A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Ülkemizdeki WAN Bağlantı Teknolojileri

Ülkemizdeki WAN Bağlantı Teknolojileri

Ülkemizde Kullanılan WAN Bağlantı Teknolojileri

1-Noktadan Noktaya ADSL
2-G.SHDSL
3-METRO ETHERNET
4-ATM
5-ISDN
6-FREMA RELAY
7-TURPAK X25

G.SHDSL

G.SHDSL (Simetrik Yüksek Hızlı Sayısal Abone Hattı) download (alma) ve upload (gönderme) hızları birbirine eşit DSL teknolojisidir. G.SHDSL 2 tel (1 çift bakır tel) üzerinden çalışır ve firmaya ayrı bir hat çekilir. Simetrik bant genişliği ve güvenli erişim imkanı sağlayan G.SHDSL, uzak ofisleri bulunan ve bu noktalarla veri iletişimi yapmak isteyen tüm firmaların kullanabileceği bir hizmettir. Teçhizat ve aylık kullanım ücretleri bakımından benzer hizmetlere göre daha avantajlı olup, 128 Kbps-2 Mbps arasında bant genişliği seçenekleri mevcuttur.

Kimler Kullanır?Uzak ofisler arasında hızlı, güvenli, görüntü ve veri iletimi için uygun bir teknolojidir. G.SHDSL, günümüzde Internet erişimi, uzaktan eğitim (E-learning), uzak alan ağlarının (WAN) birbirine bağlanması ve IP Telephony gibi yüksek bant genişliği gerektiren uygulamaları desteklemektedir.

ADSL, kendi ofisleri arasında WAN (Wide Area Network - Geniş Alan Ağı) bağlantısı kurmak ve internete erişmek isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ, Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler), oteller, mağaza zincirleri, kampüs v.b. için ekonomik ve profesyonel çözümler sunar.

G.SHDSL (Global Symmetric High Bit Rate Digital Subscriber Line -Simetrik Yüksek Hızlı Sayısal Abone Hattı ) bir ITU-T (G.991.2) standardında olup, DSL (Sayısal Abone Hattı) tabanlı simetrik iletim sağlayan teknolojidir. G.SHDSL, internet ve Noktadan Noktaya olmak üzere iki şekilde sunulur.
1 per bakır tel ile 5 km.ye kadar iletim imkânı
Download (indirme) : 2 Mbps
Upload (yükleme) : 2 Mbps

Noktadan Noktaya G.SHDSL ile neler yapılabilir?
Download (alma) ve upload (gönderme) hızları birbirine eşit simetrik bir DSL türüdür. Mevcut telefon hattının kullanılmasının yerine kullanıcıya özel bir bakır hat çekilir. Simetrik yapıda olması nedeniyle upload ve download hızları aynıdır. Uç noktalardan merkeze doğru olan trafik kapasitesi ile merkezden uç noktalara olan kapasite aynıdır.
Dolayısıyla veri ve video uygulamaları (video konferans, görüntü iletimi vb.) için çok uygundur.

Özel G.SHDSL modemler sayesinde 128 Kbps’den 2 Mbps’ye kadar erişime olanak sağlayan bir teknolojidir. Uzak ofisleri bulunan ve bu noktalarla veri ve görüntü iletişimi yapmak isteyen tüm firmaların kullanabileceği bir hizmettir.

G.SHDSL Hizmetinin Avantajları:
Yatırım Maliyeti Avantajı: Modem- Router gibi donanım yatırımı oldukça düşüktür.
Standartlara Uygunluk:  Uzak ofis ve ofisler arasında veri ve görüntü uygulamalarında uluslararası standartlardadır.
Standart İletim Hızı:  Geliştirilmiş iletim hızı sayesinde ofisler arası yüksek hızda bağlantı sağlar. Tek hat (bir çift tel) üzerinden 2 Mbps iletim hızını desteklemektedir.
Güvenli İletişim: Uç noktalar arası sanal devre kullanılan, Frame Relay ve Kiralık Hat gibi internete kapalı bir şebekedir. Bu nedenle güvenli bir iletişim sağlanabilmektedir.
Uçtan Uca Hız Garantisi ve Simetrik İletişim: Simetrik yapıda olması nedeniyle upload ve download hızları aynıdır.
Uygulama Avantajı: Uç noktalardan merkeze doğru olan trafik kapasitesi ile merkezden uç noktalara olan kapasite aynıdır, dolayısıyla video, ses vb. uygulamalar için çok uygundur.
Hız Artırımlarında Yatırım Maliyeti : Hız artırımı talep edildiğinde modem, router ve router arayüz değişikliklerine gerek kalmaz.

METRO ETHERNET

Fiber optik kablo üzerinden, 5Mbps ile 10Gbps arasında, ölçeklenebilir, esnek, düşük maliyetli ve her türlü veri akışına imkan veren teknolojidir. Protokol dönüşümlerine ihtiyaç duymadan, uçtan uca ethernet taşıyan, simetrik iletim yapısına sahiptir.
Özellikleri: Uçtan uca Ethernet taşıyarak, protokol dönüşümlerine gerek duymaz.
Optik ve Ethernet teknolojilerinin avantajlarını bir arada sunar.
5 Mbps – 10 Gbps arasında, mesafeden bağımsız, esnek bant genişliği seçimi sunar.
Avantajlı OpEx & CapEx maliyeti sunar.
Noktadan noktaya, çok noktadan tek noktaya ve internet erişimi imkanı sağlar.

ATM

ATM ismini Asynchronous Transfer Mode kelimelerinin baş harfinden almıştır. Geniş alanda daha fazla bant genişliği gerektiren erişim uygulamalarının altyapısını oluşturmaktadır. Son zamanlarda IP-Ethernet gelişimiyle popülerliğini gittikçe kaybeden ATM, taşıma sistemi olarak varlığını sürdürmektedir. Paket anahtarlamalı iletim tekniğinin bir türü sayılabilecek hücre aktarımını, devre anahtarlama teknolojisinin faydalarını da alarak gerçekleştirir.
Ses, görüntü ve veri gibi farklı yapısal özelliklere sahip trafikleri, aynı platform üzerinden taşır. Gerçek zamanlı veri iletimi için son derece uygun olan donanım bazlı hücre anahtarlaması kullanılan bu iletim tekniğinde, taşıyıcı hücreler sabit olarak 53 byte büyüklüğündedir. 53 byte’tan büyük çerçeveler ATM adaptasyon seviyesi tarafından uygun formata getirilerek iletim sağlanır.
ATM servisinde, Mbit seviyesinden Gbit seviyesine ölçeklenebilir ve QoS (Servis Kalitesi) parametreleri veri iletimi başlamadan önce tahsis/garanti edilir.

ISDN

Integrated Services Digital Network (Tümleşik Hizmetler Sayısal Ağı) sözcüklerinin baş harflerinden oluşan ISDN, ses, metin, görüntü ya da verinin, bir terminalden diğerine standart ve uyumlu sayısal bir işarete dönüştürülerek iletilmesini sağlayan, sayısal bir şebekedir. ISDN hizmeti ISDN PA ve BA olmak üzere iki şekilde verilmektedir.
Özellikleri: Daha hızlı İnternet erişimi için ISDN BA birkaç saniye içerisinde bağlanma 64 veya 128 kbps hızında erişim ile, daha etkin ve hesaplı bağlantı sağlar.
Mevcut telefon hatları üzerinden standart V.34 modem ile genelde 28.8Kbps iletim yapılırken, bu hız ISDN’de sıkıştırma yapmadan neredeyse 4 katı olan 128 Kbps’e çıkar.

FREMA RELAY

Kurumlara geniş alan ağları üzerinden yüksek hızlarda servis veren, esnek bant genişliği kullanımı patlamalı trafik profilini en iyi şekilde taşıyabilmek için geliştirilmiş, yüksek hızlı iletişim teknolojisidir.

Özellikleri:
Düşük gecikme (delay) değerleri
Port ve bant genişliği paylaşımı
Patlamalı trafik yapısı
İstatistiksel çoklama
33,6 kbps’den 2 mbps’ye kadar esnek bant genişliği
Ülke genelinde yaygın altyapı

TURPAK X25

TURPAK (Türkiye Paket Anahtarlamalı Data Şebekesi), yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli hız ve tipteki bilgisayarların birbirleri ile veri iletişimini hızlı ve kolay biçimde sağlayan bir sistemdir. Ekonomik, güvenilir ve kaliteli iletişim sağlayan TURPAK Şebekesine erişim ITI, DIAL-UP, X.25, SDLC, API, PRIVATE DIAL-IN, Frame Relay ve ATM protokolleri ile sağlanabilmektedir.

Özellikleri :
Ülkemizin, Amerika’dan Japonya’ya kadar toplam 65 ülkenin bilgi kaynaklarıyla hızlı ve kolay bağlantı kurmasını sağlayan TURPAK sistemleri, bütün illerimiz için ekonomik bir haberleşme ortamı yaratmaktadır.
Şebeke, kontrol merkezinden sürekli izlendiğinden meydana gelen arızalar anında giderilebilir.  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri