A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Sosyal Bilgiler dersi bize neler kazandırır

Sosyal Bilgiler dersi bize neler kazandırır

 Özgür bir birey olarak fiziksel ve duygusal özelliklerimizin; ilgi, istek ve
yeteneklerimizin farkına varmamızı sağlar.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanımızı ve milletimizi sevmeyi öğretir.

Haklarını ve sorumluluklarını bilen, ulusal bilince sahip bir vatandaş olarak
yetişmemizi sağlar.Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak ulusal bilincin oluşmasını sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini öğreniriz.

Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasındaki yerini kavrar; laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli oluruz.

Hukuk kurallarının herkes için bağlayıcı olduğunu, bütün kişi ve kuruluşların yasalar önünde eşit olduğunu gerekçeleriyle biliriz.

İnsan hakları, ulusal egemenlik, demokrasi, laiklik, cumhuriyet kavramlarının önemini kavrayarak yaşamımızı demokratik kurallara göre düzenlemeyi öğreniriz.

İnsanlığın bir parçası olduğumuz bilincini taşıyarak ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık gösteririz.

Bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini kavrayarak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabiliriz

Bilimsel düşünmeyi temel alarak bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretimde bilimsel ahlakı gözetiriz.

Birey, toplum ve devlet arasındaki ilişkileri açıklarken sosyal bilimlerin
temel kavramlarından yararlanırız.

 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum