A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
TAMLAMALAR, TEST, SORULARI
TAMLAMALAR TEST SORULARI

TAMLAMALAR TEST SORULARI

 1. I. Cama vuran ışıkta saçlarını tarıyor bir güvercin

II. Bir vapur düdüğü gölgesini düşürüyor gök­yüzünden

III. Bir bulut elini yüzünü yıkıyor evlerin

IV. Bir rüzgâr usulca söndürüyor ufkun kandilini

V. Vuruyor gökyüzüne gözlerini anlamlı parıltısı

Numaralanmış cümlelerden hangisinde tam­layanla tamlananı yer değiştirmiş bir ad tamla­ması vardır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı ve tam­lananı sıfat tamlaması olan bir ad tamlaması vardır?

A) Duvarda bir resim, resimde kalabalık

B) Kalkmak üzereydi ak bir gemi limandan

C) Sesin ki denizin koylara girişi gibi

D) Alnımız bir uzun sabrın kabaran gelgiti

E) Kayıp bir tayın izini süreriz sanki

 

 

3. I. Akşamın koca denizine indim, yüreğim yanık

II. Leylak getiriyorsun bana güneşli bir günde

III. Sen gidiyorsun, leylaklar kalıyor mu sanki

IV. Düşünceler gibi filizleniyorsun gün geçtikçe

V. Leylak leylak bakıyorsun gözlerimin içine

Numaralanmış cümlelerin hangisinde tam­lananı sıfat tamlaması olan bir ad tamlaması vardır?

A) 1 B) II C) III D) IV E) V

 

 

4. "İçim boş kalan yuvaları gibi kuşların."

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylen­emez?

A) Sıfat tamlaması vardır.

B) Tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş ad tamlaması vardır.

C) Tamlananı sıfat tamlaması olan belirtili ad tam­laması vardır.

D) Belirtisiz ad tamlaması vardır.

E) Tamlayanı düşmüş ad tamlaması vardır.

 

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı belirtme sıfatı almış bir ad tamlaması vardır?

A) Kime şiir yazmalı gecenin bir vakti.

B) Çocuklar ki saflığın has sesidir.

C) Gecenin yarısında uyuyor çocuklar.

D) Çocuklar ki rüyalarımızın serinliği.

E) Belki tıkır tıkır işleyen işleri var.

 

6. Sarsıyor temelini karanlık düşüncelerin

Hürriyet ordularının ayak sesleri

İkinci dizedeki tamlamanın türü aşağıdakiler­den hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Belirtili ad tamlaması

B) Belirtisiz ad tamlaması

C) Takısız ad tamlaması

D) Zincirleme ad tamlaması

E) Sıfat tamlaması

 

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde bir ad tamlaması vardır?

A) Hayatımda hep bu tür insanlardan kaçtım.

B) Gurbet yolu dikenlidir, taşlıdır.

C) Bir yangın söndürmek neye mal olur?

D) Bu senindir onu kimseye verme.

E) Hepimiz gür bir yangın gördük, çok acılıyız.

 

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış bir sıfat ad tamlamasının tamlananı olarak kullanılmıştır?

A) Bana göklerin müjdesini getirir kuşlar.

B) Rüzgâr ayak izlerimi silmek için mi eser?

C) Suyu ayaklan sanır nilüfer çiçeği.

D) Bir asansör boşluğudur sanki apartmanları­mız.

E) Ben bir gurbet dertlisi gibi inler dururdum.

 

 

9. Aşağıdakilerin hangisinde ad tamlaması sıfat görevinde kullanılmıştır?

A) Heyecanlı bir nehir gibi geliyorum sana

B) Yusuf güzeli dizeler peş peşe okunuyor

C) Saatsiz bir bomba gibi sokak ortasında kala­kaldım

D) Bu tuzağı sevmem engel değil ölümü alkışla­maya

E) Kalbimi kıran çiçeklerle barışmam bir daha

 

 

10. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanla tam­lananı yer değiştirmiş bir ad tamlaması vardır?

A) uykularıyım, hiçbirimize benzemeyen çocuk­ların.

B) Gecenin bir vakti rüyalarımıza şiir yazmalı.

C) Balkon kapısını aralıyoruz gökyüzüne her gece.

D) Budur işte sıkıntıdan kurtulmanın haberi.

E) Geçip gidiyor gece uygun adımlarla.

 

 

11. I. Geçmiyordu bir kartal gölgesi bile kızgın kayalardan

II. Batık gemilerin deniz diplerini sarar umutsuz­luğu

III. Kardeşliğin ak kuşu kalkar konar ovamıza

IV. Yaprakları dökülünce ağaç kuş yuvasını saklayamaz olur

V. Uçtu gitti aydınlık düşleri bir bir.

Numaralanmış dizelerin hangisinde belirtisiz ad tamlaması yoktur?

A) 1 B) II C) III D) IV E) V

 

 

12. Gökler yansıtıyor

derin aynalarda

Söğüdün gölgesini

Dinleyelim dallarda

Yanık sesini yelin

Altı çizili tamlamaların türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Belirtisiz ad tamlaması - belirtili ad tamlaması

B) Sıfat tamlaması - belirtili ad tamlaması

C) Sıfat tamlaması - belirtisiz ad tamlaması

D) Belirtili ad tamlaması - belirtili ad tamlaması

E) Belirtili ad tamlaması - belirtisiz ad tamlaması

 

 

13. Ad tamlamalarında kaynaştırma harfi "-n ve -s" dir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir kullanım vardır?

A) Bu çeşmenin suyu çok güzel.

B) Kapının önünde bir dilenci vardı.

C) Hakan'ın babası ona bir bisiklet alacakmış.

D) Arkadaşının amcası hastaneye kaldırılmış.

E) Evin bahçesi çok genişti.

 

 

14. Aşağıdakilerin hangisinde bir ad tamlaması vardır?

A) Kıpkırmızıydı güller

Kapkara sarmaşıklar

B) Sen az uzaklaşıver

Umutsuzluklar başlar

C) Gökyüzü mavi, durgun

Ve yemyeşildi deniz

D) Korkarım beni bir gün

Bırakıp gidersiniz

E) Usandım yapraklardan

Çoban püsküllerinden

 

 

15.Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir ad tamlaması yoktur?

A) Öfkem zaman zaman kabaran bir ırmaktır.

B) Deniz gözlerime doğru yol alan bir martı mıdır?

C) Şarkısı ne zaman susmaya başlar hayatın.

D) Bu bahçe özlemlerimizi sürekli ayakta tutuyor.

E) Bir dağın yamacında değil miydi eviniz?

 

 

16. Aşağıdakilerin hangisinde herhangi bir tamla­maya yer verilmemiştir?

A) Bitti sanılan yerde yeniden başlayacak.

B) Hayatın yükünü kim taşıyabilir?

C) Kuşlardan bahsetmek isterim sana.

D) İstanbul'dur otuz yıl kana kana yaşadığım.

E) Taşlarına adeta resmim işledi İstanbul'un.

 

 

17. Aşağıdakilerin hangisinde bir ad tamlaması vardır?

A) Odasının bu kadar dağınık olması beni üzdü.

B) Senin bunu yapacağını bilseydim buraya gel­mezdim.

C) Adamın geçen yaz burada cüzdanı kaybol­muştu.

D) Çocuğun güzel güzel çalıştığını görünce se­vindim.

E) Kimsenin bize yardım etmediğini söylemek is­temiyorum.

 

1. c

2. D

3. A

4. D

5. A

6. D

7. B

8. E

9. B

10. A

11. C

12. B

13. A

14. E

15. C

16. C

17. C


-----------------------

 

İsim (Ad) Tamlamaları Konu Testi - 1
1.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde, tamlananı tamlaya­nından önce söylenmiş bir ad tamlaması vardır?
A) Vücut ikliminin sultanı sensin
B) Efendim, derdimin dermanı sensin
C) Yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner
D) Rengini söyle yüreğindeki derdin
E) Aşkın sesi yine böyle duyulacak
 
2.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamla­nanı arasına tamlananın sıfatı girmiş bir ad tamla­ması vardır?
A) Birbirine benzer bütün ara istasyonlar
B) Hatıralar tarihin küllerini savurur
C) Yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner
D) Dinleyelim içimde serinleyen kederi
E) Gökyüzünün başka rengi de varmış
 
3.   Çekim eki alarak adlaşmış bir sıfat aşağıdaki cümle­lerin hangisinde ad tamlamasının tamlayanı olarak kullanılmıştır?
A) Çocukken, gün bitti mi bir köşede ağlardım.
B) Kaybedilenler insanlara olduğundan değerli görünür.
C) Bayram sabahları bayramlıklarını giymiş temiz ço­cuklara gıptayla bakardım.
D) Oldum olası mavinin her tonu hoşuma gider.
E) Çocuklarımıza iyiyi, güzeli görmeyi öğretelim.
 
4.   Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir ad, birden çok sıfatla nitelendirilmiştir?
A) Yüzünde uzak sevgilerin derin ayrılığı
B) Mavi gözlü ihtiyar balıkçı gencelir, küçülür
C) Boy boy göçlere bağrını açan konak
D) Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede
E) Önümüzde şarkın o kar yüklü damları
 
5.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düş­müş isim tamlaması vardır?
A) Dinleyiciler, konuşmacının sözünü kestiler.
B) Arkadaşı biraz önce beni aramış.
C) Sınavı kazanamayan çocuğa çok üzüldüm.
D) Bütün gün evde ders çalıştım.
E) Umut, ekmeğidir fakir insanların.
 
6.  Sana bir avuç topraktaki korkunç kudreti göstereceğim.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan han­gisi yanlıştır?
A) Sıfat tamlaması vardır.
B) Ad tamlaması vardır.
C) Yapım eki almış birden çok sözcük vardır.
D) Bir söz öbeği belirtili nesne olarak kullanılmıştır.
E) Dolaylı tümleçte ünlü değişimi olmuştur.
 
7.    Aşağıdaki dizelerin hangisinde isim ya da sıfat tamlaması kullanılmamıştır?
A) Selâm sonsuzluğun aydınlık bahçesinden
B) Masalların altın beşiğinde uyumuş
C) Işıktan kuşları bir akşam seherinin
D) Uçuyor duran bir anın havasında
E) Sen geleceksin diye böyle beklediler
 
8.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde, tamlayanıyla tamla­nanı arasında tamlananın sıfatı girmiş bir ad tamla­ması vardır?
A) Bir kömür gözlünün kahrını çekerim.
B) Ömrümde zararsız günümü bilmem.
C) Hiç tükenmez senin lütfün, keremin.
D) Uyandım kuşların ince sesine.
E) Yüce dağ başında garibana döndüm.
 
9.   Aşağıdakilerin hangisinde, tamlananı tamlayanın­dan önce söylenmiş bir isim tamlaması vardır?
A) Fazla hırsın sonu her zaman kötüdür.
B) Yokluğun onulmaz yarası büyüyor içimde.
C) Anılar gözümün önünde canlandı bir bir.
D) Gözü benden başkasını görmezdi annemin.
E) Annesine, özlemini dile getiren uzun bir mektup yazdı.
 
10.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat, bir isim tamlamasının sıfatı olarak kullanılmıştır?
A) Küçük penceremden yemyeşil bir orman görünüyor­du.
B) O tatlı ve güzel sesin sahibi bu kuş mu?
C) Küçük çocuğun yüzü acınacak haldeydi.
D) Uzun elbisesinin içinde daha zayıf görünüyordu.
E) Çelişkili sınav soruları hepsini zorluyordu.
 
11.   Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlananı tamlaya­nından önce söylenmiş bir belirtili ad tamlaması yoktur?
A) Sahibiyiz bu saatte denizin
B) Başındayım sanki bir mucizenin
C) Gözlerimde parıltısı bir bakır tasın
D) Kulaklarım komşuların ayak sesinde
E) Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos'un
 
12.   Aşağıdakilerin hangisinde, tamlayanı ile tamlananı arasına tamlananın sıfatı girmiş bir ad tamlaması vardır?
A) Gecenin ilerleyen saatlerine kadar konuştuk.
B) Balkondaki kuşların sesiyle uyandım.
C) Çalışma hayatının zorluklarına artık katlanamıyormuş.
D) Miras konusundaki anlaşmazlığı çözümleyemediler.
E) Gençliğin eğitimine gereken önemi vermeliyiz.
 
13.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş ad tamlaması vardır?
A) Tüm yaşamlarıma çivilenmiş yokluğun
B) Ve garip bir ıslaklık top arabalarında
C) Bilmem kaçıncı durağında zamanın
D) Bütün günlerin kucağında ay aydın
E) Acı yalnızlıklar böler duygularımı
 
14.  Belirtili ad tamlamalarında tamlanan söylenmeyebilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uyan bir örnek vardır?
A) Bana, derdin nedir, diye sordunuz mu hiç?
B) Bu dolaptaki gömlek senin değil mi?
C) Odadaki her şeyi çıkartıp odayı güzelce temizledim.
D) Öğle tatilinde kantinde oturur, ondan bundan konu­şurduk.
E) Arkadaşımın annesi komşuluk ilişkilerini çok önemserdi.
 
15.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemden türemiş soyut bir isim, tamlayan olarak kullanılmıştır?
A) Bu akıllı çocuk da kimin?
B) Göz görmeyince gönül katlanır derler ya...
C) Bu acılı yemeği hemen alın masamdan.
D) Umut dönemiydi o günler, çabucak geldi geçti.
E) Duygusuz insanlara katlanmam demiyorum, katlana­mam.
 
Cevap Anahtarı:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
D
E
D
B
B
B
E
D
D
E
D
A
C
B
D


-----------------------------------------------

TAMLAMALAR
1)Aşağıdaki dizelerin  hangisinde, tamlananı tamlayandan önce söylenmiş bir belirtili isin tamlaması vardır?
A)Beni, sokağımıza dönen eski, tahta köprüden geçirin.
B)Müjdeye koşsun komşu çocukları evimize.
C)Tarhana çorbasının içimiyle başlasın sabah.
D)Bir yarısı sen olurdun her şeyin.
E)Eski, sıcak akşamlar yağmurla çalsın kapımızı.
 
2)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, arasına sözcük ya da sözcükler girmiş bir isim tamlaması vardır?
A)O, kırmızı gülleri çok sevdiğini söyledi.
B)Fen derslerinin boş geçmesi çok kötü.
C)Kilis’ in adlarını yeni duyduğum semtleri var.
D)Yeni kitabını bu ciltle kaplamalısın.
E)Türkçe dersini iyi dinlersen başarırsın.
 
3)Burası, yeşilin bin bir tonunu barındıran ağaçlı bir yoldu.
Bu cümlede geçen “yeşilin bin bir tonu”  isim tamlamasında tamlayan ile tamlanan arasında bir sıfat bulunmaktadır. Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir isim tamlaması vardır?
A)Yoğun sis yüzünden trafik iyice aksadı.
B)Çocuğun küçücük eli radyonun düğmesine uzandı.
C)Eğimli dağlardan aşağı doğru hızla iniyorduk.
D)Arka kanepedeki kır saçlı adam uyuyordu.
E)Adam, buğulu camdaki parmak izlerine bakıyordu.
 
4)Aşağıdakilerin hangisinde özne “Eski dostlar yeniden buluştular.” cümlesinin öznesi ile  aynı türden bir tamlama durumundadır?
A)Bugün “Dünya Tiyatrolar Günü” kutlanıyor.
B)Toplantıya gelenler evlerine döndüler.
C)Genç kız her gün bir kitap okuyordu.
D)Onun gibiler, hep kendilerini anlatırlar.
E)Kazadan sonra yolcuların hepsi tedavi edildi.
 
5)Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması kullanılmıştır?
A)Top sesleri hala duyulur dağlardan
B)Dağların, yere indi koyu serin gölgesi
C)Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları
D)En güzel rüyaların da bir sonu vardır
E)Sesin, odaya girmiş bir serçe gibi ürkek
 
6)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması özne görevinde kullanılmıştır?
A)Dün bir Isparta halısı aldım
B)Dört bölümden oluşan yapıtı beğendim.
C)Komedya üzerine birçok araştırma yapmıştır.
D)Bir gün komşusu Hoca’ nın eşeğini çalar.
E)Bu yapıt, yazarın büyük oyunlarından birisidir.
 
7)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması özne görevinde kullanılmıştır?
A)Çiçeklerin bazısı kurumuştu.
B)Siparişleri hangi dükkandan aldın?
C)Herkesin dertlerini dinlemekten bıktım.
D)Tatilde nereye gitmeyi düşünüyorsun?
E)Ağaçlık bir yolda mola verdik.

[tab:2.Sayfa]

8)Aşağıdakilerin hangisinde bir sıfat, isim tamlamasını nitelemiştir?
A)Yüksek yerlerde yoğun bir sis tabakası var.
B)Büyük binaların birkaçı yıkılmıştı.
C)Bahçedeki ağaca serçeler yuva yapmıştı.
D)Salonun bir köşesinde akvaryum vardı.
E)Yağmur yüklü bulutlar sardı gökyüzünü.
 
9)Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması kullanılmıştır?
A)Saçında bir tel vardır o çağırır hüznü
B)Ölüm şifasıdır her üzüntünün
C)Ve meçhule doğru süzüldü kervan
D)Hep bu aynadasın artık kış ve yaz
E)Bir yıldız kervanı gibi haftalar, aylar
 
10)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır?
A)Bazen sevinç insanın yüreğine sığmaz olur.
B)Ben onun en çok şarkılarını sevdim.
C)İçimizdeki umut çiçeklerini soldurmayalım.
D)Yıldızlar en güzel süsleridir gökyüzünün.
E)Gecenin kör karanlığında ışıldar yıldızlar.
 
11)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlamasıkullanılmamıştır?
A)Yolculuk başlayalı iki saat olmuştu.
B)Kapalı,  rüzgarlı bir günde yola çıktık.
C)Yolculuk boyunca, yanımdaki adam hiç uyanmadı.
D)Yolculuk esnasında camdan dışarıyı izledim.
E)Rahat bir yolculuk yapamadım.
 
12)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?
A)Ali’nin  eski – yeni bütün oyuncaklarını topladım.
B)Beş altı gün önce kaybolan saatimi buldum.
C)Yüksek duvarlar, elektrikli tellerle çevrili.
D)Kardeşimin kırmızı kalemi kaybolmuştu.
E)Bizi, şirketin büyük kapısının önünde bekleyin.
 
13)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla tamlayan bir tamlanana bağlanmıştır?
A)Şu duvarlarda, yılların, asırların izi var.
B)Bu davranışını hiç beğenmedim doğrusu.
C)Ağaçların yaprakları sararmaya başlamıştı.
D)Annesi tahta kaşıkları masaya bıraktı.
E)Evin kapısını bir türlü açamıyorduk.
 
14)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır?
A)Kavak ağacının altında birkaç kişi sohbet ediyordu.
B)O sabah köydeki bütün insanlar meydanda toplanmıştı.
C)Kısa boylu bir adam alkışlar arasında kürsüye çıktı.
D)Her akşam bu kahvede toplanır, geç saatlere kadar otururduk.
E)Öğrencilerden hiçbiri yağmurla havada dışarı çıkmak istemiyordu. 
 
15)Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır?
A)Düşüncelerini hep hayretle dinledim.
B)Bizim davranışımız onu kızdırıyor.
C)Evin çatısını tamir ettirecektik.
D)Onun okuduğu kitabın adını biliyor musun?
E)Pazar akşamı yola çıkacağız.
 
 
CEVAPLAR
1   D 4   C 7   A 10   C 13   A
2   C 5   E 8   B 11   D 14   A
3   B 6   E 9   B 12   E 15   A

 

  Ad Soyad
  Yorum