A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Veri analizi

Veri analizi

 

Medyan:
Büyükten küçüğe doğru sıralanmış bir sayı dizisinde en ortadaki sayıya ,
dizinin medyanı (ortanca değeri) denir.

Dizinin terim sayısı tek ise ortadaki sayı medyandır.

Dizinin terim sayısı çift ise ortadaki iki terimin toplamlarının yarısı medyandır.

Bir sayı dizisinde en çok tekrar eden sayıya o dizinin modu (tepe değeri) denir.

Bir sayı dizisinde birden fazla en çok tekrar eden sayı varsa bu sayıların her biri
moddur.

Bir sayı dizisinde verilen en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farkaaçıklık denir.

Üst çeyrek ile alt çeyrek arasındaki farka çeyrekler açıklığı denir.

İki veya daha fazla sayının toplanarak sayı adedine bölünmesine aritmetik ortalama denir.

A. O =  (sayıların toplamı) / ( sayı adedi)

 

 Örnek:

a, 9, b, 21, c  sayılarının aritmetik ortalaması 16 olduğuna göre  a+b+c =?

Çözüm:

A .O =  (sayıların toplamı) / ( sayı adedi)

16 =(a+9+b+21+c) / (5)

16.5 =a+b+c30  ==> a+b+c+30= 80
a+b+c= 80-30 ==> a+b+c= 50

Örnek:

 

matematikcihoca.com

 

Yukarıdaki grafik bir öğrencinin 10 günde sayfa sayısını göstermektedir.

Soru:
Sayılarını gösteren sayı dizisinin elemanlarının açıklığını bulalım.

Çözüm:

sayı dizimizi yazacak olursak

0,0,5,5,5, 10,15,15,20,25

Bir sayı dizisinde verilen en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farka açıklık denir

bu durumda açıklık 25-0= 25

 

Örnek:

 


matematikcihoca.com

 

Yukarıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavından aldığı notlar
verilmiştir.

a-) Tabloya göre matematik sınavından alınan notların medyanı kaçtır.

b-) Tabloya göre matematik sınavından alınan notların modu kaçtır.

Çözüm:

a-) sayılar  büyükten küçüğe doğru sıralandığında  ortadaki sayı ,
dizinin medyanını veriyordu
1,1,1,2,2,2,2,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,4,4,5

Görüldüğü gibi ortadaki sayı 3 tür.

sayı dizisinin medyanı 3 olarak bulunur.

b-) Bir sayı dizisinde en çok tekrar eden sayıya o dizinin modu (tepe değeri) verirdi.

Görüldüğü gibi verilen sayı dizisinde en çok tekrar eden sayı 4 tür

Bu sayı dizisinin modu 4 tür

Örnek:

 


matematikcihoca.com

 

 

Yukarıdaki grafik bir kırtasiyedeki dergi çeşitlerini göstermektedir. kırtasiyede 170 tane
sinema dergisi olduğuna göre  müzik dergilerinin sayısı kaçtır?

Çözüm:

Sinema dergilerinin gördüğü açı değeri 85 derecedir.

o halde orantıdan
85                  170 dergi varsa
90                    ?

içler dışlar
çarpımından

85.?= 90.170

?=  90.170/ 85

? = 180  bulunur.

Örnek:


matematikcihoca.com

 
 

Yukarıdaki grafikte ülkemize 1994- 1999 yılları arasında gelen ve giden turist sayısı
gösterilmektedir.

a-) En fazla turist hangi yıl gelmiştir?

b-) Hangi yıl gelen turist sayısı ile giden turist sayısı arasındaki fark en fazladır ?

Çözüm:

 a-) en fazla turistin geldiği yıl 8 milyonla 1999 yılıdır.

 b-) 1996 yılında gelen turist sayısı ile giden turist sayısı arasındaki fark en
fazladır.

 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum