A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Sivil, Savunma
Sivil Savunma

Sivil Savunma

 

Günü

 (28  Şubat )

Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten son­ra dövünmenin yaran yoktur.” sözleri bir ulus için sivil savunmanın önemini ortaya koymaktadır.

sivilsavunmagunu

Savaşta afetlerde silah kullanmadan halkın can ve mal kay­bını en aza indirmek için koruyucu ve kurtarıcı önlemleri alarak yapılan çalışmalara sivil savunma diyoruz.

Günü etkinlikleri için yurdun her tarafında sivil savunma tatbikatlar yapılır. Halkın sivil savunmanın önemin, kav­raması ve olası durumlarda sivil savunman,n içerisinde yer alabil­mesi ıçın afişler asılır. Radyo ve televizyonlarda programlar yapar. Bir saldırı anında haber veren uyar, ve alarm işaretlerinin anlam­larını öğretici çalışmalar yapılır.

Okullarda, öğrencilerde sivil savunma bilincinin oluşması için çalışmalar yapılır. Sivil savunmanın savaşlarda ve afetlerde halkın can ve mal güvenliği bakımından ne kadar önemli olduğu açıklanır. Konuyla ilgili afişler asılır, yaz, ve şiirler okunur. Okulda öğrencilerin de yer aldığı sivil savunma tatbikatları yapılır