A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Vb.NET System.Management ile Windows ShutDown

Vb.NET System.Management ile Windows ShutDown

System.Management ile Windows ShutDown32

 

Management in özelliklerini kullanarak Yerel ve Uzak Bilgisayarı kapatmak.


 Referans Olarak :

 

Imports :

Imports System.Management

Imports System.Environment

 enum :

Public Enum BilgisayarKapa

[OturumuKapat] = 0

"Logoff

[Kapat] = 1

"Shutdown

[YenidenBaslat] = 2

"Reboot

[GucluOturumKapat] = 4

"Force Logoff

[GucluYenidenBaslat] = 6

"Force Reboot

[EnerjiKes] = 8

"Power Off

[GucluEnerjiKes] = 12

"Force Power Off

End Enum

 

Private Sub BilgisayarKapat(ByVal flg As BilgisayarKapa)

Dim secenek As New ConnectionOptions

secenek.Impersonation = ImpersonationLevel.Impersonate

secenek.EnablePrivileges = True

"secenek.Username = InputBox("Kullanıcı Adı:", Me.Text)

""Eğer networkteki bir bilgisayari kapatmak isteniyorsa

""bu alanlari kullanabilirsiniz.

"secenek.Password = InputBox("Kullanıcı Şifre:", Me.Text)

"Dim MachinName As String = "PC-01"

""Eğer Network olarak kullanacaksanız. MachineName için ayrı

""bir tanımlama yapmanız gerekebilir. Örneğin :

Dim myScope As New ManagementScope( _

"\\" & Environment.MachineName & "\root\cimv2", secenek)

Dim oQuery As New SelectQuery( _

"SELECT * FROM win32_operatingsystem")

Dim oResults As New ManagementObjectSearcher( _

myScope, oQuery)

Dim oItem As ManagementObject

"Dim oProperty As PropertyData

Dim myParams() As Object = {flg, 0}

For Each oItem In oResults.Get()

oItem.InvokeMethod("Win32Shutdown", myParams)

Next

End Sub


Kullanımı : 

 

Dipnot : Uzak makinayı kapatmak istediğinizde bilgisayar üzerinizde erişimlerinizin olması gerekebilir. Firewall kontrolu yapınız.  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri