A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
SOSYALLEŞME, VE, SOSYALLEŞMENİN, AŞAMALARI
SOSYALLEŞME VE SOSYALLEŞMENİN AŞAMALARI

SOSYALLEŞME VE SOSYALLEŞMENİN AŞAMALARI

 

SOSYALLEŞME VE SOSYALLEŞMENİN AŞAMALARI

 

SOSYALLEŞME : İnsanın içinde bulunduğu topluma adapte olma sürecine sosyalleşme denir.
   
  Sosyalleşmenin 4 temel aracı vardır.
 
1.       Aile : Bireyin sosyalleşmesini sağlayan ilk ve önemli araçtır. Çocuk genel anlamda aileden dili ve temel davranış kalıplarını öğrenir.
 
2.       Okul : Okul resmi ve örgütlü bir sosyalleşme aracıdır. Birey okuldan toplumsal değerleri öğrenir.
 
3.       Arkadaş Çevresi / Arkadaşlar : Yetişkinler tarafından kontrol edilemeyen fakat birey için en çok önemi arz eden bir sosyalleşme aracıdır. Birey arkadaşlarından işbirliğini, rekabeti, çatışmayı, grup dayanışmasını vb. öğrenir.
 
4.       Kitle İletişim Araçları : Tek taraflı bir sosyalleşme aracıdır. Fakat çok geniş çevrelere ulaşması bakımından da kişinin değişik çevre veya kişilerle sosyalleşmesini sağlaması bakımından da çok önemli ve günümüzde etkisi giderek artan bir sosyalleşme aracıdır.
 

 
SOSYALLEŞMENİN ÖZELLİKLERİ

1.       Sosyalleşme, kültürel bir ortam içerisinde gerçekleşir.
2.       Sosyalleşmenin temelinde toplumsal yaşam ve sosyal ilişkiler vardır.
3.       Küçük gruplarda sosyalleşme daha fazladır.
4.       Sosyalleşme çocukluk ve ergenlik döneminde daha fazladır.
 
 
 
SOSYALLEŞMENİN AMAÇLARI
 
1.       Tuvalet alışkanlıklarından bilim yöntemine kadar uzanan temel disiplinleri açıklar.
2.       Beklentilerin zihne yerleşmesini sağlar.
3.       Toplumsal rolleri ve onları destekleyen tutumları öğretir.
 
 
SOSYALLEŞMENİN AŞAMALARI
 
a.       ÇOCUKLUK DÖNEMİ :  Çocukluk döneminde birey genel olarak temel davranış kalıplarını öğrenir. Model alma yoluyla ise bu dönemde çocuk toplumsal rolleri öğrenir.
 
b.      GENÇLİK DÖNEMİ :  sosyalleşme açısından önemli bir dönemdir. Çünkü bireyin artık aileden biraz koparak arkadaş çevresine yoğunlaştığı ve bu yüzden de yetişkinlerin ergen üzerinde kontrol sağlayamadığı bir dönemdir. Bu dönemde genç genel olarak, bağımsızlığı kazanır. Artan statüleri vardır ve bu statülere uygun da rolleri vardır. Birey rollerine uygun davranışları öğrenir. Ayrıca bu dönem de yine genç kimlik seçiminde bulunur.
 
c.       YETİŞKİNLİK DÖNEMİ : Bu dönem de birey artık iş yaşamına atılmıştır ve yeni sosyal çevreler kazanır. Bireyin artan sosyal çevresi, rol sayısının da artmasına neden olur ve birey artan rol sayısına uyum sağlamayı öğrenir.
 
d.      YAŞLILIK DÖNEMİ : Bu dönem de bireyler geniş sosyal çevreden, emekli olmaları nedeniyle birden azalan bir sosyal çevre içerisine girer. Yaşlılıkta bireyin sosyalleşmesi gençlik veya yetişkinlik döneminden daha azdır. Bu yüzden aslında bu dönemde amaç kişileri yeniden sosyalleştirmektir.
  Ad Soyad
  Yorum