A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Tevfik, Fikret, Hayatı
Tevfik Fikret Hayatı

Tevfik Fikret Hayatı

 

Büyük bir Türk şairidir. İstanbul’da doğup ölmüştür (1867 – 1915). Babası Urfa valisi iken ölen Hüseyin Efendi, annesi Hatice Refia Hanım’dır.

 

Tevfik Fİkret

Tevfik Fikret doğum yeri olan Aksaray mahallesinde Valide Rüştiyesinde okudu. Galatasaray’a girip 1888′de birincilikle bitirdi. Hariciye Nezaretinde daha sonra Sadaret Özel Kaleminde katip olarak çalışmıştır. Çeşitli okullarda ise Türkçe ve Fransızca öğretmenliği yapmıştır. 14 yaşında şiir yazmaya başlayan Tevfik Fikret Galatasaray’dan hocası olan Recaizade Ekrem Bey’in tavsiye ve yönlendirmesi ile Ahmet Cevdet Bey’in çıkarmakta olduğu “Servet-i Fünun” dergisinin başına getirildi. Tevfik Fikret bu ikinci sınıf dergiyi en önemli Türkçe edebi yayın haline yükselterek büyük bir ün kazanmıştır.

 

1901 yılında “Servet-i Fünun” dan ayrılarak Rumelihisarı sırtlarında yaptırdığı “Aşiyan” adını verdiği köşke çekildi. Bu köşk bugün Edebiyat-ı Cedide Müzesi olarak işlev görmektedir. Tevfik Fikret’in naaşı da 24 Aralık 1961′de törenle Eyüp’ten Aşiyan’a getirilmiş ve oraya gömülmüştür.

Tevfik Fikret 1908 Meşrutiyetinden sonra Hüseyin Cahit (Yalçın) ve Hüseyin Kazım’la birlikte “Tanin” gazetesini çıkarmaya başladı. Fakat siyasi hayatın dalgaları ve kararsızlıklarıyla uyuşacak bir yaradılışta olmadığından gazeteyi kısa bir zaman sonra bıraktı.

Tevfik Fikret 1909 ocağında Galatasaray’ın müdürlüğüne atandı. Pek sevdiği bu üstün okulu titizlilikle yönetmeye başladıysa da 1910 nisanında Maarif Nazırı Emrullah Efendi ile aralarında çıkan anlaşmazlık sonunda istifa etti. İstanbul Üniversitesi’ne öğretmen oldu. Fakat oradaki hocalığı da uzun sürmedi. Üniversiteden ayrıldıkta sonra ölümüne kadar (19 Ağustos 1915) Robert Kolej’de ki derslerine devam etti.

1895′te doğan pek sevgili oğlu Haluk, eğitim sebebi ile gittiği İskoçya’dan bir daha hiç dönmemiştir.