A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Vergi Çeşitleri Nelerdir?

Vergi Çeşitleri Nelerdir?

  Vergiler  dolaylı  vergi  ve dolaysız  vergi  olarak ikiye  ayrılır .

DOLAYLI  VERGİ ;
Vatandaşın devletten aldığı bir  hizmet  ya da taşınabilir veya taşınamaz mallardan alınan  vergilerdir . Örnek   fırından  aldığımız ekmek için devlete ödenen  vergidir .Bu  vergiyi   KDV  vb  vergi  olarak sayabiliriz.
DOLAYSIZ  VERGİ ;
Kamu  ve  özel   sektörde   ücretli   çalışan  tüm  personelin  maaşından kesilen  vergiye  ve  ticaret   işiyle  uğraşanların  kazançlarından alınan  vergilerdir

Çağımızda  uygulanan   vergileri  ve bunların  konulmasına  neden olan  olayın   durumuna  göre üç grupta toplayabiliriz
1-Gelir Üzerinden Alınan  Vergiler
a- Gelir  Vergisi
b-  Kurumlar   Vergisi
2- Harcamalar  Üzerinden Alınan  Vergiler
a-  Katma   Değer   Vergisi  ( KDV )
b- Muamele ve  Satış   Vergileri
c-Kısmi  İstihlak   Vergileri
d- Harcamalara  Dayalı Gelir  Vergisi
e-  Gümrük   Vergileri
f-  Özel   Tüketim   Vergileri (ÖTV)
g- Özel   İletişim   Vergisi (ÖİV)
3- Servetle ya da servet  transferi  Üzerinden  vergiler
a-  Genel  Servet  Vergisi
b- Emlak ve Kısmi Servet  Vergileri
c-  Sermaye   Vergisi
d- Veraset ve Diğer  Şekillerdeki  Servet  Transferi   Vergileri

 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum