kategoriye ayrılırlar. Bu ayırımda boyut ve laser yazıcıların özelliği ön plana çıkar. Bu kategoriler;

·        Kişisel laser yazıcılar,

·        Offis laser yazıcıları,

·        Çalışma grubu laser yazıcıları,

·        Üretim laser yazıcıları,

·        Renkli laser yazıcılar.

Aşağıda  yazıcılar ile ilgili terimler bulunmaktadır:

Cps:(character per second) Saniyede yazılan harf sayısı, nokta vuruşlu ve mürekkep püskürtmeli yazıcıların hızını ifade etmek için kullanılır.

Ppm:(page per minute) Dakikada yazılan sayfa sayısı, lazer yazıcıların hızını ifade etmek için kullanılır.

Cpi:(character per inch) 2.54 cm."deki harf sayısı. Yazının yatay olarak boyutunu belirtir. Bu rakam büyüdükçe, satıra sığan harf sayısı artar, dolayısıyla harfler küçülür

Lpi:(line per inch) 2.54 cm."deki satır sayısı, satır sıklığını gösterir. Bu sayı büyüdükçe, sayfaya sığan satır sayısı artar

Yazıcı genişliği:Yazıcının içine alabileceği kağıdın genişliğini gösterir. Nokta vuruşlu, mürekkep püskürtmeli ve çoğu tür yazıcıda kolon cinsinden verilir. Belli bir harf sıklığında, yazıcının bir satıra yazabileceği en çok harf sayısını verir. 10 cpi harf sıklığı esas alındığında 2 temel standart vardır : 80 kolon (dar yazıcı); 136 kolon (geniş yazıcı). Lazer yazıcılar çok özel bazı modeller dışında sadece A4 kağıda (dar) basabilirler

Emülasyon:(Emulation) Uyumluluk, öykünme. Yazıcının piyasada standart olaraka kullanılan komut dillerinden hangileriyle sorunsuz çalıabildiğini gösterir. Bu, nokta vuruşlu yazıcılarda genellikle IBM Proprinter veya Graphics Printer ve Epson FX veya Epson FX veya LQ; lazer yazıcılarda HP LaserJet II III IV veya Postscript; mürekkep püskürtmeli yazıcılarda ise HP Deskjet olur.

İnterface port:Yazıcının hangi standart ile bilgisayara bağlanabileceğini ifade eder.

Paralel:(Parallel):"Centonics parallel" de denir. Kişisel bilgisayarlarda en çok kullanılandır.

Seri (Serial) : RS232C de denir. Bazı yazıcılarda standart çoğunda ise isteğe bağlı olarak bulunur.

Font:Yazı tipi.

Kağıt park etme:Yazıcının sürekli formu yazıcıdan çıkarmadan geriye çekerek tek kağıt kullanımına izin vermesidir

Tampon bellek:(Buffer Memory) Yazıcının içinde, bilgisayardan gelen verileri geçici olarak sakladığı RAM bellektir

Traktör:(Tractor) Sürekli form kağıdın takıldığı, formu deliklerinden tutup ilerleten mekanizma.

Kağıt besleyici:Birçok sayfanın (tek kağıdın) konup, yazıcının gerektiğinde almasını sağlayan mekanizma. Lazer ve bazı mürekkep püskürtmeli yazıcılarda standart olarak bulunur; nokta vuruşlu yazıcılarda ayrıca satılır.

Kopya sayısı:Yazıcının kaç nüsha kağıda basabildiği

MTBF:Ortalama arızasız çalışma süresi.

RS232C:Yazıcılar için ek olarak satılan seri port.

Laser yazıcılar genel olarak aşağıdaki elemanlardan oluşurlar.

1-     Laser/scanner ünitesi.

2-     Fuser unitesi (fırınlama ünitesi).

3-     Power supply ünitesi.

4-     I/O board.

5-     Controller board.

6-     Motor üniteleri.

1-     Mekanik kontrol board (main board üzerinde yer alabilir).

2-     Transfer corona (eski modellerde) veya transfer merdanesi (yeni modellerde).

3-     Kağıt geçiş yolu üniteleri.

4-     High voltaj power supply.( yeni modellerin bazılarında main board üzerinde)

5-     Toner.

6-     Kağıt alma merdaneleri.

 Yukarıdaki elemanlar laser yazıcıları oluşturan belli başlı elemanlardır. Bu elemanların fonksiyonları:

 LASER SCANNER ÜNİTESİ:

Laser yazıcıların en önemli ünitesidir. Laser ışınını üreten ünitedir. Bilgisayardan gönderilen verilere göre görüntünün oluşturulup drum üzerine aktarıldığı bölümdür.

          LASER/SCANNER ÜNİTESİNİN GÖRÜNTÜYÜ OLUŞTURMASI.

Laser /scanner ünitesini oluşturan elemanlar;

·        Laser ünitesi.

·        Laser drive board.

·        Scanner motoru.

·        Scanner aynası.

·        Fokuslama lensleri.

·        Silindir  lens.

·        Saptırma aynaları.

·        Laser kontrol devresi

          -Laser kesinlik kontolü,

          -Yatay sync kontrolü,

          -laser diode emisyon kontrolü   

 Yazıcının I/O kontrol ünitesine bilgisayardan çıktı alma isteği bildirildiğinde; I/O kontrol ünitesi bu isteği DC kontrol ünitesine iletir. Daha sonra DC kontrol ünitesi yazıcı uygun durumda ise –(baskı işlemi yapmıyor ise) sinyal gönderme işlemine geçer. Eğer yazıcı başka bir dökümanın basımıyla ilgili çalışma yapıyorsa bekletme durumuna alır. Yazıcı ilgili dökümanı basmaya hazır durumda ise, DC kontrol ünitesi laser drıver board’a gerekli sinyalleri yollar. Laser driver board laser drive sinyalinin oluşturulmasına sebep olur. Laser ışının oluşmasının ardından scanner ünitesinde oluşan ışın uygun şekilde dağıtılır. Scanner aynaları laser scanner ünitesinin en kritik ve hassas bölümüdür. Scanner aynası, scanner motoru ile birliktedir. Scanner motoru belirli bir hızla dönmektedir. Scanner aynası, scanner motoru üzerindedir  ve köşeli   bir şekli vardır. Lazer ışını bu köşegen aynaya çarparak yansıtılır. Görüntü oluşturma  işlemi bu ünite tarafından yapılır.

 FUSER ÜNİTESİ:

Photosensitive drum üzerinden kağıda aktarılan toner parçacıklarının kağıt üzerinde kalıcı bir şekilde kalmasını sağlayan ünitedir. Sabitleme ünitesi genellikle iki silindir ve bunları 200 C ısıtan bir ampulden oluşur. Mürekkep tozu bu sıcaklıkta eriyip kağıda kalıcı bir şekilde yapışır. Basılmış kağıt ileriye taşınır ve çıktı bölümünün içine düşer. Fuser ünitesi aşağıdaki elemanlardan oluşur;

-         Yukarı  (upper) fuser merdanesi: Kağıda basınç yapan merdane.

-         Aşağı (lower) fuser merdanesi: Kağıda ısıyı aktararak toner partiküllerinin kalıcı bir şekilde kağıda yapışmasını sağlar.

-         Thermistör : Sıcaklık kontrolü yapar. Hedef sıcaklığa ulaşılmasını sağlar.

-         Fuser lamb:  Isıyı meydana getiren ünite.

 POWER SUPPLY ÜNİTESİ:

Laser printer’ın beslemesini sağlayan ünitedir.

 I/O BOARD:

Bilgisayardan gelen verileri DC kontrol ünitesine aktarır.

 MOTOR ÜNİTELERİ:

Çeşitli motor üniteleri bulunur. Bunlar;

 1.      Pickup Motor:

Kağıt alma bloğu içinde, genelde iki fazlı step motorlardan oluşur ve kaset pickup board tarafından kontrol edilir.

 2.      Ana Motor:

Mekanik board üzerindeki CPU tarafından kontrol edilir. DC motordur.  Aşağıdaki rollerların işlevlerini yerine getirmesini sağlar;

-         Fuser ünitesindeki upper ve lower merdaneler.

-         Kağıt çıkarma üniteleri çarkları.

-      Toner üzerindeki (drum-drum temizleme-deşarj) merdaneler.

 3.      Toner motoru:

4.      Drum motoru:

5.      Drum temizleme motoru:

6.      Scanner motoru:

 KONTROL  ÜNİTESİ:

Bu ünite laser yazıcıyı kontrol eder. I/O board’tan print sinyali geldiği zaman mekanik kontrol ünitesine bu sinyali yollar, çeşitli yükleme kontrollarını gerçekleştirir. Aşağıdaki   kontrolleri sağlar.

-         Laser scanner kontrolü,

-         Görüntü stabilizasyon kontrolü,

-         Fuser ısı derecesi kontrolü,

-         Güç kesim ölçümü,

-         Çeşitli fonksiyonlar kontrolu,

-         I/O arabirimi kontrolu.

 Kağıt Çıkış İşlemi.

MEKANİK KONTROL BOARD:

Kontrol ünitesinden gelen sinyallere göre yükleme yapar. Mekanik kontrol board, işlemler hakkında kontrol ünitesine geri bildirim sinyalleri yollar. Aynı zamanda aşağıdaki kontrol işlemlerini yapar;

-         Pickup board kontrolü,

-         Yüksek voltaj power supply kontrolü,

-         Besleme kontrolü,

-         Çeşitli motor sürüm ve fan kontrolü,

-         Toner kontrolü,

-         Fuser ünitesi kontrolü,

-         Transfer drum kontrolü,

-         Düşük toner kontrolü, toner kartuş kontrolü,

-         Photosensitive drum kontrolü,

-         Güç saklama modu kontrolü.

 TRANSFER CORONA-TRANSFER MERDANE:

Kağıtın pozitif elektrik yüküyle yüklenmesini sağlar.

 KAĞIT GEÇİŞ YOLU ÜNİTELERİ:

Kağıdın kasetten alınıp, dışarıya çıkarılana kadar geçtiği bölümdür.

 TONER KARTUŞU:

Kağıda baskı için çok ince ve pas gibi bir toz kullanılır. Mürekkep diye adlandırılan madde bir kartuş içinde bütün bu mekanizmaya bağlı veya bu daha çevreci kendi ayrı kartuşunda bulunur.

Bir karıştırıcı mürekkebi kartuşun içinde hareket halinde tutar ve taşıyıcı rulo ise mürekkebi aktarım rulosuna geçirir.

Üreticiler tozun içindeki maddeleri ve üretim tekniklerini tıpkı bir aile sırı gibi koruyorlar. Analizler sonucunda şu maddeler bulunmuştur: Yapay reçine, kömür, poliproplen, silikon jel ve uygun renklendirici.

Parça büyüklükleri için belirlenen alt sınır genelde 6 mikrometre. Daha ufak parçacıkları soluma tehlikesi yüksek.

Laser / scanner ünitesinde üretilen laser ışını uygun şekilde saptırılarak toner üzerindeki photosensitive drum üzerine aktarılır. Photosensitive drum üzerinde yazıcıya yolladığımız dökümanın görüntüsü oluşturulur ve kağıda aktarılır. Aşağıdaki şekilde toner kartuşu ve bölümleri gösterilmiştir.

                                            Toner Kartuşu ve Kısımları.

 Ne Kadar Hızlı RIP, O Kadar Hızlı Baskı:

PC’den gelen veriler Raster Image Processor (RIP) tarafında işlenir. Bu işlemci baskı yazılımının kullandığı dili yorumlar ve gelen verileri baskıya hazırlar. Bunun için işlemci yazılımın komutlarını tanımalı ve çevirebilmelidir. Sayfa formatlarının yanında marj ve diğer ayarların (font ve resimler işlenmesi) düzenlenmesi bu işlemler içindedir.

Baskı çözülürlüğü arttıkça kullanılan veri miktarı da büyümektedir. Bir RIP 600 dpi çözünürlükte basılan A-4 sayfa için 4 MB kadar veri işlemek zorunda kalabilmektedir. RIP bütün bu baskı işlemin kalbinde yatar.

LASER YAZICILARDA GÖRÜNTÜ OLUŞTURMA İŞLEMLERİ:

Bu bölümde laser yazıcılarda baskının oluşturulması nasıl sağlanır, hangi aşamalar izlenir bunları inceleyeceğiz.

LASER YAZICILARDA BASKI AŞAMALARI:

Laser yazıcılar genel olarak baskı işlemlerini 6 aşamada gerçekleştirirler. Bu aşamalar;

1-     Drum şarj işlemi,

2-     Görüntü oluşturma işlemi,

3-     Development  işlemi(Banyo etmek),

4-     Transfer işlemi,

5-     Fusing (Fırınlama) işlemi,

6-     Drum temizleme işlemi.

Bu aşamaları inceleyelim.

1-      DRUM ŞARJ İŞLEMİ:

Toner kartuş içindeki photosensitive drum işığa maruz bırakılır. Böylece ikinci adım için drum’ın şarja hazır hale gelmesi sağlanır.


Işık toner kartuş üzerindeki ışık şartlandırma kısmından geçer. Bazı laser yazıcılar bu aşamayı gerçekleştirmezler. Şekilde drum şarj işlemi görülmektedir.

                                            Drum şarj işlemi.

 2-      GÖRÜNTÜ OLUŞTURMA İŞLEMİ:

Sayfanın, şeklin vb. gibi dökümanların birebir görnütüsü 1. Aşamada şarjlı duruma getirilen photosensitive drum ünitesi üzerinde bu aşamada oluşturulur.

Görüntü oluşturma çeşitli aşamaları içerir. Bu aşamalar;

-         Drum yüzeyi üzerinde düzgün negatif şarj oluşturmak için, photosensitive drum ilk olarak korona teli ( eski model laser yazıcılarda) veya transfer rollerdan (yeni laser yazıcılarda) geçer.

-         İkinci adımda DC kontrol ünitesi,bilgisayardan  I/O kartına iletilen baskı komutunu, I/O karttan alır. DC kontrol ünitesi baskı komutunu, laser / scanner ünitesine iletir. Laser scanner ünitesi photosensitive drum üzerine çarpan laser ışınlarını üretir. Laser ünitesi tarafından modüle edilen laser scanner ışınları önce fokuslama lensleri, sonra sabit hızla dönen scanner motoru üzerindeki scanner aynalarına çarpar. Ek olarak konan lenslerin arasından geçtikten sonra photosensitive drum üzerine yansıtılır. Laser scanner ışınları aynı zamanda drum yüzeyindeki şarjı nötralize ederek gözle görünebilen bir görüntü yaratır ( laser yazıcıya baskı yollayıp kağıt tam drum ünitesinin önünden geçerken kapağını açıp, toner üzerindeki drum ünitesine baktığımızda bu oluşumu görebiliriz).

-         Laser ışını orijinal pozisyona dönünceye kadar geçen zaman içinde, drum yüzeyi bir sonraki tarama satırını kabul edecek yeterli kaymayı sağlar.

-         Laser ışını yeni bir satıra geldiği zaman, fiberoptik kablo ( eski yazıcılarda) üzerinden  aynanın ışık sinyali gönderip göndermediği kontrol edilir.

-         DC kontrol ünitesine laser ışınının başlangıç durumunda olduğunu belirten uyarı sinyali gönderilir.

-         Her ardışıl ışın drum ünitesini tarar. Bu şekilde dataya uygun küçük noktaların görüntüsü yavaş yavaş oluşturulur.

    Görüntünün  Oluşturma Sistemi.

 Şekilde drum ünitesi üzerine görüntünün iletilmesi görülmektedir. Ayrıca laser scanner unit konusunda bu bölüme kısaca girilmiştir.

 3-      DEVELOPMENT (BANYO ETME) İŞLEMİ:

Photosensitive drum yüzeyi üzerinde toner partikülleri gözle görülebilen bir görüntü oluşturur. Bu işlem negatif yükle yüklenmiş toner tozlarının bulunduğu devolepment silindirini içeren toner kartuşunun içinde başlar.

Toner partikülleri silindirden, yüksek pozitif potansiyele sahip photosensitive drum üzerine atlar. Development silindiri ile photosensitive drum arasındaki potansiyel farkı baskı yoğunluğu ayarı ile kontrol edilir. Bu durum açık veya koyu basma tercihini ortaya koyar.

                                       Development İşlemi.

 Şekilde development işlemi sırasında photosensitive drum ünitesinin durumu görülmektedir.

4-      TRANSFER İŞLEMİ:

Photosensitive drum üzerinde tonerle oluşturulan görüntü 2 aşamada kağıt üzerine aktarılır.

Kağıt, photosensitive drum ile kağıdın arka yüzünün geçtiği transfer corona veya transfer merdane arasından geçer. Bu şarj negatif yükle yüklü toner partiküllerini kağıda çeker.                                

 Transfer işlemi.                                            Static şarj giderilmesi.                  

Kağıdı kalınlığı ve statik şarj giderici tarafından üretilen voltaj kağıdın photosensitive drumdan ayrılmasına neden olur. Şarj giderici kağıt ile drum arasındaki çekici kuvveti zayıflatarak kağıdın druma sarılmasını engeller.

 

5-      FUSİNG (FIRINLAMA) İŞLEMİ:


Görüntü tamamen kağıdın üzerine aktarıldıktan sonra bu görüntünün kağıda kalıcı şekilde fix (aktarma-yapıştırma) edilmesi yapılmalıdır. Transferden sonra düzgün fiziksel dağılım ve elektronik çekim nedeniyle sadece toner kağıt üzerinde kalmıştır. Transfer işleminden sonra kağıt, fusing (fırınlama) işlemine girmezse, hafif bir dokunmayla kağıt üzerindeki toner partikülleri hemen dağılır.

                          Fusing işlemi.

Fusing (fırınlama) ünitesi ısıtma merdaneleri ve baskı merdanelerinden oluşur. Isıtma merdaneleri toner ve kağıdı ısıtan bir lamba içerir. İki merdaneden gelen ısı ve basıçla toner partikülleri, kağıt üzerinde kalıcı bir görüntü oluşturmak üzere kağıt üzerine fix edilir (yapıştırılır). Isıtma merdanesi üzerindeki yapışmayı engelleyici madde kağıdın merdaneye yapışmasını engeller.

 

6- DRUM TEMİZLEME İŞLEMİ:


Son adımda drum temizlenir. Görüntüden arta kalan toner yeni görüntünün temiz ve pürüzsüz olması için drum bıçağı ile drumdan temizlenir.

kağıdın kasetten alınıp tonerin kağıda aktarılması ve çıkış ünitelerine kadar olan geçişi gösterilmektedir.   RENKLİ LASER YAZICILAR

Renkli laser yazıcılar günümüzde oldukça ilerleme sağlamıştır. Baskı kalitesi iri 300 dpi metin ve puslu renkli görüntüye göre baya ilerlemiştir. Satıcıların sayfa başına maliyet iddiaları da, birbirine yakın toner basım kapsamında, renksiz laser düzeyine indi. Ayrıca birçok renkli laser daha az tüketim malzemesi ile idare ediliyor. Yine de, mürekkep püskürtmelilerdeki gibi, laser piyasasındaki renklilerin egemenliğine daha birkaç yıl var. Bunun bir sebebi renkli laser fiyatlarının aynı hız ve ağ yeteneklerine sahip renksizlerden daha yüksek olmasıdır. Alışkanlıkta diğer bir sebep. Oysa siyah metin ve renk öbeklerinin birleşimi olan veya tamamı renkli dökümlerde renkli laser tercih edilir. Bu durumda renkli laser iyi bir baskı hızı, uygun renk kalitesi ve sayfa başına düşük maliyet vaad ediyor. Bununla birlikte çoğu insan iş kalitelerini renk kullanarak yükseltmeyi düşünmüyor, çünkü şimdiye kadar böyle bir seçenek olmamış.

Artık böyle bir seçeneğimiz var. Çok kişiye gönderilecek bir raporda, metin veya grafik kısımlarına renk eklemek isterseniz, bu işi başka bir yazıcı daha iyi yapamaz. Mürekkep püskürtmelilerde, hız (sayfa başına dakikalar,dakika başına sayfa değil),iş döngüsü ve kaliteli metin bulamazsınız.

Renkli laser yazıcıların çıktı için 10-14ppm (dakika başına sayfa) ve metin çıktısı için 2 ile 6 ppm baskı hızına sahip baskı motorları vardır.

Baskı motoru, motor hızı, temel çözünürlük, kağıt kapasitesi,tüketim malzeme kurulumu gibi laser yazıcının birçok özelliğini belirlerken baskı deneticisi de baskı kalitesi, görüntü işlem hızı ve ağ yeteneğini belirliyor. Bu laserların çoğu laser ışın modülasyonuyla, yuvarlak köşeleri eğriye çevirme ve temel iki katmanın izin verdiği 16 rengi artırma gibi özelliklerle oynarlar.

 

Örneğin HP, alçak gönüllü ilk renkli laser yazıcısında da 300 dpi konica motoru kullanmıştır. Colorlaserjet 5m de aynı motoru kullanmıştır ancak daha gelişmiş bir denetleyici kullanarak, ilkine göre çarpıcı ilerlemeler göstermiş.HP laser ışınının zamanlama ve pals sürelerini değiştirerek, inç başına düşen inç başına 300 çizgi yazarken 600 dpi metin çözünürlüklü motorlara yaklaşıyor.

 

Renkli görüntü kalitesinde, renk sayısıda çözünürlük kadar önemlidir. Laser üreticileri renk sayısını görünürdeki 16 adedin üstüne çıkarmak için iki yaklaşımda bulunuyorlar ve bunların her ikisi de çözünürlük pahasına elde edilir. Bunlardan birisi titremedir.600 dpi’da tatmin edici değil, çünkü nokta izleri açık renkli bölgelerde görünür. Öbür yaklaşım ise toner noktasını laser palsına göre değiştirmektir ki zamanla renk oluşumuna yol açabilecek teknik olarak zorlu bir iş. Küçük bir nokta daha açık bir renk olarak görünür. Buna iki katmalıya karşıt olarak, çok katmanlı denir.

 

Çözünürlüğü düşürerek daha fazla renk elde edebilirsiniz,çünkü daha küçük noktalar gibi daha büyük noktalar elde etme imkanınız da olur.300 dpi’lık motoru göz önüne alırsak, Colorlaserjet 5m inc başına 150 çizgi basarak çarpıcı renkler elde ediyor. Toner nokta büyüklüğünde değişiklikler sayesinde sürekli renklere yaklaşır.1200 dpi çözünürlüğüyle laser yazıcıda fotoğraf görüntüleri için çıplak gözü yanıltan bir titreme kullanır.

 

RENKLİ LASERDEKİ KARMAŞA VE SIKINTI

Dört toner rengi, developer pudrası,toz biriktirme kutuları,yapıştırma yağı,çeşitli silindirler ve yapıştırma birimi ile kurmanız ve zamanla değiştirmeniz gereken parça sayısı 10’dan fazla olabilir. Bu, ağ yazıcı yönetimini ilginç hale sokuyor. Renkli lazerlar gerektiği kadar renk maddesi kullandığından ve boş bir kağıda baskı yaptıklarından ötürü,renkli bit yazıcı masrafı düşük sayfa maliyeti vardır. Bu katı mürekkep yazıcıları içinde geçerlidir. Yinede sayfa başı maliyet, sayfa başı cent renksiz laserlara göre daha yüksektir.

 

RENKLİ LASERDEKİ BASKI FARKLILIĞI:

Lazer yazıcılar sadece siyahı kağıt üzerine basmazlar. Bir süredir renkli sayfalar da bastırmak mümkündür. Bunun için üreticiler renkli mürekkep kullanıyorlar. Temel renklerden siyah, sarı, kırmızı ve mavi- renkli sayfalar ortaya çıkartılıyor. Temel renkler bu renklerin karşımı sonucu ortaya çıkmaktadır.

 

Üreticiler bugüne kadar olan tecrübelerine dayanıp, değişik renkleri farklı kartuşlara koyarak tek bir silindir kullanmaktalar. Bu sistem eski tip revolver tabancalara benzemekte. Gerekli renk için, kartuşların dönmesi sayesinde belirlenmiş noktalarda mürekkep aktarılıyor.

Tıpkı siyah-beyaz baskıda olduğu gibi silindirin bir dönüşünde tek bir renk bırakmaktadır. En son olarak da kağıda aktarım ve sabitleme kalmaktadır. Bir sayfanın basılması için silindirin 4 kez dönmesi gerektiğinden baskı hızı siyah-beyaz baskı hızına göre dörtte bire düşmektedir.

YENİ YÖNTEMLER:

Silindir teknolojisinin yavaşlığı yeni bir prensibi öne çıkardı. 0ff-set baskı benzeri yöntemde, kağıt yürüyen bir bant üzeriden her biri temel bir renk barındıran birbirinden bağımsız dört adet baskı silindirlerinden geçer. Bu ınline-tekniği sayesinde renkli ve siyah-beyaz baskıların hızı aynıdır. Bu sistemi yavaşlatan faktör genellikle RIP hızı olmuştur. Bu yıl içinde piyasaya 16 tane renkli sayfa basabilecek lazer yazıcıların çıkması beklenmektedir.

 

HP  LASERJET 8000/N/DN YAZICISINI İNCELEYELİM:

Çalışma grupları için ekonomik ve rahat yüksek performans sunan yazıcı:
Hewlett-Packard"ın yüksek hacimli ağ yazıcılarının yeni nesli olan LaserJet 8000 yazıcılarında bir dizi yeni HP özellikleri ve geliştirilmiş unsurları bulunuyor.


           HP LaserJet 8000, bir ağ yazıcısını paylaşan bireysel kullanıcılar için önemli ölçüde arttırılmış üretkenlik sunar (ve yazıcıya asgari düzeyde müdahale gerektirir); bilgi işlem müdürleri ve ofis yöneticileri için önemli maliyet avantajları sunar.


*  Ağ üzerinde yazıcı kullananlar için daha az bekleme süresi
*  Geliştirilmiş teknolojiler sayesinde daha kaliteli çıktılar
*  Yazıcıya daha az müdahale gereksinimi
*  Düşük genel sahip olma maliyeti

YAZICI ÖZELLİKLERİ:

Hız ve çıktı:
- Dakikada 24 sayfalık motor hızı.
- Hızlandırılmış Baskı teknolojileri,133 MHz RISC işlemci. 15 saniyede ilk sayfa çıkışı. RAM temelli MOPyalama ve "RIP Once" yeteneği standarttır.

Çözünürlük:
         Çözünürlük Geliştirme Teknolojisi (REt) ile 600 x 600 dpi. Motor hızında HP FastRes 1200 (1200 dpi kalitesi) (PCL 6 ve PostScript emülasyonu). Üstün yarım tonlama ile en çok 220 gri düzeyi.

Yazı Tipi Yetenekleri:
         HP LaserJet 8000, 8000N ve 8000DN yazıcıları: 80 ölçeklendirilebilir dahili TrueType yazı tipi, ayrıca Windows için diskte 65 ek ölçeklendirilebilir yazı tipi. HP FontSmart yazılımı kolay kullanılır yazı tipi yönetimi yetenekleri sağlar. Dahili Intellifont rasterizer. Avrupa için Yunanca, İbranice, Kiril ve Arapça yazı tipleri mevcuttur. Asya için Korece, geleneksel ve Basitleştirilmiş Çince yazı tipleri mevcuttur.

Bellek:
         HP LaserJet 8000, 8000N: Bellek Geliştirme teknolojisi (MEt) ile 100 pin DIMM"lerde 16 MB standart RAM. 8000DN"de 24 MB vardır. 8000 ailesinde RAM MOPyalama ve "RIP Once" için yeterli olacak kadar standart bellek vardır. Belleği 88 MB"a kadar yükseltmek için iki adet 100 pin DIMM yuvası. Formları, yazı tiplerini ve imzaları depolamak için ve ayrıca MOPy ve "RIP Once" için isteğe bağlı 1,4 GB disk sürücü. İsteğe bağlı 2 ve 4 MB ftash bellek DIMM"leri.


 

Yönetim:
        Geliştirilmiş HP JetAdmin yazıcı yönetim yazılımı standarttır ve kolay kurma, kullanım ve yönetim sunar. HP JetDirect baskı sunucusu, Windows NT dosya sunucusu, Novell NetWare dosya sunucusu veya yerel paralel port aracılığıyla bağlanmış tüm HP LaserJet 8000 yazıcıları için HP JetAdmin yaygın gerçek zamanlı diyagnostik, uzaktan görünürlük ve yazıcı denetimi sunar. Microsoft Windows NT workstation 3.x/4.x, Windows 95/9x, Windows 3.1x, Macintosh, IBM OS/2 Warp ve MS-DOS üzerinde standart yazıcı özellikleri için geliştirilmiş sürücü desteği. Internet Installer yazıcı sürücülerini otomatik olarak güncelleştirir. Tüm yazıcı yazılımları ve sürücü işlevleri tek bir CD-ROM üzerindedir. Novell ve Windows NT için DocWise ve Tool Box işlevleri. Ağ yönetimi uyumu için SNMP ve endüstri standardı yazıcı MIB"i ile uyumlu.

Bağlanabilirlik:
* HP LaserJet 8000 yazıcı:
İki yönlü, IEEE 1284 uyumlu paralel arabirim; isteğe bağlı HP JetDirect ve üçüncü kişi kartları için 3 adet açık EIO genişletme yuvası, EIO format disk sürücü.
* HP LaserJet 8000N ve 8000DN yazıcılan:
Ethernet 10/l00T kartı ve EtherTalk otomatik duyumlama için HP JetDirect kartı; iki yönlü, IEEE 1284 uyumlu paralel arabirim. Her yazıcı diller ve portlar arasında otomatik değiştirme sağlar.
* HP JetSend yetenekli.
Desteklenen standart ağ işletim sistemleri: Novell NetWare v3.11, 3.12, 4.x (IPX/SPX) Novell NDS ve NDPS (IPX/SPX) Novell IntranetWare Microsoft Windows 95 Networking (IPX/SPX), (TCP/IP) Microsoft Windows NT v3.5, 3.51, 4.0 (TCP/IP), (DLC/LLC), (IPX/SPX) Microsoft Windows for Workgroups v3.1, 3.11 (DLC/LLC) Microsoft LAN Manager V2.OC, 2.1, 2.2 (DLC/LLC) IBM OS/2 Warp v1.3, 2.0, 3.0, 4.0 (DLC/LLC) (TCP/IP) HP-UX v9.x,10.x; Solaris v2.3, 2.4, 2.5x; SunOS v4.1.3, 4.1.4; SCOUNIX V/386 v3.2, 42, 5.0; IBM AIX v3.2.5 ve yukarısı; MPE-iX v5.5 (TCP/IP) Line Printer Daemon (Ipd) Apple EtherTalk System 7 Artisoft LANtastic v7.0 ile PowerSuite (DLC/LLC).

Kağıt Kullanımı:
Toplam 3100 yaprağa ve 100 zarfa kadar kapasiteli en fazla beş girdi kaynağı. Standart 100 yapraklık Çok Amaçlı girdi tepsisi. Standart 500 yapraklık girdi tepsisi 2 ve 3. İsteğe bağlı 2000 yapraklık yüksek kapasiteli girdi aygıtı. İsteğe bağlı 2x500 yapraklık girdi aygıtı. Çeşitli çıktı seçenekleri: Standart çıktı kapasitesi 500 yaprak yüzü anağı,100 yaprak yüzü yukarı. İsteğe bağlı 5x250 bölümlü posta kutusu. İsteğe bağlı 5x250 yapraklık posta kutusu ve zımba. İsteğe bağlı 7x125 bölümlü masaüstü Posta Kutusu. İsteğe bağlı 100 zarflık güç besleyici. A3"e kadar yaprak kullanabilen DN paketinde İki taraftı baskı aksesuarı standart.

Yazıcı Dilleri:
HP LaserJet 8000, 8000N ve 8000DN yazıcıları: HP PCL 5e ve PCL 6 PostScript Level 2 emulation. Her yazıcı otomatik dil değiştirme sağlar ve JetSend aracılığıyla iletişim kurar.

Kağıt:
- Kopya, bond, özel uygulama, geri kazanılmış kağıt ve saydamlar: Standart Çok Amaçlı tepsi 60-199 g/m2. Tepsi 2 ve 3-60-105 g/m2.
- İsteğe bağlı 2000 yapraklık tepsi. İsteğe bağlı 2x500 yapraklık girdi aygıtı ve duplexer-60- 105 g/m2. Tepegöz slayt ve etiketleri lazer yazıcılarda Çok Amaçlı tepsi yoluyla kullanılacak Şekilde tasarımlanmıştır.
- Zarflar 60-105 g/m2.


 

Kağıt Boyutları:
- Çok Amaçlı Tepsi, Asgari boy-98 x 191 mm, Azami boy-297 x 450 mm
- Tepsi 2 A4, Mektup, Legal
- Tepsi 3 A4, Mektup, Legal, A3
- İsteğe Bağlı 2000 yapraklık giriş tepsisi: Mektup, Legal A4, A3
- İsteğe Bağlı 2x500 yapraklık giriş
- Tepsi 4 A4, Mektup, Legal Tepsi 5 A4, Mektup, Legal, A3.

Zarf Tipleri:
No.10 normal -241 x 105 mm (237 x 100 mm baskı alanı) Monarch-191 x 98 mm (186 x 94 mm baskı alanı) DL-220 x 110 mm (216 x 106 mm baskı alanı) C5-229 x 162 mm (225 x 158 mm baskı alanı) B5-250 x 176 mm (246 x 172 mm baskı alanı)

Baskı Yönü:
- Dikey, yatay, ters dikey ve ters yatay.
- Delikli kaşıt yeteneği.

Kontrol Panosu:
2x16 arkadan ışıklandırılmış ekran ve menülerde iled veya geri gitmek için "rocker" anahtarları. Yazıcıda (Banla) düğmesi ve (İş İptal) özelliği. Yazıcıdan yazı tipi seçimi. Mesajlar 17 dilde gösterilebilir: Danimarkaca, Hollandaca, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Norveççe, Lehçe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Rusça, Macarca, Çekçe ve Katakana.

Güç İhtiyaçları:
Kaynak:100-127 volt (+/-%10) veya 220 veya 240 volt (+/-%10). Yazıcının voltaj yelpazesi yazıcının satın alındığı ülkeye bağlıdır. Frekans: 50 veya 60 Hz (+/- 2 Hz).

Güç Tüketimi:
Basarken - 285 - 300 watt (ortalama). Beklerken-90 -100 watt (ortalama). Powersave - 35 - 45 watt (EPA Energy Star).

Boyutları (ExYxD):
540x540x520mm

Ağırlık:
45 kg

Görev Devri:
Ayda 130.000 sayfaya kadar.

 

PC NET DERGİSİNİN TESTLERİ:


PCnet test merkezi piyasada bulunan birbirine benzer tam 10 yazıcıya test labaratuarlarında ter döktürttü. Piyasada yer alan birbirine yakın fiyatlı farklı 10 yazıcının performans ve fiyat / performans kıyaslaması pcnet test merkezinde okuyucuları için yapıldı.

Ucuzlayan yazıcı fiyatları sayesinde yazıcı sahibi olabilmek kolaylaşıyor. Bir sene öncesine kadar 1000 $ civarında bulunan yazıcı fiyatları 500-600 $ civarına düşmüş durumda. Ev ve ofislerde kullanılan yazıcılar iki farklı türde baskı tekniği kullanıyorlar. Bunlardan ilki inkjet adı verilen mürekkep püskürtme tekniği kullanarak basım yapan yazıcılar. Bu yazıcılar lazer yazıcılara göre daha yavaş ve daha kalitesiz çıkış üretiyorlar. Ink-jet yazıcıların en önemli özelliği istenirse renkli istenirse de siyah baskı basabilmesi. Ink-jet yazıcı fiyatları lazer yazıcılara göre daha düşük olarak piyasa da yer alıyor.

Lazer yazıcılarsa dakikada 6 sayfaya ulaşan baskı hızları ve net ve dağılmayan baskı teknikleriyle daha pahalı bir tercih olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu yazıcılar istenirse aydınger adı verilen şeffaf ışık geçirebilen malzemeler üzerine de baskı yapabiliyor. Bu yazıcılar kağıt üzerine püskürttükleri siyah boyayı lazer ışığıyla yakarak baskı elde ediyorlar. Lazer yazıcılar çözünürlük ve hassasiyetlik derecesi olarak ink-jet yazıcılara üstünlük sağlıyorlar.

Nasıl test edildi?
Tüm yazıcılar Corel Draw 8.0 kullanılarak hazırlanan bir grafik kullanılarak test edildi. Grafik dosyası üzerinde yer alan %100"den %10"a kadar yelpazelenen siyah tonlamalar kullanılarak yazıcının tonlama ve çözünürlük kabiliyeti değerlendirildi. Ayrıca grafik üzerinde yer alan dairesel çizgiler kullanılarak yazıcının farklı açılardaki çizgileri nasıl basabildiği değerlendirildi. Tüm değerlendirmeler 5 üzerinden yapıldı. Tüm yazıcılara 10 adet aynı sayfanın basımı yaptırılarak ilk başlama süresi ve 10 sayfanın basım süreleri ölçüldü. Basılan sayfalar arasındaki ton farkları değerlendirilerek yazıcının Dram kalitesi ve leke testi yapıldı. Yazıcıların hafıza miktarları hemen hemen hepsinde aynı olduğundan dolayı dikkate alınmadı. Test edilen tüm yazıcılar Windows 98 üzerinde GDI mod adı verilen ve bilgisayarın kendi Ram"ini kullanan modda test edildiler. Test bilgisayarı olarak Pentium II 266 işlemcili 64 Mb Ram"e sahip PCnet test bilgisayarları kullanıldı.

1 HP 6L
Hewlett Packard"dan masaüstü bilgisayarlar için dört dörtlük bir lazer yazıcı. HP 6L yazıcısı gerçek 600 dpi çözünürlüğü sayesinde hem yazılarda hem de tramlı grafik dosyalarında tatmin edici sonuçlar elde ediyor. Paketinden çıkan Türkçe yazılımı sayesinde oldukça kolay olarak kullanılabiliyor. Yazıcının üzerinde led ve fonksiyon tuşu yer alıyor. İki farklı kağıt girişi sayesinde farklı yuvalardan farklı kağıt türlerini kullanabiliyor. Kağıt çıkışı sayısının iki olması sayesinde basılan kağıt masaüstünde yada yazıcının kağıt biriktirme bölgesine çıkarılabiliyor. Detaylı anlatıma sahip kitapçığı sayesinde her türlü bilgi ve problem çözümüne kolaylıkla ulaşılabiliyor. Basım hızı açısından teste katılan yazıcılar arasında üstlerde yer alıyor. Yazıcının çıkış kalitesi açısından testteki diğer yazıcılar arasında üstlerde yer alıyor. Tonlamalı basım testinde %10"luk siyah tonlamasında en iyi sonucu elde etti. Dairesel çizgi testinde en düzgün çizgileri kırılma yapmadan basabildi. Dram testinde printer basılan 10 ayrı sayfada da tam olarak istenilen baskı kalitesini elde edebildi.

2 Lexmark Optra E+
Lexmark Minolta yazıcılarla aynı dış görünüşe sahip. Yazıcı kağıdı üstten alıp alttaki kağıt çıkışından çıkarıyor. Lexmark tek giriş ve tek çıkışa sahip. Paketinden İngilizce bir kullanım klavuzu çıkıyor. Pakette 3 disket ve bir de CD yer alıyor. CD"de yazıcının sürücüleri yer alıyor. Lexmark yazıcı tonlama testlerinde başarılı olsa da %10 siyah tonlamalı testte baskı kalitesi pek tatmin edici değil. Dairesel çizgi testinde yazıcı teste katılanlar arasında üstlerde yer alıyor. Dram testinde basılan 10 ayrı sayfada da aynı neticeyi elde etti. %100"lük siyah baskıda oldukça doyurucu sonuçlar elde etti. Lexmark tüm sonuçlarda ortalama dereceler elde etti.

3 Minolta PagePro 6
Minolta uygun fiyatlarla tatmin edici sonuçlar üretiyor. Bu yazıcı da dış görünüş açısından Lexmkark ve diğer Minolta yazıcılarla aynı görünüşe sahip. Paketinden kullanım klavuzu ve disketler çıkıyor. Kullanım klavuzunda Türkçe bilgiler de yer alıyor. Sayfa basma hızı olarak teste katılan tüm yazıcılar arasında üstlerde yer alıyor. Tonlama testlerinde pek başarılı olamadı. %100 ve %60 siyah arasında gözle çok az fark edilebilecek bir fark oluşuyor. Sayfada yer alan diğer siyah tonlamalarda da gözükmesi gereken tonlama tam olarak yakalanamıyor. Dairesel çizgi testinde başarılı olabiliyor. Dram testinde basılan tüm sayfalarda %60 siyah tonlamalarda lekeler oluşturuyor. Yazı ve orta miktarda grafik içeren sayfalar basılacaksa tercih edilmesi gereken ideal bir yazıcı. Aydınger gibi kağıttan farklı medyalarda baskı lekeli ve tonlamada hatalı olabilir.

4 Minolta PagePro 6ex
Minolt yazıcı ailesinin en başarılı üyesi. Diğer Minolta"larla aynı görünüşe sahip. Tek farkı kağıt konması için ayrı bir kağıt çekmecesi içeriyor olması. Paketinde Türkçe anlatıma sahip bir kullanım klavuzu ve 8 disket yer alıyor. Bu Minolta"da da tonlamalarda pek başarılı olamadı. Tonlama testinde yer alan %100 siyahla %60 siyah arasında gözle görülebilir çok az fark yer alıyor. %10 tonlamalı siyah testinde teste katılan tüm yazıcılar arasında en iyi iki sonuçtan birini gerçekleştirdi. Dram testinde de diğer Minolta"da olduğu gibi basılan 10 farklı sayfada da lekeli tonlamalar yaptı. Dairesel çizgi testinde çizgilerde çok az da olsa kırılmalar yaşandı. Bu Minolta yazıcı da yazı ve orta miktarda grafik basılacak olan sayfalarda tercih edilerek kullanılmalıdır. Tramlı baskıda tonlamayı tam olarak yapamadığından aydınger gibi kağıttan farklı malzemelere baskı yapılırken tercih edilmemelidir.

5 Minolta PagePro 6L
Minolta"dan ortalama bir ev yazıcısı. Minolta 6L modeli hem ev hem de küçük ofisler için ideal bir çözüm oluşturuyor. Türkçe anlatıma sahip bir kullanım klavuzu bulunuyor. Bu Minolta"da diğer Minolta"larla aynı dış görünüşe sahip. Kağıt girişi üstten yapılıyor. Basılmış kağıt çıkışı ise yazıcının ön kısmında yer alan panel açılarak elde ediliyor. Bu Minolta"da da aynı diğer Minolta"larda olduğu gibi tonlamalarda başarılı olamıyor. Test kağıtlarında %100 ve %60 siyah tonlamalar arasındaki fark gözle zor farkedilebiliyor. Minolta 6L bunun dışında %10 siyah tonlamalı testinde başarılı olabiliyor. Dram testinde diğer Minolta"lar gibi lekeli sonuç elde ediyor. Dairesel çizgi testinde tüm çizgiler hiç kırıksız gayet net olarak görülebiliyor.

6 Canon LBP 660
Canon"dan Windows altında çalışan Windows yazıcısı. Canon üzerinde hiç bir tuş yada led yer almıyor. Yazıcı bilgisayara takıldığında otomatik olarak çalışıyor. Paketinden 3 disket ve Türkiye"de tercüme edilmiş fotokopi bir kitapçık çıkıyor. Yazıcının programı kullanıcıya baskı işleminin ne aşamada olduğunu hem sesle hemde animasyonla belirtiyor. Yazıcının sürücüleri yüklendikten sonra yazıcı belirtilen sürelere göre kendini kapatıp güç koruma moduna giriyor. Yazıcının üzerinde hiç bir tuş ve led yer almaması yazıcının durumu hakkında kullanıcının bilgi sahibi olmasını dışarıdan engelliyor. Canon yazıcı dram testinde oldukça başarılı oldu. Test için basılan 10 sayfada da tam ve lekesiz sonuçlar elde etti. Yazıcının %10 siyah tonlamalı testte kullandığı noktalar rakiplerine göre biraz büyük kalıyor. Dairesel çizgi testinde de elde ettiği sonuçlar oldukça tatmin edici. Canon LBP 660 fiyatı ve özellikleri ile hem grafik hem de yazı basmak için kullanıcılar için ideal.

7 Oki 600ex
Oki"den masaüstünde fazlaca yer kaplayan bir printer. Normalde az yer kaplasada kağıt giriş ve çıkışını düzenleyen paneller açıldığında masaüstünde uzunca bir yer kaplıyor. Oki 600ex teste katılan yazıcılar arasında hız açısından sonlarda yer alıyor. Paketinde 4 disket ve Türkçe bilgiler içeren bir kitapçık yer alıyor. Yazıcının kullanılmasını sağlayan program Türkçe olduğundan kullanımda kolaylık sağlıyor. Üzerinde yer alan led ışığı yazıcının bulunduğu durum hakkında bilgi veriyor. Yazıcı %10"luk siyah testinde teste katılan yazıcılar arasında üstlerde yer alıyor. Dairesel çizgi testinde yer alan çizgilerde yer yer kırılmalar olduğu göze çarpıyor. Dram testinde basılan 10 farklı sayfada ton farklılıkları ve bazı lekeler göze çarpıyor. Tonlama testinde bu yazıcıda da %100 ve %80 siyah tonlamlar arasında hemen hemen hiç bir fark gözükmüyor.

8 Oki 4w Plus
Oki"den masaüstünde oldukça az yer kaplayan bir printer. Teste katılan tüm yazıcılar arasında en az yer kaplayan sempatik görünüme sahip bir yazıcı. Bu Oki yazıcı da baskı hızı açısından teste katılan yazıcılar arasında sonlarda yer alıyor. Paketinde 4 disket ve Türkçe bilgiler içeren bir kitapçık yer alıyor. Bu Oki"de de yazıcının kullanılmasını sağlayan program Türkçe olduğundan kullanımda kolaylık sağlıyor. Üzerinde yer alan led ışığı yazıcının bulunduğu durum hakkında bilgi veriyor. Oki 4w Plus %10"luk siyah testinde teste katılan yazıcılar arasında ortalarda yer alıyor. Dairesel çizgi testinde yer alan çizgilerde fazla kırılma olduğundan dolayı grafik içeren dosya basımlarında başarılı olamıyor. Dram testinde basılan 10 farklı sayfada diğer Oki"de olduğu gibi ton farklılıkları ve bazı lekeler göze çarpıyor. Tonlama testinde bu yazıcıda da %100 ve %80 siyah tonlamalar arasında hemen hemen hiç bir fark gözükmüyor.

9 Panasonic KXP6500
Teste katılan iki Panasonic yazıcıdan birisi. Tüm testlerde en hızlı sonuçları elde etti. En hızlı olmasına karşın test kağıtlarında aynı ölçüde başarılı olamadı. Paketinden Türkçe bir kullanım klavuzu ve 3 disket çıkıyor. Bu yazıcı dik olarak masa üstünde az yer kaplıyor. Yazıcının üzerinde yer alan led ve tuş sayesinde yazıcının bulunduğu durum hakkında bilgi alınabiliyor. Yan kısmında yer alan kağıt giriş paneli açıldığında normal bir lazer yazıcıyla hemen hemen aynı yeri kaplıyor. Tonlama testinde tonlamaları en başarılı yapan yazıcı olarak seçildi. Dram testinde basılan 10 farklı kağıtta lekeler ve farklılaşmalar olduğu gözlendi. Dairesel çizgi testinde testteki en kötü sonuçları elde etti. %10 siyah tonlama testinde testteki diğer yazıcılar arasında ortalarda yer alıyor. Panasonic KXP 6500 ortalama ihtiyaçları karşılamak için düşünülebilecek fazlaca ucuz olmayan bir yazıcı.

10 Panasonic KXP6100
Teste katılan yazıcılar arasında 600 dpi olduğu söylense de 300 dpi gibi çalışan bir yazıcı. Paketinde Türkçe kullanım klavuzu yer alıyor. Ayrıca paket içerisinde yazıcının sürücülerini içeren 3 adet disket yer alıyor. Bu yazıcı da Panasonic KXP6500 gibi masaüstünde dik olarak yer kaplıyor. Baskı hızı açısından da KXP 6500 kadar hızlı baskı yapabiliyor. Panasonic KXP 6100 yazıcı %10 siyah tüm tonlama testlerinde oldukça başarısız oldu. Dram testinde bastığı tüm sayfalar aynı kalitedeydi. Dairesel çizgi testinde basılan tüm çizgilerde kırılar vardı. Bu yazıcıyı sadece yazı ve metin basmak için tasarlanmış. Testte yer alan metin çıkışlarında teste katılan yazıcılarla hemen hemen aynı kaliteyi yakaladı. Bu yazıcı aydınger üzerine baskı sonuçlarında oldukça başarısız oldu.