A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Yabancı Okullar Sorunu

Yabancı Okullar Sorunu

 YABANCI OKULLAR SORUNU

Osmanlı toprakları üzerinde çeşitli ülkelerin ve içerdeki azınlıkların dış destekli okulları vardı. Bu okullar zaman zaman Hristiyanlık propagandası yapıyorlardı.
Hatta I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında silahlı cemiyet kurmaya bile başladılar.
Türkiye yabancı okulların kapatılmasını istiyordu. Bu konu Lozan Görüşmeleri’nde gündeme geldi. Türkiye bu konuyu bir iç mesele sayarak tartışılmasına izin vermedi.
Lozan’da Yabancı Okulların Çalışmalarına Bazı Şartlar Getirildi.

 Türkçe dışında eğitim yapan okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya dersleri Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulacaktır.
 Dini tören ve derslere ancak aynı dine mensup öğrenciler girebilecektir.
 Okutulan derslerde Türklük aleyhine yazılar olmayacaktır.
 Okullar Maarif Teşkilatı’na bağlı olacaktır.
 Okullar Türk müfettişler tarafından denetlenecektir.
 Son sınıf öğrencileri elçiliklerde değil kendi okullarında sınava tabi olacaklardır.
 Başarılı öğrencilere verilen hediyelerde yabancı ülke bayrağı bulundurulmayacaktır.

Yorum: Yabancı okullar denetim altına alınmasına rağmen tam kontrol edilememiştir. 1926 Medeni Kanun’un kabulü ile azınlıklar Türk vatandaşı sayılmış bu sorun büyük oranda çözülmüştür.

  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri