A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Yaprak, Kipesi
Yaprak Kipesi

Yaprak Kipesi

 Yaprak Kipesi

Hareket öne sallanmanın sonunda yapılır. Koltuklarda sallanırken barlar dı?tan kavranır. Öne sallanmanın birinci safhasında vücut tamamen gergindir. Düşey doğru geçilirken bacaklarla öne – yukarı vuru?la harekete hız kazandırılır. Bu sırada kalça eklemindeki açı küçülür ve kalça omuzlara yaklaştırılır. Bar hizasında bacakların sallanması frenlenirken gövdenin hareketi hızlanmış olur. Aynı zamanda Paralel kuvvetlice itilir. Böylece Cimnastikçi kollara çıkar. Kolların itme ve germe hareketi öne sallanma anında bitmiş olmalıdır. Hareket boyunca bağ gö?se çekilir. Hareketin sonunda ayaklar bağ yükseklişine çıkar.

Yardım şekli

Bacaklar düşey doğruyu geçtikten sonra, yardımcılar harekete engel olmadan kalçadan ve üst bacaktan itme-kaldırma şeklinde yardım ederler.

Ön Alıştırmalar

Yaprak Kipesinde önemli olan aşırlık noktasın? bar düzeyinin yukarısına çıkarmaktır. Ön alı?tırmalar bu amaca yöneliktir.

 

1. Bükülü kollarda sallanma.

2. Öne sallanma anında bükülü olan kollar gerilirken bacaklar açılarak Paralelin üstünde oturulur.

3. Yaprak Kipesinin yapılacaşı taraf alçaltılır. Alı?tırmacı koltuklarda bir defa sallandıktan sonra Yaprak Kipesi yaparak tekrar oturu?a geçer.

4. İki parçalı bîr kasadan Paralelin içine koltuklarda sallanacak şekilde atlanır. Vücut böylece uzun bir elan’ la harekete girer. Fazla sallanma yapılmadan Yardımla yaprak kipesine geçilir.

Koltuk Kipesi

Koltuklarda öne sallanmanın sorumda bacaklar gergin olarak mu