A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
VLAN, , , VTP, (VLAN, Trunking, Protocol),
VLAN - VTP (VLAN Trunking Protocol)

VLAN - VTP (VLAN Trunking Protocol)

Switch üzerindeki belirli portları segmentlere ayırıp güvenlik ve stabilite sağlayabiliriz.Mantıksal olarak ayrılan her bir bölüm tek bir vlan’ı temsil eder.Aynı zamanda oluşturulan her bir vlan kendi broadcast domainini oluşturur.O vlan’a ait portlardan birine bağlı host bir broadcast yaptığında bunu sadece o vlan’a bağlı diğer hostlar işitecektir.Bu vlan içindeki portların herbirine access link denir.
Eğer elimizde iki switch var ise, ve 1.switchdeki vlan 3 ile 2. switchdeki vlan 3′ün görüşmesini istiyorsak her bir vlan arasında access link oluşturmak yerine iki switch arasında trunk link kullanırız.Böylece iki switch arasındaki vlanlar birbirleriyle haberleşebilirler.

Vlanlar genel anlamda ikiye ayrılırlar.Static vlan ve dinamik vlan(VMPS).

Biz yapımızda tek bir switch üzerinde vlanlar yaratarak yönetim sağlayabiliriz.Ama büyük organizasyonlarda tek bir switch bizim işimizi görmeyecektir.Trafiğin üzerinden geçtiği bir çok switch bulunur.Biz bu switchler arasındaki alana switch fabric deriz.Bir frame bu alan içinde bir switch’den diğerine giderken her switch ehdef vlan’ın kimliğini bilmek zorundadır.Bunun bir yolu switch üzerindeki VLAN’lar ile MAC adreslerinin eşleştirildiği filtre tablolarıdır.Ama büyük networklerde bu pek kullanışlı olmayacağından bu amaçla switchler her frame’e bir VLAN ID ekler.Bu işlemede frame tagging denir.Şunları unutmamalıyız:-VLAN ID hedef aygıtın VLAN’ının tanımlar.
-Taglar ilk switch tarafından eklenir,son switch tarafından kaldırılır.
-Sadece VLAN destekli cihazlar frame tag’dan anlarlar.
-VLAN desteklemeyen bir cihaza bilgi gönderilmeden önce taglar kaldırılır.

Switch üzerinde “sh vlan brief” komutu ile vlan konfigurasyonu hakkında bilgi alabiliriz.Vlan oluşturmak içinse konfigurasyon modunda
“vlan 2″ –> şeklinde komutumuzu gireriz.Buradaki 2 oluşturacağımız vlan numarasıdır.
vlan konfigurasyon modunda iken aynı zamanda “name ilkvlan” komutu ile oluşturduğumuz vlan’a ilkvlan ismini verebiliriz.

Vlan oluşturduktan sonra yapmamız gereken ilgili portları bu vlanlara atamak.Bunun için:
“int fa0/7″ komutu ile belirlediğimiz bir interface’in konfigurasyon moduna geçeriz.Ardından
“switchport access vlan 2″ komutuyla bu interface vlan 2′ye üye yaparız.Tekradan sh vlan brief komutunu girersek fa/07 interface’inin vlan 2′ye üye olduğunu görebiliriz.

Eğer switch üzerinde trunk konfigurasyonunu yapmak istersek:
“show interface trunk” ile varolan konfigurasyonu görüntüleriz.
“show interface fa0/7 trunk” komutu ilede yalnızca belirttiğimiz interface üzerindeki konfigurasyonu görüntüleriz.Bu komut çıktısında status altında interface’in trunk durumu görünür.
Belirli bir interface üzerinde trunkingi aktif etmek için o interface için conf moduna ineriz ve ;
“switch port mode trunk” komutunu gireriz.Bu işlemden sonra trunking modu bu interface üzerinde açılır.

VTP(VLAN Trunking protocol):
Bu protocol sayesinde varolan vlan konfigurasyonları networkdeki diğer switchler ile paylaşılır.Peki buna neden gerek duyarız?Eğer elimizde iki switch var ise bunların her ikisinide manuel olarak konfigure etmek bizim için sorun yaratmaz.Ama organizasyonda 20 switch var ise tek bir switch üzerinde konfigurasyonu yapıp bunu otomatik olarak diğer switchler tarafından öğreneilmesini sağlayabiliriz.
VTP’de 3 mod bulunur.
Server Mode:Bu mod altında vlan konfigurasyonları oluşturabiliriz,değiştirebiliriz veya silebiliriz.Bu yaptığımız tüm değişiklikler diğer switchler ile paylaşılır.Aynı zamanda bu bilgiler NVRAM’de saklanır.
Client Mode:Bu mod altında vlan oluşturma,değiştirme yada silme gibi işlemleri gerçekleştiremeyiz.Vlan bilgisi diğer switchlerle sürekli senkronize halindedir.Ama varolan bilgiler NVRAM’da saklanmaz.
Transparant Mode:Bu mode altında vlanlar oluşturabilir yada değiştirebiliriz.Aynı zamanda bilgiler NVRAM’da saklanır.Server mode’dan tek farkı ise be değişikliklerin diğer switchler ile hiçbir şekilde paylaşılmadığıdır.

Bir switch üzerinde her vlan konfigurasyonu değiştiğinde “revision number” denilen değer artmaktadır.Örneğin elimizde A,B ve C isminde 3 switch olsun.
A switchi üzerinde revision number “0″ iken biz bir vlan ekledik ve revision number “1″e yükseldi.B switchi için revision number halen “0″.A ve B switchi iletişime geçtiklerinde B A’ya benim revision numaram “0″ diyecektir.Bunun üzerine A switchide benim revision numaram senden yüksek ve “1″ diyecektir.Bunun üzerine B switchi A’dan bilgileri kendisine göndermesini ister.A’da kendisindeki en son güncellenen bilgileri(vlan) B switchine gönderir.Böylece artık B switchininde revision numarası “1″ olmuştur.Aynı senaryo A ve C arasındada gerçekleşir ve C switchininde numarası “1″e yükselir.Ardından C switchi üzerine başka bir valn eklersek revision number “2″ olur ve bunu diğer switchlerle paylaşır.

Varsayılan olarak tüm switchler server mode olarak çalışırlar.Bu yüzden şuna dikkat etmemiz gerekir.Bir yapı altında çalışan bir switchi başka bir yapıya monte ederken vlan konfigurasyonlarını silmeliyiz.Aksi takdirde yeni koyacağımız swtich’in revision number’ı bu switchlerden daha büyük ise bunu hepsiyle paylaşıp kendi bilgilerine göre güncelleme yapmalarını isteyecektir.Aslında transparant mode’un varolma sebebide budur.Bu modda switch kendisine gelen VTP konfigurasyon bilgilerini direk reddeder.

Switch üzerinde privileged mode altındayken “show vtp status” komutu ile o switch üzerindeki vtp bilgilerini görebiliriz.

Son olarak “vtp mode server” ile switchi server mode’a alabiliriz.Aynı işlem client ve transparant mode içinde geçerlidir.