A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Yağ, analizleri
Yağ analizleri

Yağ analizleri

 Yağ analizleri, sanayide kullanılan ekipmanların ömrünü ve verimliliğini arttırmak, bakım masrafları ve zaman kaybını önlemek için kullanılan bir kestirimci bakım yöntemidir.

Yağ analizleri proseslerinde hassas valfler veya pompalar olan kullanıcılara önerilir.
Yapılacak analiz sonucu hem yağın durumu hem de yağ içinde partikül sayımı yapılabilmektedir.

Aşınma elementleri analizi ile, metal aşınma parçacıkları, kirliliği ve yağ katkı maddelerinin içerdiği diğer elementler takip edilibilmektedir. Bir yağ analizi sonucunda kullanıcılar için en önemli sorun sistemde suyun ve metal partiküllerinin bulunmasıdır.


Yağ durum analizi ile, kullanılmış yağ ile temiz yağ karşılaştırılarak, yağın yeterli derecede yağlama ve koruma yapabilecek durumda olup olmadığı tespit edilir.

Parçacık sayımı analizi ile, aşındırıcı özelliğe sahip olup aşınmayı hızlandırabilecek parçacıklar sayılır.

Bazı proseslerde yağlar filtre edilerek kullanım ömrü arttırılabilir. Makina imalatçıları ve yağ satan firmaların önerileri doğrultusunda yağ değişimleri planlanabileceği gibi yağ analizleri yapılarakta yağ değişim periyoduna karar verilebilir.

Kullanılan yağın uzun süre kullanılabilmesi sistem üzerinde bulunan filtrelerin periyodik değişimiyle mümkündür.

Yağlarda kirlilik konusu sanayi genelinde ne yazık ki yanlış anlaşılmaktadır. Rengi koyulaşmış yağlara kirli denilebildiği gibi, yağ elde sıkıştırılarak parmaklar arasına gitmeye zorlanan yağda algılanan parçacıklar kirlilik ölçütü olarak alınmaktadır.

Bir parça gerçeklik payı olan bu yaklaşımlar çoğu zaman yanıltıcıdır.   Yağ çözümlemesi, bir çok yağ satıcısı kuruluş tarafından yapılabilmektedir. Yağ tüketimleri çok olan işletmeler, kendi çözümleme birimlerini kurabilirler.Bu amaçla değişik çözümleme araçları satılmaktadır. Firmamız böyle bir ekipmanı olmayan firmalara çözüm üretmektedir.


Yağ analiz cihazı

Yağ analizinin amacı, yağın kimyasal özelliklerini bulmak değildir. Bunun için firmalar milyon $’lık tesisler kurmuşlar ve her gün yağ kalitelerini arttıracak çalışmaları ilerletmektedirler.Yapılacak analizle makina ve yağ ilişkisini kurmalı ve trend takibini oluşturmalıyız.

Firmamız yağınızın viskozitesine , NAS, Su miktarı ( PPM), TAN, ve Zn (Cinko) Cr (Krom) Pb (Kurşun) Ni (Nikel) Fe (Demir) Si (Silisyum) Sn (Kalay) Na (Sodyum) Al (Aluminyum) Cu (Bakır) gibi makinelerinizden sisteme karışabilecek malzeme miktarlarını analiz eder ve sizlerin bilgisine raporlar.Yağımızda sistemden karışabilecek çok farklı yabancı maddeler bulunabilir. Bunların analizi yapılarak sorun giderilmelidir.

Su sistemimizde kesinlikle istenmez. Yağa karışmış suyla alakalı örnek resimde yağ rengi gösterilmiştir. Su karışmış yağ kesinlikle değiştirilmeli, yeni yağ konmadan sistem temizlenerek daha sonra yeni yağ ilavesi yapılmalıdır.

Yağınızın viskozitesi makina imalatçısının seçimine göre belirlenir. Çalışma ortamının sıcak veya soğuk olma durumuna göre makina  imalatçısıyla görüşerek seçilen yağ viskozite değişikliği yapılabilir. Yağ analizinde viskozite değişimleri incelenmektedir

viskozite

Viskozite farkını görselimizden takip edebilirsiniz. Viskozite sıvıların akmaya karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanmaktadır.


Viskozite farkını atılan demirin sıvıyı etrafa taşırmasından takip edebilirsiniz