A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Teknoloji ve Tasarımın Tanımı

Teknoloji ve Tasarımın Tanımı

 

Teknoloji Tasarım Tanımı

Teknoloji Tasarım; Temel bilimler ile ve uygulamalı bilimlerin verilerin yaratıcı süreçler içersinde üretime dönüştürülmesini , kullanılımını ve toplumsal etkilerinin çözümlenmesini kapsayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır.

Teknoloji nedir?

Teknoloji; İnsan hayatının yaşam  kalitesini  artırmak amacıyla yaratıcılık ve zekanın; bilim, sanat, mühendislik,  ekonomi  ve sosyal çalışmayla oluşturulan bir bireşimidir. Herhangi bir şeyi daha iyi, daha hızlı, daha kolay, daha  ekonomik  ve daha verimli yapma girişimi olarak tanımlanmaktadır.

Peki ya Tasarım nedir?

Tasarım aslında bir kurgudur, zihinmizde  canlandırdığımızı  kağıda çizme yada gerçekleştirme eylemimiz olarak bilinmektedir.

tasarım-teknoloji

Teknoloji Tasarım, teknolojinin zihninde canlandırılan biçimidir. Bu tanımlamada zihinsel süreçlerin kullanımı ön plana çıkmaktır. Farklılıkları bulma, hayal kurma, sorgulama, yaratıcı düşünme, eleştirilsel düşünme, akıl yürütme gibi üst düzey zihinsel süreçlerin tasarım yapmada önemli bir yeri vardır.

Teknoloji ve tasarım  ürün  geliştirme sürecine yönelik olduğundan ve insan hayatını doğrudan etkilediğinden birlikte ele alınmalıdır. Teknoloji ve tasarım birbirini doğrudan etkileyen kavramlardır. İkisi arasındaki ilişki özne ile nesne arasındaki ilişki gibidir. Bu ilişkide öncelikli zihinsel süreç olarak yaratıcılık, karşımıza çıkmaktadır.

Teknoloji ve tasarım ilişkisinin geliştirilmesi bireyin yaratıcılık düzeyinin geliştirilmesi ile mümkün olabilir. Yaratıcılığın geliştirilebilmesi dış uyarılara açık ve alıcı olmakla birlikte duygu, istek, hayal gücü ve iç tepkilerinin de bilincinde olmasını gerektirmektedir.

  Ad Soyad
  Yorum