A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Ürün Geliştirirken Dikkat: Müşteri Neleri Sever?

Ürün Geliştirirken Dikkat: Müşteri Neleri Sever? Ürününüz satın alacak kimse olmazsa hiçbir değere sahip değildir. Bu yüzden üretim aşamasından itibaren hedef kitleniz yani tüketicilerinizi dinlemeniz onların isteklerine kulak vermeniz önemlidir.

Ürün almada karar vericilerin üzerinde yapılan analizler, işletmeye, alıcıların ne satın aldığını, neden aldıkları ve daha başka ne almak isteyeceklerinin belirlenmesinde yol gösterici nitelikte olmalıdır. Bunun için aşağıdaki soruların yanıtları size yol gösterebilir.

*  
Ne gibi faydalar bekliyorlar?

*  
Hangi markaları daha çok seviyorlar ve hangilerini sevmiyorlar?

* Farklı malların karşılaştırmasını nasıl yapıyorlar? En kaliteli? En ucuz? En popüler? vb.

*
Bu insanlar ve şirketler nasıl bir demografik yapıyla tarif edilebilirler?

*
Nasıl satın alıyorlar?
*
Karar verme biriminde karar veren kim ve bunlardan etkilenenler kimler?

*
Ne kadar satın alıyorlar?

*
Satın almalar dönemlik mi yoksa sürekli bir yapı mı sergiliyor?

Bu çalışmaların özünde, insanlara neyi çok sevdiklerini sormanız yatıyor. Gerçek şu ki, müşteriler ne istediğini bilmez. Onları, sunduğunuz şeyin gerçekten istedikleri şey olduğuna inandırmak sizin eliniz­dedir. Hiçbir müşteri ATM, Disneyland ya da Starbucks’ı hayal etmemiş­tir. Bunlar, müşterilerin bir kez tattıklarında neyi sevebileceklerini se­zen parlak zekalı işadamları tarafından yaratılmış konseptlerdir. Kendi planlarınızı yapmanız konusunda diğer faydalı ipuçları şöy­ledir:

* Eğer rakibinizin yerinde olsaydınız, işinizi nasıl yapardınız sorusuna kafa yorun. Daha sonra da zayıf yanlarınızdan kurtulmaya çalı­şın.

* Kendinize, “Eğer en baştan başlasaydım, neyi nasıl farklı yapardım?” sorusunu sorun.

* Planlamanın değeri süreç içinde ortaya çıkar. Planlama size mes­lektaşlarınızdan, müşterilerinizden ve pazardan daha çok şey öğretir.

* Merkez noktayı bulun. Her sektör buna sahiptir. Burası, ürününüzü takipçilere iletecek nüfuzlu kişilerin bulunduğu kilit alandır. Bu insanlar, sektörün eğilimlerini belirleyen ve gözden geçiren kimselerdir.

* Nike, koşmanın ve daha sonra da basketbolun merkez noktası­nı bulmuştur. Aslında o dönemde ligde ilk tercih olmayabilecek olan Michael Jordan’ı seçmiştir.

* Geleceği unutun. Birçok öngörü ve kehanet doğru çıkmaz. İn­sanlar TV’nin radyoyu yok edeceğini düşünmüştü, etmedi. Ama ön­görebildiğiniz şeyler etrafında plan yapın: İnsanlar neyi sevebilir?

* Etrafa kulak asmayın. İnsanlar kendilerini kolay ele ver­mezler. Kendileri hakkında göremedikleri bir şeyi görmelerini sağla­mak size bağlıdır. Pazarınızı araştırırken, gizli olanı bulmaya çalışın.

* Aptallığı tebrik edin. İnsanlar bir fincan kahveye neden çok para öder? Neden bir düzine insanın ıssız bir adada gerçekleştirdiği haftalık şovu izlerler? Sahte dostlukların ardından kimin hayatta kalaca­ğını görmek için mi? Fikriniz aptalca görünebilir ama işe yarayabilir.

* Uzmanlara şüpheyle yaklaşın.

* Tecrübenize ve hafızanıza güvenmeyin. Bazen hiç olmamış şey­leri olmuş gibi hatırlarız. Suç vakalarında görgü tanıklarının tanımlamalarının yüzde 90’ı yanlış çıkmaktadır.

* Kimseye itimat etmeyin. Başkalarının sizi ikna etme çabalarından etkilenmeyin. Bunlar itimadı bir ikna aracı olarak kullanırlar.

* Genel olarak mükemmelliğin peşinden koşmayın. Mesleki mü­kemmelliğe odaklanın.

* Sağduyu sizi sorunlardan uzak tutar, ancak çığır açan şeyler ha­yal gücü gerektirir.

* Sabırsızlığı yüceltin. Büyük kuruluşlar ataletten şikayetçidir. Hareket halinde olun.

* Suyu bulana kadar nerede olduğunu bilemezsiniz. A planı için fazla para ve zaman harcamayın, küçük ekipleri farklı yönlere yön­lendirin.

* Daha fazla geri dönüş sağlayacak yatırımları araştırın. Geri dö­nüşü sadece ona değil yüze katlayacak işlerin peşinde koşun.Ürün Konumlandırma

Ürününüzün hedef kitlesini belirlemenizin ardından devam eden süreçte gerçekleştireceğiniz konumlandırma, ürününüzün hedef kitleniz yani tüketicileri tarafından nasıl ve nerde görülmesini istediğinizin sonucudur. Hedef kitlenin özelliklerine göre uygun olarak planlanması gereken konumlandırma çalışmaları, ürünün pazarda kişilik kazanması olarak da tanımlanabilir.

Ürüne kazandırılan kişilik, rakiplerinden farklılaşarak tüketicinin zihninde özel bir yere sahip olmasını sağlar. Konumlandırma, genel çerçevede bakıldığında tüm pazarlama iletişimi çalışmalarınızın temelini oluşturan unsurların arasında yer alır. İletişim stratejilerinin belirlenmesinde, iletilecek mesajların içeriğinin oluşmasında ve mesajların hangi araçlar ile hedef kitleye ulaştırılacağı konularında stratejik bir role sahiptir.

Konumlandırma için ürünün büyük, güvenli, ucuz, pahalı, sağlıklı gibi spesifik konumlandırmasına inmeden önce ana konumlandırma alanlarını da belirlemek veya bu ana alanlardan yola çıkarak detaylı konumlandırmalar yapılması mümkündür.

Ürünün farklılığına göre konumlandırma: Kuruluşun sattığı ürünün farklı olan özelliğinin bulunmasına ve buna göre konumlandırma yapılmasına dayanan bir uygulamadır.

Temel nitelik ve faydaya göre konumlandırma: Ürünün hedef pazara anlamlı olacak bir yararı sunmasına bağlı oluşturulan konumlamadır.

Ürünü kullanana göre konumlandırma: Son tüketicilerin, sanayi ya da kamu kuruluşlarının oluşturdukları pazarlar ölçü olarak alınır.

Kullanıma göre konumlandırma
: Ürünün “nasıl ve ne zaman kullanıldığı” sorularına alınacak yanıtlara göre konumlandırma yapılır.

Ürün grubuna karşı konumlandırma: Bu tür konumlandırmada rakipleri baz almayıp, ürün grubuna göre konumlandırma yapmak söz konusudur. Örneğin, diyet ürünlerin, normal ürünlere karşı konumlandırması.

Belirli bir rakip veya rakiplere karşı konumlandırma: Bu tip konumlandırmada ürün grubundaki çok belirli rakiplere yönelme söz konusudur. Örneğin X marka bir cep telefonu, “telefon kullanıcılarını 2’ye ayırarak, X markalılar ve diğerleri” şeklinde bir konumlandırma yapabilir.

Çağrışım yoluyla konumlandırma: Farklı bir ürün özelliğinin olmadığı ya da rakiplerin ürününe göre üstünlüğe sahip olduğu durumlarda bu tip konumlandırma çok etkilidir. İmaj ve duygusal reklamlar bu tip konumlandırmada başarılı biçimde kullanılmaktadır.

Soruna göre konumlandırma: Rekabetin az olduğu bu nedenle ürün farklılığının önemli olmadığı koşulda geçerli bir uygulama olarak bilinir. Bu durumda bir probleme karşı konumlandırma ihtiyacı vardır. Konumlandırma yapmadan ürününün hedef kitleye duyurumunu yapmak sağlıksız sonuçlar doğmasına neden olacaktır. Bu nedenle ürünün iletişim çalışmalarına başlanmadan önce konumlandırması sağlıklı bir şekilde yapılmalı ve böyle kime, hangi mesajlarla ve hangi araçlar kullanılarak ulaşılacağı belirlenmelidir.Ürünlerinizi Nasıl Fiyatlandırırsınız?   Şirketlere fiyatlandırma konusunda kendilerine bir yol haritası hazırlayabilmeleri ve doğruya en yakına ulaşabilmeleri için bazı soruların cevaplarını vermeleri gerekir. Bu soruları gruplar halinde bir araya toplamak ve örnekler yaratmak yardımcı olabilir.

Alternatif Çözümler

Alıcılar, sorunlarını çözmek için hangi seçeneklere sahipler? Bu seçeneklerin farkındalar mı?
Rakip ürünleri iyi bilen müşteriler, genel olarak bu ürünlerin fiyatlarını bir karşılaştırma unsuru olarak kullanacaklardır. Elbette, seçenekler net olmasa bile müşterilerin en yakın fikirleri karşılaştırma amaçlı kullanabileceklerini hatırlamanız gerekiyor. Örneğin; yüklenebilir tüm yazılımları "paylaşımlı yazılımlar" kategorisine koyabilir ve yüklenebilir yazılımların düşük fiyatlı olmasını bekleyebilirler.

Karşılaştırma Kolaylığı

Alıcıların diğer tedarikçilerin ürünleriyle karşılaştırma yapmaları ne kadar zor? Yararlar hemen algılanabiliyor mu? Yoksa önce bunların yaşanması mı gerekiyor?
Şu çok açık ki, firmalar bu nedenle müşterilerine genellikle ücretsiz deneme imkanı sunuyor. Bu durum, müşterilere farklı tedarikçilerin ürünlerini kolayca karşılaştırma imkanı veriyor. Müşterilere bir deneme olmadan yararları anlaşılamayacak bir ürünü test etme olanağını sunmamak, fiyatlandırmayı neredeyse imkansız kılıyor.

Benzersiz Yararlar
Ürün, onu rakip ürünlerden farklılaştıracak benzersiz yararlar sunuyor mu? Müşteriler, bu benzersiz yararların kendileri için çok önemli olduğunu hissediyorlar mı?
Farklılaştırıcı yararların müşteriler açısından ne kadar önemli olduğunu görmek için pek çok teknik geliştirildi. Bu yararlar üzerine kurulu bir fiyat seviyesi belirlemek, elbette şirketlerin en çok ilgilendikleri konular. Birleşik analiz türü araçları kullanmadan, bir müşterinin ödeme isteğini ölçmek gibi araştırma tabanlı yöntemlere başvurmalısınız.

Parasal Değer
Alıcının yaptığı harcamaların gerek kesin rakamlar, gerekse yüzde olarak önem derecesi nedir?
Bu, genellikle fiyatlandırmanın göz ardı edilen bir boyutudur. Diyelim, müşterinin, yüklediği yazılımları daha etkin bir biçimde yönetmesine yardımcı olacak yeni bir ek yazılım gibi, ana İSS harcamasını destekleyecek bir ürün satıyorsunuz. İSS masrafları ayda 19,95 dolarsa ve ek ürünü ayda 5 dolara satıyorsanız, bu, görece olarak dolar bazında düşük bir rakamdır; ama müşteri açısından kabaca yüzde  25’lik bir artışı temsil eder! Müşterilerinizin kesin rakama değil, yüzdeye bakacağını bilmeniz gerekir.

Tamamlayıcı Maliyetler

Alıcılar, ürünün devamlı kullanımı için ne kadarlık tamamlayıcı ürün harcaması yapmalılar? Bu harcamaları yapmak zorundalar mı?
Alıcılar, teknoloji ürünlerini kullanmak için yapmaları gereken toplam harcamalar konusunda daha bilinçli hale geliyorlar. Bu harcama sisteminin sizin payınıza düşen kısmını ödemek için ne kadar istekli olduklarını değerlendirirken bu noktayı da düşüneceklerini unutmayın. Bu uyarıdan sonra, tamamlayıcı bir ürün sattığınızda bu sorunun ne kadar önemli olduğunu hatırlayın. Örneğin, şirketler uzun süredir usturayı bırakıp bıçakla para kazanmanın en iyi yöntem olduğunu biliyorlar. Tüketici, ikisine de ihtiyaç duyuyor; ama tüketicinin bu ürünleri nasıl kullandığını bilmek, farklı öğelerin nasıl fiyatlandırılacağını daha kolay görme imkanı sağlıyor.Doğru Fiyatlandırmanın Önemi
  Doğru fiyatlandırma kararları bir ürün veya hizmetin piyasada başarılı olabilmesi için en önemli kararlardan birisidir.  Özellikle teknolojinin büyük bir hızla değiştiği, tüketicilerin internet üzerinden dünyanın dört bir köşesindeki rakiplerin ürünleriyle karşılaştırma yapabildikleri ve her geçen gün yeni rakiplerin piyasaya girdikleri bir dönemde fiyatlandırma konusunda yapılan yanlışlıklar ürün veya hizmet doğmadan ölmesine neden oluyor.

Bu nedenle doğru fiyatlandırma için bazı konulara dikkat etmek gerekiyor.
Öncelikle, ürün fiyatlandırması yaparken temel girdi olarak ürünün maliyeti değil, müşteriler için yarattığı değer esas alınmalıdır.  Bu yaklaşım sadece fiyat belirlemede değil, aynı zamanda maliyet yapısının oluşturulmasında da yönlendirici olabilir.  Ürünün hangi özellikleri içermesi gerektiği ve her eklenen özelliğin müşteri açısından bir değer yaratıp yaratmadığı konusundaki kararların verilmesine de yardımcı olur.

İyi bir fiyatlandırma politikası için sunulacak özelliklerin farklılaştırılmasına ve bir paket olarak tek tek özelliklerden daha değerli olmasına dikkat etmek de gerekiyor. Herkesin yapabildiği ve sadece tek bir özelliği içeren ürünlerde farklılaşma ve değer yaratabilmek güç olur.  Bu nedenle markalaşma, servis, yenilikçilik gibi konularda farklılaşma fiyatlandırma konusunda rahatlık sağlar.

Fiyatlandırma kararları sadece ürünün piyasaya sunulduğu anı değil, aynı zamanda ürünün yaşamı boyunca rekabet durumu göz önüne alınarak belirlenmelidir.  Örneğin, öğrenme eğrisinin eğiminin yüksek olduğu alanlarda ilk fiyatlandırmanın maliyetin altında yapılması, satışları hızlandırarak öğrenme nedeniyle elde edilecek maliyet avantajlarının herkesten önce elde edilerek savunulabilir yüksek pazar payları edinebilmeyi sağlar.

Özellikle, ağ ekonomisinin geçerli olduğu ve bir standart oluşturmanın piyasadaki konumu güçlendirdiği alanlarda hızlı pazar payı kazanmak uzun vadeli karlılığın temel olduğu için hızlı gelişmeyi sağlayacak fiyatlandırma önem kazanır. 
Farklılaşmanın güç olduğu sektörlerde piyasaya ilk giren firmanın ilk ve tek olmak nedeniyle yüksek fiyatla giriş yapması aslında potansiyel rakipleri cezp ederek hızla yoğun bir rekabet ortamına girilmesine neden olur.  Bu şekilde aşırı kapasitenin oluşturulması, genellikle bu kapasiteleri oluşturanların zarara uğramasına neden olur. Bu durumda yaratılan bu yüksek kapasite başkalarının eline geçse de, piyasadaki rekabet durumu cazibesini yitirmiş olur.

Fiyatlandırma kararlarında dikkat edilmesi gereken bir başka unsur da herhangi bir ürünün tek başına ele alınmayıp, ürün portföyündeki konumu da değerlendirilerek fiyatlandırma yapılmasıdır.  Müşterilerin ürün portföyündeki diğer ürünlerin fiyatlarıyla da karşılaştırma yapmaları nedeniyle, herhangi bir ürünün fiyatlandırılmasının diğer ürünleri de etkileyeceği unutulmamalıdır.  Örneğin, uçaklarda business sınıfına verilen içki servisinin ekonomi sınıfına da sunulması maliyeti çok düşük bir yaklaşımla ekonomi sınıfı yolcularının tatminini çok artırma fırsatı sunacak olmasına rağmen, business sınıfı yolcuların ayrıştırılmasını azaltacağı için birçok havayolu tarafından uygun bulunmamaktadır.

Özetle, fiyatlandırma kararları bütünsel bakışı, stratejik yaklaşımı ve müşteriler için yaratılan değeri göz önüne almayı gerektiren önemli kararlardır.  Fiyatlandırma kararları şirketin başarısının da temelini oluşturan kararlar arasındadır.

 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum