A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Vahdettinin, Yaveri, Kimdir, ,
Vahdettinin Yaveri Kimdir?

Vahdettinin Yaveri Kimdir?

 “Mustafa Kemal Paşa Vahdettin’in yaveri olarak, Almanya’ya 5 haftalık bir seyahat yaparlar. Ve burada Vahdettin, Mustafa Kemal’in İttihatçı olmadığını tespit eder ve onunla çalışma düşüncesi orada belirir. Daha sonra da sultan olduktan sonra da Mustafa Kemal ile yaklaşık 6 kere görüşürler. Hatta en son görüşmede Samsun’a gönderilmeden bir gün önce yani 15 Mayıs 1919’da görüşme olur. Dolayısıyla Atatürk ile Vahdettin arasında Almanya’da başlayan diyalog daha sonra da sürer. Sivas ve Erzurum Kongreleri sürecinde de Mustafa Kemal Paşa’nın Vahdettin’e olan bağlılığını ifade eden telgraf ve gazetelerde yayınlanan konuşma metinleri mevcuttur.

 

Vahdettin’in neden İngilizlerle arasının iyi olduğunu soruyorlar. O dönem şartlarında Alman ekolünü izleyen Enver Paşa’nın savaşı kaybetmesi, Fransızların da Cezayir ve Tunus’ta yaptıklarından dolayı güven kaybetmesi nedeniyle hem Sultan Vahdettin, hem Mustafa Kemal Paşa İngilizlerle iyi geçinmek ve zaman kazanarak sulh yolu ile bağımsızlığa kavuşmak istiyorlardı. Bu politika ile ilgili olarak hem Vahdettin’e hem de Mustafa Kemal Paşa’ya ait çeşitli zamanlarda yapılmış açıklamalar mevcuttur.
Vahdettin, İngiliz zorlamalarına rağmen, Sevr Antlaşması’nı imzalamadı. Ve imzalamadığı için de Sevr hükümsüzdür. Nutuk’ta da zaten birçok yerde ‘Sevr projesi’ olarak geçer.
Vahdettin gitmeseydi asacaklardı. 1922’de Türkiye’den ayrılarak Malta’ya gitti. 1926’da ise San Remo’da 65 yaşındayken yaşamını yitirdi. Ülkeden çıkışının 89. yılında hâlâ sürgünde, hâlâ yasaklıdır.”
Mustafa Armağan – Yeni Şafak’a Röportajı
 (17.11.2011)
  • ataturk kimin yaveriydi
  • sultan vahdettin yaveri
  • vahdettinin yaverleri
  • vahdettinin yaveri
  • vahdettin yaveri mustafa kemal
  • sultan vahdettinin yaveri
  • vahdettin yaveri
  • vahdettinin yaveri atatürk
  • atatürk yaverlik yaptımı
  • Sultan Vahdettinin Yaverleri
  Ad Soyad
  Yorum