A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Temel, Hak, Ve, Özgürlüklerimiz, Nelerdir, Kısaca
Temel Hak Ve Özgürlüklerimiz Nelerdir Kısaca

Temel Hak Ve Özgürlüklerimiz Nelerdir Kısaca

 HAK: İnsanların herhangi bir işi yapma yetkisine hak denir.

ÖZGÜRLÜK: İnsanların hiçbir insana zarar vermeden dilediği her şeyi yapabilmesine özgürlük denir.

Devletin vatandaşlarına verdiği ve yasalarla korunan haklara temel haklar denir.

Yaşama Hakkı 
Kişinin fiziksel varlığının sürdürebilmesinin güvencesini oluşturan insan hakkıdır. Yaşama hakkı, Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nde, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve 1982 Anayasası’nda güvence altına alınmıştır.

Kişi Dokunulmazlığı 
Hakkı Kişinin iktidara karşı korunması demektir. Kişi dokunulmazlığı en temel insan haklarından biridir. Kişi özgürlüğü ve güvenliği, ikisi birlikte, insanın yasayla belirlenmiş ve sınırlandırılmış durumlar dışında hareket serbestliği ve özgürlüğünden yoksun bırakılmaması anlamına gelir.

Sağlık
 Hakkı
İnsanın bedensel ve ruhsal sağlığını korumayı ve tedavi görme hakkını ifade eder. Devletin görevlerinden biri de halkın sağlığını koruyucu önlemler almak, hastalar için tedavi imkanları oluşturmaktır. 

Eğitim Hakkı 
Kişinin eğitim ve öğretim görme hakkıdır.

Dilekçe Hakkı 
Bireylerin, kişisel veya kamusal konularla ilgili dilek ve şikayetlerini yalnız
 veya başkaları ile birlikte yargı organı dışındaki resmi kuruluşlara sunabilme hakkıdır.

Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 12. maddesine göre,Kimsenin özel hayatına, ailesine, konutuna ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz. 
Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.

Konut Dokunulmazlığı Hakkı 
Kanunun açıkça gösterdiği hallerde usulüne göre verilen hakim kararı olmadıkça, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise Cumhuriyet Savcıları ve onların yardımcıları sıfatıyla emirlerini yerine getirmeye memur olan Güvenlik Güçleri dışında hiç kimsenin konutunuza girememesi, arama yapamaması ve buralardaki eşyanıza el koyamamasıdır.

Seçme ve Seçilme Hakkı
Vatandaşlık görevlerinden birisidir. Seçimlere katılmak, seçmek, aday olmak demokrasinin en önemli özelliğidir. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı, seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. 

  Ad Soyad
  Yorum