A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Şirkin Zararları

Şirkin Zararları

 

Şirkin Zararları

Şirkin, birey ve toplum yaşamında birçok kötülük ve zararı vardır:

Şirk, İnsanlık İçin Bir Zillettir...

İnsanın değerinin ve yerinin düşmesidir. ALLAH, onu yeryüzünde halifesi kılmış, onu şerefli kılmış, bütün isimleri öğretmiş yer ve gökte bulunan her şeyi onun hizmetine vermiş, ona bütün bu evrenin yönetimini vermiştir. Ancak o değerim bilememiş, evrendeki bazı yaratıkları, ibadet ettiği, boyun eğdiği, secde ettiği bir ilah kılmıştır. Halbuki o, yani insan, bu yaratıkların efendisidir. ALLAH buyurur ki: "Gece ile gündüz, güneş ile ay ALLAH"ın varlığının belgelerin-dendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer ALLAH"a ibadet etmek istiyorsanız, bunları yaratana secde edin. (Fussilet, 37)
Bugün insanlığın içinde bulunduğu zillet, görüldüğünden daha fazladır. Milyonlarca insan, canlı iken insana hizmet etsin, kesildiğinde de yenilsin diye yaratılan ineğe tapmaktadırlar. Bu, nasıl kutsal bir mabud olabilir? Bunun için Kur"an-ı Kerim, şirkin, ehlini nasıl ezdiğim şöyle anlatır: "ALLAH"a ortak koşan kimse, gökten düşüp de kuşların kaptığı veya rüzgarın bir uçuruma attığı şeye benzer."(Hacc, 31)"

Şirk, Hurafelerin Yuvasıdır...

Şirk, hurafe ve batıl inançların yuvasıdır. Evrende ALLAH"tan başka güç sahibi yıldız, cin, şahıs ve ruhların bulunduğuna inanmaktır. İnsan aklını, her türlü hurafeyi kabul etmeye, deccali tasdik etmeye hazırlar. Bundan dolayı, toplumda kahin, falcı, büyücü, müneccim gibi gayb bilgisine sahip olduğunu, evrendeki birtakım gizli güçlerle ilişkisi bulunduğunu iddia edenlerin değeri artmaktadır.Bu tür toplumda sebeplere tevessül etmek, sünnetullaha (tabiat kanunlarına) sarılmak ihmal edilmekte, muska, boncuk, büyü, efsun v.b. şeyler gittikçe yaygınlaşmaktadır.


Şirk, Büyük Bir Zulümdür...

Şirk zulümdür. Gerçeğe zulümdür. Nefse zulümdür. Başkasına zulümdür. Gerçeğe zulümdür, çünkü gerçeklerin en büyüğü kendisinden başka tanrının bulunmadığı, O"ndan başka Rabbin olmadığı, O"ndan başka Hakem"in bulunmadığı ALLAH"tır. Müşrik; ALLAH"tan başkasını tanrı edinen, ALLAH"tan başkasını Rabb, O"ndan başkasını hakem kabul edendir.
Nefse zulümdür. Çünkü müşrik, kendisi gibi ya da başka bir yaratığa kendini köleleştirmektedir. Halbuki ALLAH onu hür yaratmıştır.
Başkasına zulümdür. Çünkü başkasına, onu ALLAH"a ortak koşmakla zulmetmektedir. Çünkü ona hak etmediği şeyi vermektedir.


Şirk, Korkuların Kaynağıdır...

Tevhid, güven ve huzurun kaynağı olduğu gibi şirk de korku ve vehimlerin kaynağıdır. Aklı, hurafeleri kabul eden, batıl inanç ve saçmalıkları benimseyen kimse, sahte tanrılar ve onların hizmetçilerinden, bu hizmetçilerin, kahinlerin ve onların izleyicilerinin yaydıkları, insanlar arasında değer bulan bu vehimlerden korkar. Bunun için, açık bir sebep olmaksızın şirkin bulunduğu yerde, uğursuzluk, korku yaygınlaşmaktadır. ALLAH şöyle buyurur: "Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi ALLAH"a ortak koşmalarından ötürü, inkar edenlerin kalbine korku salacağız." (Âl-i İmran, 151.)

Şirk, İnsanın Hareketliliğini Yok Eder...

Şirk, insanı hayırlı işlerden alıkoyar. İnsanın hareketini, kendisine güvenini yok eder. Bu, müşrikle"rin şefaatçılara, aracılara yaslanmalarından dolayıdır. Büyük günah işlemektedirler. ALLAH katından tanrılarının kendilerine şefaat edeceğine inanarak günaha düşüyorlar. Müşrik arapların, tanrı ve ilahları hakkında inandıkları şudur: "Onlar, ALLAH"ı bırakarak, kendilerine fayda da zarar da veremeyen putlara taparlar. "Bunlar, ALLAH katında bizim şefaatçılarımızdır" derler."(Yunus, 18.)
Onların bir örneği de, nefislerinin istediği kötülüğü yapan hristiyanlardır. Onlar bunu yaparken; rableri -Mesih- insanlar için kendini feda ederek çarmıha gerildiğinde, onların günahlarına kefaret olduğuna inanmaktadır.

Şirkin Ahiretteki Sonuçları:

Bunlar, şirkin dünyadaki sonuçlarıdır. Ahirete gelince; hiçbir durumda ALLAH"ın onları affetmemesi, günahın boyutlarını göstermesi açısından yeterlidir. "ALLAH, kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. ALLAH"a ortak koşan kimse, şüphesiz büyük bir günahla iftira etmiş olur." (Nisa, 48)


 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum