A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
VB.NET kullanarak Axapa Business Connector işlemleri

VB.NET kullanarak Axapa Business Connector işlemleri

Bir önceki makalemizde Axapta Business Connector arabirimini ve arabirimde bulunan fonksiyonları tanımıya çalışmıştık.

Şimdi VB.Net kullanarak Axapta"ya nasıl bağlanacağımızı (logon), bir Axapta Class"ını nasıl çağıracağımızı ve Axapta"dan bunu nasıl karşılayacağımıza bakalım.

İlk olarak açtığımız .net projemizde Axapta Business Connector "ü projemizin referanslarına eklememiz gerekmektedir.

Bu yapabilmek için projemizin "references" kısmına gelerek yeni bir referans ekleyiniz, COM sekmesinde "Axapta COM Connector 1.2 Type Library " i bulunuz ve OK tuşuna basınız. Bu işlem proje referanslarına Axapta Business Connector "ü ekleyecektir.

Projemizin referanslarına COM connector"ü eklediğimizi düşünelim. Dikkat edecek olursanız referanslara eklediğimiz  dll aslında Axapta Configuration Utility  kullanarak register (bilgi kütüğü) ettiğimiz "axcom.dll" lidir.

Projemizin Public Class"ında referans a eklediğimiz COM Connector"u tanımlamalıyız.

Private axapta As AxaptaCOMConnector.Axapta2

Şimdi Axapta"ya nasıl bağlanacağımız bakalım.

NOT : Örneklerini göreceğiniz foksiyonların hata ve sonlandırma kısımlarını ihtiyaca bağlı olarak değişeceğinden fazla detaylı yazmadım.  Genel .Net kurallarına göre yazabilirsiniz.

Private Function Logon2(ByVal defaultLogon As String, ByVal configuration As String, ByVal company As String, ByVal Password As String)    Const FUNCTION_NAME = "GetNotificationHeader"
    Try
        axapta = New AxaptaCOMConnector.Axapta2
        axapta.Logon2(defaultLogon, Password, company, "", "", "", configuration, "false", "", "")
    Catch ex As Exception
        Dim strErrorMessage As String
        strErrorMessage = " ERROR IN " & MODULE_NAME & "." & FUNCTION_NAME & _
        " ERRSOURCE: " & Err.Source & _
        " ERRCODE: " & Err.Number & _
        " ERRDESC: " & Err.Description & _
        " ERRLINE: " & Erl()
        InformationManager.HandleError(MODULE_NAME, FUNCTION_NAME, strErrorMessage, InformationManager.LOG_TYPE_ERROR)
        Err.Clear()
    Finally
    End Try
End Function