A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Vb.NET Hesap Makinası

Vb.NET Hesap Makinası
vb .NET"te yazılmış bir hesap makinası
Public Class Form1
    Dim degisiklik As Boolean
    Dim sayac, sayi, islem, toplam As Double
Form1_Load
        sayac = 1
        TextBox1.Text = ""
    End Sub
Button15_Click
        If degisiklik = True Then
            TextBox1.Text = TextBox1.Text + "0"
        End If
    End Sub
Button16_Click
        If degisiklik = True Then
            TextBox1.Text = TextBox1.Text + "00"        End If
    End Sub
Button6_Click
        TextBox1.Text = TextBox1.Text + "1"
        degisiklik = True
    End Sub
Button7_Click
        TextBox1.Text = TextBox1.Text + "2"
        degisiklik = True
    End Sub
Button8_Click
        TextBox1.Text = TextBox1.Text + "3"
        degisiklik = True
    End Sub
Button9_Click
        TextBox1.Text = TextBox1.Text + "4"
        degisiklik = True

    End Sub
Button10_Click
        TextBox1.Text = TextBox1.Text + "5"
        degisiklik = True

    End Sub
Button11_Click
        TextBox1.Text = TextBox1.Text + "6"
        degisiklik = True

    End Sub
Button12_Click
        TextBox1.Text = TextBox1.Text + "7"
        degisiklik = True

    End Sub
Button13_Click
        TextBox1.Text = TextBox1.Text + "8"
        degisiklik = True

    End Sub
Button14_Click
        TextBox1.Text = TextBox1.Text + "9"
        degisiklik = True

    End Sub

    Button17_Click
        TextBox1.Clear()
        degisiklik = False
        sayac = 1
    End Sub
Button1_Click
        islem = 1
        sayi = TextBox1.Text
        TextBox1.Clear()
        TextBox1.Text = ""
        degisiklik = False
    End Sub

Button3_Click
        islem = 4
        sayi = TextBox1.Text
        TextBox1.Clear()
        TextBox1.Text = ""
        degisiklik = False

    End Sub

    Button2_Click
        islem = 3
        sayi = TextBox1.Text
        TextBox1.Clear()
        TextBox1.Text = ""
        degisiklik = False

    End Sub
Button4_Click
        islem = 2
        sayi = TextBox1.Text
        TextBox1.Clear()
        TextBox1.Text = ""
        degisiklik = False

    End Sub
Button5_Click
        degisiklik = False
        Select Case (islem)
            Case 1
                toplam = CDbl(sayi) + CDbl(TextBox1.Text)
            Case 2
                toplam = CDbl(sayi) * CDbl(TextBox1.Text)
            Case 3
                toplam = CDbl(sayi) / CDbl(TextBox1.Text)
            Case 4
                toplam = CDbl(sayi) - CDbl(TextBox1.Text)
        End Select
        TextBox1.Text = toplam
    End Sub
TextBox1_KeyPress
        If Not IsNumeric(TextBox1.Text) Then
            MsgBox("Sayısal değer giriniz.", MsgBoxStyle.Critical + MsgBoxStyle.OkOnly, "Hata")
            TextBox1.Clear()
        End If
    End Sub
End Class
brush
  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri