A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Tohum, ve, İçindekiler
Tohum ve İçindekiler

Tohum ve İçindekiler 1.Tohum Kabuğu  Kalınlığı, sertliği, rengi ve yapısı bitkiden bitkiye değişir.  Tohumun iç kısmındaki organları korur. Hücrelerin kütin, süberin, lignin gibi maddelerin birikmesi sonucu mantarımsı hal alır. Çimlenmeden önce tohumu kurumaktan, uygun olmayan koşullardan mekanik etkilerden korur.

2.Endosperm ( Besi Doku )  Endospermi oluşturan hücrelerde yağ, protein, nişasta gibi maddeler depolanır . Depolanan bu maddelerin miktarları bitki türlerine göre farklılık gösterir. Çimlenme sırasında embriyonun gelişimi için gerekli olan besin ihtiyacını karşılar.  Bu nedenle çimlenirken endospermde zamanla küçülme olur.  Kritik Not: Tohum çimlenene ve yeşil kısımları oluşana kadar  FOTOSENTEZ yapamaz.

3.Embriyo
Embriyo, kçk ve embriyonik gövde adı verilen yapıları bulunur. Bu yapılara çenekler bağlıdır. Böylece embriyo korunur, beslenir ve çimlenme sonucu bağımsız yaşar . Ayrıca embriyoda çenekler bulunur. 

4.Çenek ( Kotiledon )

Besin depo eden, embriyoya bağlı yaprak şeklindeki yapılardır. Çimlenme sırasında gerekli durumlarda tohumun besin ihtiyacını karşılar. Endospermdeki besinin embriyoya aktarılmasını sağlar . 

A.) Monokotoil ( Tek Çenekli )

Monokotoil Bitkilerin tohumlarında tek çenek bulunur. Bu bitkiler otsu yapıdadır ve bu bitkilerde     kambiyum dokusu bulunmaz. Örnek verecek olursam  Buğday, Mısır... 
B.) Dikotil ( Tek Çenekli )  Bitkiler       

Bu bitkilerin tohumlarında tek çenek vardır. Bu bitkiler otsu veya odunsu olup kambiyum bulundurur.  Örnek : Fasulye , Bezelye ....  

C.) Polikotil ( Çok Çenekli ) Bitkiler         

Bu bitkilerin tohumlarında çok sayıda çenek vardır ( açık tohumlular buna örnektir ) .  Örnek: Çam Ağacı