A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
VSTO : Diyalog Kutuları ve Ofis Nesnelerini Kullanma

VSTO : Diyalog Kutuları ve Ofis Nesnelerini Kullanma Word Diyalog Kutuları ile Çalışma Word nesne modelinin gelişimi uzun yıllar öncesine dayandığı için, nesnelerinin hepsi güçlü tipte değildir. Örneğin, Dialog classı Word kullanıcı arayüzünden kullanılabilen bütün diyalog kutularını kapsayan bir dizi içerir, New File diyalog ve Option diyalog gibi. Bu diyalog kutularının özellikleri çok farklıdır ve Word nesne modeli her bir diyalog kutusu hakkında bilgi içermez. Bu bilgi diyalog kutusu yüklendiğinde, run-time da yaratılır.

Bu geç bağlanma, VBA veya Visual Basic .NET yazılım geliştirmede, Option Strict etkisiz hale getirilmişse bir sorun yaratmaz. Bununla birlikte, Eğer Visual C# .NET veya Visual Basic .NET de Option Strict kullanılarak yazılım geliştiriyorsanız, sonradan birleştirilen nesneyi kullanan kodu derleyemezsiniz.

Eğer Visual C# .NET de Word diyalog kutularını kullanmak veya Visual Basic .NET de OptionStrict etkin hale getirmek istiyorsanız,prosedürü ayarlayacak gerekli özelliği çağırmak için System.Type classının InvokeMember metodunu kullanmalısınız. Bu çalışan koda tip belirleme için imkan tanır.

Aşağıdaki örnekte, çağrılacak diyalog kutusunun özelliklerini ayarlamak için bir Sub yaratılmakta ve istenilen diyalog kutusu özellikleri belirtilerek kullanılmaktadır.


Ofis Nesnelerini Kullanma


CommandBars

VSTO projelerinizden Word ve Excel gibi Ofis uygulamalarının menülerini ve araç çubuklarını özelleştirebilirsiniz.
CommandBars grubu ve ona ait alt nesneler Microsoft.Office.Core kütüphanesi içerisinde tanımlıdır. Bu grup uygulama içindeki kullanılabilir bütün komut barları içerir ve kendi komut barlarımızı yaratmaya ve varolan bir komut barı özelleştirmeye imkan tanır.
Aşağıdaki resim Ofis nesne modeline ait bu kısmın yapısını göstermektedir. CommandBars grubu menü barları, araç çubuklarını ve popup menüleri içerir. CommandBarControls grubu bir komut barın üzerindeki her bir kontrolü kapsar.


Ofis Komut Barları Nasıl Programlanır

Gruba yeni bir üye eklemek için standart Add metodu, gruptaki üye sayısı için de Count özelliği kullanılmaktadır. Ayrıca Delete ve Reset gibi metodlar da desteklenmektedir.

Visible özelliğini kullanarak commandbars grubunun her bir üyesinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebilirsiniz. Eğer ana menünün Visible özelliğini False olarak ayarlarsanız, ana menü gizlenemeyeceği için run-time error mesajı alırsınız.

CommandBars grubunun Add metodunu kullanarak yeni bir menü bar yaratabilirsiniz. Eğer bu metodun MenuBar özelliğini True olarak ayarlarsanız, yeni menü bar aktif olan menü barın yerini alacaktır. Temporary parametresini de uygulama kapandığında, oluşturduğumuz menünün silindiğinden emin olmak için kullanabiliriz.
CommandBar nesnesini yarattıktan sonra görünümünü özelleştirmek için özelliklerini kullanabiliriz.

Varsayılan menülere veya araç çubuklarına veya özel bir menüye ve araç çubuğuna commandBar grubunun Add metodunu kullanarak kontroller ekleyebiliriz. Yaratılacak kontrolün tipini belirlemek için Add metodunun Type parametresi kullanılmaktadır. Bu tipler; açılır kutu, düğme veya bir metin kutusu olabilir. 

Aşağıdaki örnek excel uygulaması başlatıldığında Ses adında bir menü bar ve menü bara ait Seslendirme adında bir düğme yaratır.

 

Uygulama çalıştırıldığında görüntü aşağıdaki gibidir.
  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri