A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Uluslararası Pazarlama Planı Nasıl Hazırlanır?

Uluslararası Pazarlama Planı Nasıl Hazırlanır?

İhracat sürecinde ilk tamamlanması gereken adım, detaylı bir pazarlama planlamasının yapılmasıdır. Bir pazarlama planı içerisinde size yol haritası oluşturabilecek şu başlıklar bulunur:

Hedef Pazarların Tanımlanması
* Ekonomik çevre

* Ekonomik sistem

* Pazarın gelişmişlik durumu (gelir düzeyi, kişi başı gelir vb.)

* Önemli ekonomik göstergeler (dış ödemeler dengesi, dış ticaret dengesi vb.

Ticari Çevre
* Ticari yapı (ülke ticaret ortakları ve ürünlerine göre ithalat ve ihracat durumları)

* Türkiye ile olan ticari ve hukuksal yapı

* İhraç ürün için kullanılacak pazar araştırma sürecinin tanımlanması

Bölgesel ve Öncelikli Ticari Anlaşmalar
* Uluslararası ticaret örgütlerine üyelik

* Öncelikli ticaret anlaşmalarına ve bölgesel ekonomik entegrasyonlarına üyelik
* Üyeliğin ve ihraç edilecek ürüne olan uygulamalarının tanımlanması

* Varsa Türkiye ile olan ticari anlaşmalar ve ihraç edilecek ürüne olan uygulamaları 

Sosyal ve Kültürel Çevre
* Tutum, inanç, değer, estetik, tat tercihleri, dil ve iletişim (yalnız ürünle ilgili olanlar)

* Toplumun kültürel yönelimi ihraç edilecek olan ürüne olan uygulamaları 

Politik, Yasal ve Kural Koyucu Çevre
* Politik kültür ve yapının özet tanımı

* Ülkenin politik riski

* Ülke yönetiminin yabancı işletme ve yatırımlara yaklaşımı

* Yasal sistemin genel tanımı

* Anlaşmazlık durumundaki mevcut alternatifler

* Kural koyucu çevrenin ihraç ürününe olan uygulamalarının özet olarak tanımlanması 

Kaynak (Sourcing) Stratejileri
* Türkiye’deki ihracatı destekleyen yönetim politikaları

* Türkiye’deki ithalatı engelleyen yönetim politikaları ve uygulamaları

* İhraç edilen ürüne uygulanan tarifeler

* İhraç edilen ürüne uygulanan gümrük ve fiyatlandırmalar

* Ürünün ihracında önerilen anahtar ihraç iştirakçileri

* Önerilen ihraç finansmanı ve ödeme yolları

Rekabetçi Avantaj Analizi
* Ülke pazarındaki rekabeti etkileyen önemli güçler

* İhraç ürün için önerilen genel stratejiler 

Ürün ve Marka Stratejileri
* Ürünün tanımlanması

* Ürün tipi

* Sebebi ile birlikte ürün için önerilen marka

* Ürüne olan genel tutum

* Ürünün aynen ya da pazara göre adapte edilip edilmeyeceği ile ilgili önerilen stratejik

* Alternatifler. Neden ve nasıl?

* Önerilen ürün test etme metotları 

Fiyatlama Stratejileri
* Önerilen fiyatlandırma amacı ve stratejisi

* Ürün için önerilen fiyat eskalasyon tablosu

* Önerilen fiyata ve etkilerine olan önemli etmenler

* Fiyatlama politikası 

Dağıtım Stratejisi
* Amaçlar ve kısıtlamalar

* Dağıtım kanalının tanımlanması

* Perakende satışta kullanılabilecek kategoriler

* Perakende pazarına giriş stratejisi

* Ürünün fiziksel dağıtımı ve lojistik yönetimi 

Reklam ve Pazarlama İletişimi Çalışmaları
* Kültürel, teknolojik vb. gibi önemli hususlar

* İçeriğin aynen kullanımı ya da adaptasyonu

* Önemli fikir ve örnek kopya

* Medya ilişkileri

* Halkla ilişkiler ve tanıtım aktiviteleri.


 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum