A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Visul Basic te Kullanabileceğimiz SQL Cümleleleri

Visul Basic te Kullanabileceğimiz SQL Cümleleleri Visul Basic te Kullanabileceğimiz SQL Cümleleleri
SQL cümleleleri
SELECT            : Seçim

             SELECT * FROM kisiler

SELECT adi, soyadi, sicilno, adres FROM kisilerFROM   : Kullanılacak tabloyu belirtir

WHERE            : Sorgulamada kısıtlama ifadesi

SELECT * FROM kisiler WHERE ad = “Ali”                     ‘ Textler tırnak içerisinde
Mantıksal veriler TRUE - .T. , FALSE - .F.

            SELECT * FROM kisiler WHERE cinsiyet = .T.  AND     : Ve

NOT     : Değil

OR        : Veya

            SELECT * FROM kisiler WHERE yas > 10 AND cinsiyet =.T.

            SELECT * FROM orgenciler WHERE sınıf = 1 OR sınıf = 2IN        : İçinde

SELECT * FROM kisiler WHERE adres IN ("ankara","istanbul")

SELECT * FROM kisiler WHERE NOT adres IN ("ankara","istanbul")BETWEEN : Arasında

SELECT * FROM kisiler WHERE yas BETWEEN 10 AND 15LIKE     : İçeren

SELECT * FROM kisiler WHERE adres LIKE ‘* Kızılay *’ORDER BY : Sıralama

SELECT adi, soyadi FROM kisiler ORDER BY soyadi ASC

                        DESC : Küçükten büyüğe sırala (A-Z)

ASC : Büyükten küçüğe sırala (Z-A) (DEFAULT)

SELECT adi, soyadi FROM kişiler ORDER BY ad ASC,soyad DESCDISTINCT : Tekrarsız

SELECT DISTINCT adi FROM kisilerDISTINCTROW : Tekrar eden satırlardan sadece birini seçer

            SELECT DISTINCTROW * FROM Tablo_AdıGROUP BY : Gruplama

            SELECT yas, AVG(maas) FROM kisiler GOUP BY yasDELETE            : Sil

DELETE FROM kisiler WHERE sicilno = 212

DELETE FROM kisiler WHERE maas IS NOT NULLINSERT            : Ekle

INTO    : İçine

VALUES           : Değerler

INSERT INTO kisiler (adi,sayadi,sicilno) VALUES("Veli", "Koşan", 9)UPDATE           : Güncelle

SET      : Uygula

            UPDATE kisiler SET kisiler.adi="Veli", kisiler.soyadi="Koşan" Where kisiler.Sicilno=9SUM     : Toplam

SELECT SUM(maas) FROM kisilerAVG     : Ortalama

SELECT AVG(maas) FROM kisilerMAX     : En büyük değer

SELECT MAX (maas) FROM kisilerMIN      : En düşük değer

SELECT MIN(maas) FROM kisilerCOUNT             : Say

SELECT COUNT(*) FROM kisiler

SELECT COUNT(*) FROM kisiler WHERE yas > 16

SELECT COUNT(DISTINCT yas) FROM kisilerJOIN    : Birleştirme

            SELECT * FROM kisiler,bölüm WHERE kisiler.sınıf = bölüm.sınıfSAVE TO TEMP : Tampon tablo oluşturur

SELECT * FROM personel WHERE cins =.F. SAVE TO TEMP bayanKEEP    : Kalıcı tablo oluşturur

SELECT * FROM personel WHERE cins = .F. SAVE TO TEMP bayan KEEP


Tablonun tüm alanlarını ve bütün kayıtlarını seçmek :

   “Select * from Tablo_Adı”Tablonun alan ve kayıtlarını belli kriterler göre seçmek :

         “Select  alan1, alan2 from Tablo_Adı Where alan3 = kriter1”

Like ile alan ve kayıt seçimi :
Adres alanı içerisinde “Ankara” bulunan kayıtları seçmek.
         “Select * from tablo_adı where adres like ‘*Ankara*’ ”                      


Küçükten büyüğe sıralı olarak seçmek :

"Select * from kisiler order by kayıtno DESC" 

brush
 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum