A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
VSTO, , , Parametre, ve, Özellik, Kullanımı
VSTO : Parametre ve Özellik Kullanımı

VSTO : Parametre ve Özellik Kullanımı İsteğe Bağlı Parametre Kullanımı
Ofis nesne modelleri içerisindeki bir çok nesne, kendi metodlarını çağırırken isteğe bağlı parametreler kullanır. Eğer bu parametreler gönderilmezse, varsayılan değerler kullanılır. VBA ve Visual Basic .NET bu metodların çağrımında isteğe bağlı parametreleri destekler fakat Visual C# .NET desteklemez.

Visual C# .NET de isteğe bağlı parametreler: C# .NET den isteğe bağlı parametreler ile metod çağrıldığında, metodun bütün parametre değerlerini kullanmanız gerekmektedir. Eğer her bir referans tipindeki parametrelerin varsayılan değerini kullanmak istiyorsanız, System.Type.Missing alanını gönderebilirsiniz.  Bununla birlikte, değer tipindeki parametreler için, kullanmak istediğiniz bütün değerleri belirtmelisiniz.

Örnekler : Aşağıdaki kod örneklerinde Visual Basic .NET ve Visual C# .NET de isteğe bağlı parametreler ile nasıl metod çağrıldığını göreceksiniz.
İlk örnek Excel nesne modelinde Worksheets içeriğindeki Add metodunun nasıl çağrıldığını göstermekte.Visual Basic .NET  örneğinde her bir parametre değeri için varsayılan değer kullanılarak varsayılan bir sayfa yaratılıyor. Visual C# .NET örneğinde, isteğe bağlı parametrelerin her biri için Type.Missing kullanılmakta.

Visual Basic .NET

Dim newWorkSheet As Excel.Worksheet
newWorkSheet = ThisWorkbook.Worksheets.Add()

Visual C# .NET

Excel.Worksheet newWorkSheet;
newWorkSheet =
(Excel.Worksheet)ThisWorkbook.Worksheets.Add(
Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing);

Bir sonraki örneğimiz, Word nesne modelinde Documents içeriğindeki Open metodunun nasıl çağrılacağını göstermekte.

Visual Basic .NET

ThisApplication.Documents.Open("C:\deneme")

Visual C# .NET

Object filename = @"C:\deneme";
Object myTypeMissing = Type.Missing;

ThisApplication.Documents.Open(ref filename, ref myTypeMissing, ref myTypeMissing, ref myTypeMissing, ref myTypeMissing, ref myTypeMissing, ref myTypeMissing, ref myTypeMissing, ref myTypeMissing, ref myTypeMissing, ref myTypeMissing, ref myTypeMissing, ref myTypeMissing, ref myTypeMissing, ref myTypeMissing, ref myTypeMissing);

En son örneğimiz de, Excel Range nesnesinin Sort metodunu nasıl çağrıldığını göstermekte.

Visual Basic .NET

rng.Sort(rng, _ Orientation:=Excel.XlSortOrientation.xlSortColumns)

Visual C# .NET

rng.Sort(rng, Excel.XlSortOrder.xlAscending,
Type.Missing, Type.Missing, Excel.XlSortOrder.xlAscending,

Excel "de Parametrik Değerler Alan Özellikler Nasıl Kullanılır:

Excel nesne modeli birden fazla parametre değeri alan özellikler içerir. Bu VBA ve Visual Basic .NET de program yazanlar için problem değildir fakat Visual C# "da izin verilmez.

Excel PIA, Visual C# .NET e bu özellikler ile çalışmak için Get ve Set erişimini sağlar.

Örnek : Aşağıdaki örnekte, Visual C# içinde Excel erişim metodlarının nasıl kullanıldığı görüntüleniyor. Ayrıca Visual Basic .NET için de görüntülenmekte. Örnekte bir aralık belirleniyor ve yazı tipi kalın olarak ayarlanıyor.

Visual Basic .NET

Dim rng as Excel.Range = ThisApplication.Range("A1", "C6")
rng.Offset(1, 0).Font.Bold = True

Visual C# .NET

Excel.Range rng = ThisApplication.get_Range("A1", "C6");
rng.get_Offset(1, 0).Font.Bold = true;

Özellik ve parametre kullanımı ile yazacaklarım şimdilik bu kadar.