A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
UMRE

UMRE

a) Tarifi ve Hükmü

Umre; belirli bir vakitle kayıtlı olmaksızın, usulüne uygun ihrama girerek tavaf ve sa"y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibaret olan bir ibadettir.

Genel kanaate göre imkân bulabilen her Müslüman"ın ömründe bir kere umre yapması müekked sünnettir. Farklı bir görüşe göre ise farzdır.

b) Umrenin Farz ve Vacipleri

Umrenin ihram ve tavaf olmak üzere iki farzı vardır. Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür. Safa-merve arasında sa"y ve saçların tıraş edilmesi ise vacipleridir.

c) Umrenin Zamanı

Umre yapmak için belirli bir zaman söz konusu değildir. Her zaman yapılabilir.

Ancak Hanefi mezhebine göre, "teşrik günleri "denilen arefe günü sabahından dördüncü günü güneş batıncaya kadar geçen süre içinde umre yapmak, tahrimen mekruhtur.

Umrenin Ramazan ayında yapılması mendup ve daha faziletli görülmüştür.

d) Umre"nin Yapılışı

Umre yapmak isteyen kimse eğer afâkî ise, mikat sınırında, değilse Harem bölgesi dışında usulüne uygun ihrama girdikten sonra iki rek"at "ihram namazı"kılar. Namazdan sonra: "Allah"ım senin rızan için umre yapmak istiyorum. Umre"yi bana kolaylaştır ve benden kabul eyle"diye niyet eder ve ardından da"Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk, Lebbeyke La Şerike leke Lebbeyk, İnne"l-hamde ve"n-niğmete leke ve"l -mülk La Şerike lek"diyerek telbiye getirir. Böylece umre niyeti yapılmış olur.

Haremi Şerif"e gelince "Allah"ım senin rızan için umre tavafını yapmak istiyorum, tavafı bana kolay eyle ve tavafımı kabul buyur"diye tavafa niyet edilir ve umrenin tavafı eda edilir. Tavafın bitiminde iki rek"at tavaf namazı kılındıktan sonra, "Allah"ım senin rızan için umre"nin sa"yını yapmak istiyorum bana kolaylık ver ve onu benden kabul eyle"diyerek niyet edilir ve Safa ile Merve arasında dört gidiş ve üç de geliş olmak üzere yedi defa gidip-gelmek yapılmak suretiyle umrenin sa"yi de eda edilmiş olur. Akabinde saçlar dipten kazıtılır veya kısaltılır ihramdan çıkılır. Böylece bir umre tamamlanmış olur.

Umre"nin Hac"dan farkı, Arafat, Müzdelife ve Mina"da eda edilen menasik ile birlikte kudüm ve veda tavafının bulunmamasıdır. Ayrıca teşrik günleri hariç bütün bir sene yapılabilmesi de umrenin hususiyetlerindendir.


  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri