A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
ülkemizdeki, ekonomik, faaliyetler, bölgelere, göre
ülkemizdeki ekonomik faaliyetler bölgelere göre

ülkemizdeki ekonomik faaliyetler bölgelere göre

ONU: BÖLGELERİMİZDE EKONOMİK FAALİYETLER

      Ekonomi: Bir ürünün üretiminden  kullanıcısına ulaşana kadar geçen ilişkiler bütününe EKONOMİ denir.

      Ekonomi ile ilgili yapılan bütün faaliyetlere de EKONOMİK FAALİYETLER denir.

Toplumdaki insanların  çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için ekonomik faaliyetler gerçekleşmek zorundadır.

                 EKONOMİK FAALİYETLER

Tarım         Turizm    Hayvancılık     Ormancılık    Madencilik     Ulaşım    Sanayi         El sanatları   Ticaret

 

MESLEK:İnsanların geçimlerini sağlamak ve başka insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları

   sürekli işlere  MESLEK denir.

 Toplumda herkes eğitimine, yeteneğine, yaşadığı yerin imkan ve ihtiyaçlarına göre çeşitli mesleklerde çalışır.

BİR YERİN EKONOMİK FAALİYETİNİ  o yerin iklimi ve coğrafik özellikleri belirler.

Bazı ekonomik faaliyetler  her bölgede yapılabildiği gibi ( ticaret, arıcılık, ulaşım gibi) bazı ekonomik faaliyetler ise belirli bölgelerde yapılabilir.( Tuzculuk İç Anadolu bölgesi’ne ait bir faaliyettir.)

 

*Verimli topraklarda tarım, hayvancılık     *Ormanı bol alanlarda ormancılık        

*Göl ve denizi olan yerde  balıkçılık           *doğal ve tarihi güzellikleri olan yerlerde turizm

*Tarım hayvancılık ve madeni olan yerlerde ise sanayi  gelişmiştir.

BÖLGELERİMİZE GÖRE EKONOMİK FAALİYETLER

 

İÇ ANADOLU BÖLGESİ:

*Geniş ova ve platoları nedeniyle ekonomik faaliyetinin temeli tarıma dayanır.

*Tarıma dayalı olarak sanayi (un,makarna,bisküvi fabrikaları ) ve ticaret de gelişmiştir.

*Ayrıca turizm bölgenin diğer ekonomik faaliyetidir.

  İklimi nedeniyle en çok tahıl (buğday,arpa, pirinç, mısır,çavdar,yulaf) yetiştirilen bölgemizdir. (Tahıl ambarımız)  Arazinin düzlüğü nedeniyle makineli tarım yapılabilir.

*Şekerpancarı, patates,baklagiller(fasulye, nohut,yeşil mercimek, bakla), elma, üzüm yetiştirilir.

*Küçükbaş hayvancılık yapılır(Koyun ve tiftik keçisi)

*Lüle taşının çıkarıldığı tek bölgedir.Ayrıca demir,tuz ve mermer  çıkarılır.

*Ankara mobilyacılığın en çok geliştiği illerden biridir.

Yaygın meslekler: Çiftçilik, mobilyacılık, işçilik

 

KARADENİZ BÖLGESİ:

Dağları, geniş ormanları, denizi,iklim özellikleriyle değişik ekonomik faaliyetler yapılır.

*Kayın, gürgen çam, meşe gibi ağaçlardan çeşitli ürün elde edilen ormancılık yapılır.

*Deniz kenarındaki illerde balıkçılık önemli bir ekonomik faaliyettir.

*Taş kömürü ,bakır ve demir madeni madencilik faaliyetine , bu madenlerin işlenmesi maden sanayisinin gelişmesine  ortam hazırlar.

*Yağışlı iklimi nedeniyle çay, tütün, fındık önemli ürünleridir. Ayrıca mısır, şeker pancarı ve her tür sebze-meyve yetişir.

*Bölgede yayla turizmi son dönemde gelişen ekonomik faaliyettir.

 

AKDENİZ BÖLGESİ :

Verimli ovaları ve ılıman iklimi  tarıma dayalı ekonomik faaliyeti artırır.

*Ilıman iklimi seracılığı ve yılda birden fazla ürün alınmasını sağlar.( Her tür ürün yetişir.)

* Ürünlerin fazlasının diğer bölgelere dağıtımı ticaret ve ulaşım sektörünü geliştirmiştir.

*Tarıma dayalı gıda sanayi önemli bir ekonomik faaliyettir.Ayrıca kağıt, tarım aletleri, demir-çelik,

 gübre fabrikaları  da bulunmaktadır.

*Turizm çok önemli bir iş ve gelir kapısıdır. Turizme bağlı olarak hizmet sektörü de gelişmiştir.(Otel işletmecisi, otel çalışanı,rehber,tur düzenleyici,banka ve döviz büroları)  

*İç ve dağlık kesimlerde yaşayan insanlar dağ, yayla,mağara ve kültür turizmi sayesinde gelir elde ederler.          

                                                             -11-

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Ova ve platoları nedeniyle temel geçim kaynağı tarımdır.

*Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) nedeniyle ekonomi canlanmıştır.

*Sulama imkanları nedeniyle yılda birden çok ürün alınabilmektedir.(Zeytin, pamuk,Antep fıstığı,kırmızı

mercimek, nohut, üzüm, arpa önemli ürünler)

*Bölgedeki barajlar ülkeye enerji bakımından katkı sağlar.

*Çok Amaçlı Toplum Merkezlerinde (ÇATOM) yapılan kurslarla özellikle kadınlara meslek edindirilir.

*Tekstil- dokuma sanayi gelişmiştir.( pamuk)

*Bölgede petrol yatakları (Batman  Raman Garzan) hem petrol ihtiyacını karşılamaya katkı sağlar hem de petrol rafinerisi bölge halkına iş imkanı sağlar.

*Bölgede çıkarılan diğer madenler fosfat,krom,manganez dir.

* Son dönemde hayvancılık da gelişmektedir.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Yükseltinin fazla ve arazinin engebeli oluşu ekonomik faaliyetleri sınırlandırır.

Genel olarak halk tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Kış sporları turistleri bölgeye çeker. 

* Engebe nedeniyle tarım alanı azdır . Ovalarda arpa, buğday yetiştirilir. Kayısı yurt dışına ihraç edilir.

*En çok büyükbaş  hayvancılık yapılır. Erzurum-Kars platosu’nda arıcılık yaygındır.

* Bölgede bulunan su ve linyit sayesinde elektrik enerjisi üretilir.

*Demir, krom, bakır,kurşun,çinko,linyit gibi çeşitli madenler vardır ancak ulaşım nedeniyle yeterince işlenemez.

EGE BÖLGESİ

Deniz kıyısında oluşu,ılıman iklimi, coğrafi özellikleri nedeniyle her tür ekonomik faaliyet yapılmaktadır.

*Zeytin,üzüm,incir,haşhaş , tütün gibi ürünler hem ülke içinde hem dışında satılır.

*Krom ve bor madenleri de ihraç edilmektedir.

*İzmir Limanı uluslar arası ticaretin gelişmesini sağlamıştır.

*Dağların denize dik oluşu ulaşımı ve ticareti geliştirir.

* Dokuma ve giyim sanayi gelişmiştir. Tarım ürünlerine dayalı sanayi ve ihracat da  gelişmiştir.

*Ayrıca denizi, iklimi, tarihi ve doğal güzellikleri turizmin gelişmesini sağlamıştır.

*Arıcılığın en fazla yapıldığı bölgemizdir.

MARMARA BÖLGESİ

Toprakları en küçük bölgemiz olmasına rağmen düz verimli toprakları,gelişmiş sanayisi, ticareti sayesinde ekonomisi en gelişmiş bölgemizdir.

*Bölgede üç iklim tipinin de olması tarım ürünü çeşitliliğini artırır.(Ayçiçeği en önemli ürün)

*Besin,dokuma, giyim sanayi gelişmiştir.(sanayisi en gelişmiş bölgemizdir.)

*Hayvancılık faaliyetleri gelişmiştir. Kümes hayvancılığı,ipek böcekçiliği ve mandıracılık çok yaygındır.

*Bölge ekonomisinin gelişmesinde ulaşım imkanlarının çeşitliliği önemli etkiye sahiptir.

NOT:Dış ülkeden satın alınan (İthal edilen) malların ülkeye dağıtılması İstanbul Limanı’nda gerçekleşmektedir.

ÖNEMLİ BİLGİ: Devlet vatandaşlarından çalıştıkları işlerden elde ettiği gelirlerin bir kısmını vergi olarak alır ve yine vatandaşına hizmet yapmak için harcar. Ülkenin kalkınması vatandaşın vereceği vergilere bağlıdır.

 

KONU: İNSAN VE EKONOMİ

Ekonomik faaliyetlerin gerçekleştiği üretim,  dağıtım ve tüketimin her aşamasında insan emeği vardır.

Bu faaliyetlerin tümü insanın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yine insanlar tarafından yapılır.

Üretilen ürün ve hizmetlerin ihtiyaçtan fazla tüketilmesine  İSRAF  denir. İsraf  hem kişilerin hem de ülkenin ekonomisine zarar verir. Kalkınma hızını düşürür.

(Ekmeğin fazla alınıp bayatlayanın atılması, diş fırçalarken suyun kapatılmaması, oda boşken lambanın açık kalması  israfa örnek verilebilir.)

   Üretimin artırılması için yeni iş alanlarının açılmasını sağlayan kişilere GİRİŞİMCİ denir. Bütün hizmetleri

Devletten beklemeden bireylerin de iş alanları açıp  yatırımlar yapması ülke kalkınmasına katkı sağlar.

     

 

    KONU: ÜRETİME KATILALIM, GELECEĞİMİZİ KURTARALIM

    Her vatandaş üretime çeşitli şekillerde katılabilir. Bazısı emeği ile üretirken öğrenciler, tasarruflarıyla, projeleriyle oluşturacakları kamuoyu ile üretime katılabilir.