A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
üçgende, yükseklik
üçgende yükseklik

üçgende yükseklik

Üçgende Yükseklik

Üçgende Yükseklik; üçgen 3 doğrunun uç uca gelerek birleşmesi ile oluşmuş geometrik bir şekildir. Bu doğru parçalarına üçgenin kenarları denir. Üçgende yükseklik dediğimiz kavram ise bir üçken de herhangi bir kenarın tam ortasından, iki kenarın birleşim noktasına çekilen doğru parçasına yükseklik denir. Bu çekilen doğrunun uzunluğu da üçgenin yüksekliğini ifade etmede kullanırız. Temel alınan tabana indirilen doğru doksan derecelik olmasına dikkat edilmelidir. Yoksa yükseklik kuralına uymaz. Üçgenin yüksekliği, üçgenin çeşitlerine göre değişmektedir. 
 
Üçgen çeşitleri;
  • Dik üçgen 
  • İkizkenar üçgen 
  • Eşkenar üçgen
  • Dar açılı üçgen 
  • Geniş açılı üçgen
  • Çeşit kenar üçgen
Üçgende yükseklik kavramı üçgenin cinsine bakılarak yorumlanır. Dik üçgende doksan derecenin karşısındaki kenar en büyük kenar dır. Bu kenarın tam ortasından çizilen doğru yüksekliği verir ve bu yükseklik üçgende alabilecek kısa yüksekliktir. İkizkenar üçgende ise iki kenar eşit uzunlukta olduğu için bu kenarlardan çizilebilecek yükseklik doğruları daima eşit olur. Üçgende yükseklik kavramında eşkenar üçgende hangi kenardan çizilecek doğru olursa olsun daima bütün yükseklik birimleri aynı ölçüde olur.
Üçgende Yükseklik

Üçgende yükseklik, kenar uzunlukları ve kenarların birbirleri ile yaptığı açılara bağlıdır. Çeşit kenar bir üçgende kenarların yapmış olduğu açılar doksan dereceden küçüktür ve farklıdır. Bu sebepten dolayı böyle üçgenlerde yükseklik, kenarlar ve açılar farklı olduğundan hangi kenardan çekilirse çekilsin yükseklik de farklıdır. 
 
Üçgende yükseklik hesaplaması bazı formüllere dayanılarak yapılır. Bu formüller üçgenin cinsine göre değişmektedir. Dik açılı bir üçgende, doksan derecelik açıdan dik indirilerek yapılan bir yüksekliğin ölçüsünü o kenar ile yüksekliğin çarpımını diğer iki kenarın çarpımına eşitleyerek buluruz. üçgende yükseklik hesaplamada eşkenar üçgende hangi kenardan çekilen dikme önemli olmayıp, çekilen kenarın yarısının karesi ile yüksekliğin karesinin toplamı çekilen kenarın tümünün karesine hesaplanarak bulunur. Bu gibi üçgenlerde bu formüller kullanılarak hesaplama yapılır. Üçgende yükseklik birimi hesaplanırken üçgenin cinsine, açısına ve bilinen kenarların uzunlukları baz alınarak hesaplama yapılır. 

 

  Ad Soyad
  Yorum