A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Şirketlerin Odaklandığı 10 Stratejik Yaklaşım

Şirketlerin Odaklandığı 10 Stratejik Yaklaşım

Dünyada durgunluk rüzgarları eserken, Türk iş dünyası önümüzdeki yıllar için odaklanacağı temel konuları belirliyor, stratejisini çiziyor. Önde gelen şirketlerin CEO ve patronlarının kafasında yeni dönemde bazı konuları öne çıkarma, stratejik olarak kabul ettikleri alanlara odaklanma var. Organik ya da satın almalar yoluyla büyüme, her sektörün 1 numaralı önceliği. Pazar payını arttırma hedefi de gıdadan içeceğe, akaryakıttan ilaca hemen her alanın gündeminde. Ülke içinde artışa geçen enflasyon ortamı ve karlılıkların düşmesi nedeniyle maliyet kontrolüne önem veriliyor. Küresel rekabet için inovasyon projelerinin artırılması, yeni pazarlara girilmesi ve yurtdışı fırsatların izlenmesi de odaklanılan stratejiler arasında. Yöneticiler fark yaratmamak için pazara yeni hizmetler sunmaya ve yeni dağıtım kanallarına yönelmeye odaklanıyor. Dünyadaki trende paralel olarak çevreye duyarlı şirketler arıyor, alternatif enerji kullanımı da iş dünyasının ajandasında yerini alıyor.

Her Koşulda Büyümeye DevamEn öncelikli odak noktası, telekomünikasyondan gıdaya ilaçtan sağlığa her sektör için aynı: Karlı ve sürdürülebilir şekilde büyümek. Büyüme stratejilerinde hem organik hem de satın almalarla büyüme modeli uygulanıyor. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, odaklandıkları konular içinde bir numaralı önceliklerini şöyle anlatıyor: “İçinde bulunduğumuz içecek sektöründe, yurt içinde ve yurtdışında organik ve inorganik olarak büyüme hedefimiz var.”
Nuh Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Şahinoğlu da önümüzdeki 2 yıl içinde tamamlanmakta olan yatırımların sonucu üretecekleri malları dünya piyasalarına satmayı ve düşmesi muhtemel karlılıklarını nominal olarak koruyabilmek için yeni yatırım planlarını uygulamaya koyarak üretim ve satış miktarlarını arttırmayı hedeflediklerini dile getiriyor. Yaşar Grubu da aynı hedef doğrultusunda, strateji geliştirme süreçlerini gözden geçiriyor. Yaşar Grubu CEQ’su Mehmet Aktaş, "Stratejik esneklik üzerine çalışıyoruz, sektörlere özgü gelecek senaryolarının kurgulanması, fırsat ile risklerin ortaya konması ve gelişmeler karşısında esnekliğimizi artırmaya yönelik çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz" diyor.

Yeni Alanlara Yatırım Artıyor
Türkiye’nin son yıllardaki olumlu makroekonomik rakamları ve yabancı sermaye girişinin artması Türk şirketlerini yeni alanlara girme konusunda cesaretlendiriyor. Son dönemin en rağbet gören alanı enerji... Sabancı, Zorlu, Borusan, Sanko, Polat, Alarko, Doğuş, Doğan, Anadolu gibi Türkiye’nin dev grupları enerji sektöründe etkin olma isteğinde. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, yakın gelecekte enerji sektöründe ciddi bir oyuncu olmaya odaklandıklarını belirtiyor. Anadolu Grubu’nun Doğan Holding, Doğuş Holding ve Unit Investment iş birliğiyle kurulan ve kısa adı "UDDA" olan ortak girişim grubu, elektrik üretim ve dağıtımının özelleştirilmesi, hidroelektrik, rüzgar ve nükleer santral projeleriyle ilgileniyor. Hedefte ise 5 yılda 4 milyar dolarlık yatırım var.

Kar alanlarının daraldığı tekstil gibi alanlarda da yeni iş dallarına geçiş görülüyor. Hey Grup Başkanı Aynur Bektaş, "Tekstilin yanında dış ticaret sermaye şirketimizin, turizm ve bilişim yatırımlarımızın büyümesine odaklanacağız. Bunun için insan kaynaklarımızı yetkinleştirdik, gelecek projeksiyonlarımızı hazırladık ve kurumsallaşma çalışmalarımızı tamamladık" diyor.

BP Türkiye ise akaryakıt dağıtımı ve pazarlamasının yanı sıra Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı’nın operatörlüğünü de üstlenerek buradaki faaliyetlerini çeşitlendirdi. BP Türkiye Başkanı Tahir Uysal, bu işin önemini ve büyüklüğünü şöyle anlatıyor: "Operatörlüğünü yaptığımız Bakü-Tiflis­-Ceyhan Boru Hattı (BTC) ile dünyadaki enerji ihtiyacını karşılıyor, İstanbul ve Çanakkale Boğazı üzerindeki yoğun petrol trafiğinin azaltılmasına katkıda bulunuyoruz. Artan doğal gaz talebi nedeniyle Azerbaycan’ın doğalgaz rezervlerini Türkiye’ye ulaştırmada merkezi bir rol oynuyoruz. Hazar’daki Şah Deniz sahasından Türkiye pazarına verdiğimiz doğal gaz, enerji güvenliği açısından önemli ve yurtiçi arzın yaklaşık yüzde 15’ini karşılıyor. "

Maliyetlere Sıkı Kontrol
Bu yıl artış trendine giren enflasyonla maliyetler giderek hayati bir önem kazanıyor. Şirketler verimliliklerini korumak adına maliyet kalemlerini kontrol altına almaya çalışıyor. Anadolu Grubu, Akçansa, Siemens, Yaşar Holding, Marshall gibi pek çok şirket, önümüzdeki dönemde en önemli gündem maddeleri arasına "maliyet optimizasyonu"nu da koyuyor. Akçansa Genel Müdürü Mehmet Göçmen, "Enerji maliyetlerimizi düşürebilmek amacıyla alternatif yakıtlar, alternatif hammaddeler ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek bu alanlarda yatırım ­yapmaya odaklandık" diyor. Tüm destek fonksiyon süreçlerini operasyonlarla beraber gözden geçirip, gerekli iyileştirmeleri yaparak verimliliklerini daha da artıracaklarını söylüyor.

Marshall Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Feridun Uzunyol da enerji " maliyetlerine dikkat çekiyor ve "Petrol ve enerji maliyetlerindeki artış en çok kimya sektörünü etkiliyor. 2010’da maliyetlerin Euro bazında yüzde 40 artması bekleniyor.

Hedefimiz oluşacak maliyetleri tüketiciye minimum artışla yansıtmak. Bu amaçla Akzo Nobel, Marshall’ın Ar-Ge yatırımlarını artırarak alternatif hammadde ve üretim teknikler: geliştiriyor" diye konuşuyor. Yaşar Holding’de rekabet gücünü koruma ve artırma peşinde. Holding CEO’su Mehmet Aktaş, "Bütün çalışanlarımızdan, ’daha iyisini yapabilir miyiz?” konusunu yeniden sorgulamalarını talep ediyoruz" sözleriyle yeni dönem için önemli ­bir mesaj veriyor.

İnovasyon Önem Kazanıyor
İnovasyon, yeni dönemde iş dünyasının vazgeçilmez odak noktalarından biri olarak devam ediyor. Gerek büyümede gerek maliyetlerin kontrolünde gerekse yeni ürünlerin yaratılmasında AR-GE ile yapılan çalışmalar ön plana çıkıyor. İlaç sektöründe ­ise inovasyon ve AR-GE hayati bir konu olduğu için şirketlerin ilk odak noktasını oluşturuyor. Dünya ilaç devlerinden Roche "yenilikçi ilaçların üretilmesine ve tanı yollarının geliştirilmesine odaklanma" stratejisi ve 8 milyar İsviçre Frangı bütçesiyle AR-GE çalışmalarına en fazla pay ayıran şirketlerden. ’­Roche Türkiye Genel Müdürü George Hadjiev, "Türkiye’yi klinik araştırma ağının önemli bir merkezi haline getirmek istiyoruz. Klinik araştırmalar okulumuzla, iki yıldır Türkiye’de klinik çalışma yapan ya da yapma potansiyeli olan hekimlerimizi ’iyi klinik uygulamalar’ konusunda bilinçlendirmek ve karşılaşabilecekleri sorunlarda yardımcı için çalışıyoruz" diyor.

Novartis de, hastaları etkileyen sağlık problemlerine nasıl çözüm üretebilecekleri konusunda kafa yoruyor. Yakın gelecekte odaklanacakları temel konunun yine hastalar olacağını belirten Novartis Türkiye Genel Müdürü Güldem Berkman, "Uzun çabalar ve yatırımlar sonucu araştırılıp geliştirilen yeni orijinal ilaçlarımız var, bunları 2 yıl içinde Türkiye’de sunacağız. Hastalıklar ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz" diyor.

Microsoft Türkiye, Türkiye’de yazılım sktörünün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Ankara’da Microsoft İnovasyon Merkezi (MİM) yatırımı kararı aldı. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Çağlayan Arkan, bu yatırımın amacını şöyle açıklıyor: "Hedefimiz, iş ortaklarımız ve akademisyenlerin bir araya gelebilecekleri ve teknoloji geliştirecekleri bir ortam yaratmak. MİM sağlık, eğitim ve yerel yönetimler konularında e-devlet uygulamalarına odaklanacak. Ayrıca merkezimizde dünyada ilk olan Oyun Yazılımı Geliştirme Ön Kuluçka Merkezi de yer alacak."

Yeni Lider Yaratma Zamanı
Çalışan memnuniyeti ve yeni lider yetiştirme, iş dünyasının öncelikleri arasında yer alıyor. Dünyada ve Türkiye’de terfiler daha çok şirket içinden yapılıyor. Unilever, Yaşar Grubu, Anadolu Holding gibi büyük şirketler, yönetimin de geleceğini düşünerek yeni kabiliyetler kazanmak için eğitim ve kariyer planlamasına yoğunlaşıyor. Kendi de şirket içinden gelen bir yönetici olan Yaşar Grubu CEO’su Mehmet Aktaş, teknolojinin ve bilginin hızla yayıldığı günümüz bilgi toplumunda fark yaratacak en önemli unsurun sahip oldukları insan kaynakları olduğunu vurguluyor. Aktaş, "Hedefimiz, topluluğumuzda ’çözüm odaklı’ ‘yaratıcı’ ve ’kararlı’ gerçek liderlerin sayısını artırmak" diyor. Novartis de çalışan memnuniyetini bugünkü yüzde 96,5 gibi yüksek oranda tutmayı öncelikli stratejileri arasında sayıyor ve bu doğrultuda şirket çizgisini korumaya çalışıyor.

Sanayi sektöründeki şirketler için çalışan memnuniyetinin yanında personelin emniyeti, iş güvenliği de ajandanın ilk sıralarında. Shell için en önemli noktalardan biri çalışma emniyetini sağlamak. Global olarak şirket üretim ve dağıtım alanlarında emniyet performansını "sıfır ölümlü kaza" hedefine endekslemiş durumda. Aynı şekilde Marshall da iş sağlığı ve iş güvenliği konularında kimya sanayisinde ilk sırada bulunmayı amaçlıyor.

Pazar Payı Savaşına Devam
Türkiye içindeki pazar liderliğini yakalama isteği de odaklanılan konular arasında yerini koruyor. Beyaz eşyadan perakendeye bankacılıktan akaryakıt dağıtımına kadar her alanda şirketler pazar paylarını artırma ya da liderlerse pozisyonlarını koruma isteğinde. Shell global olarak petrol ürünleri pazarlamada kapasitelerini yüzde 8 büyüterek günde 300 bin varile çıkaracak projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Shell Türkiye Genel Müdürü Canan Ediboğlu, "Türkiye’ye gelince, ülkemiz Shell’in petrol ürünleri pazarlama alanında yatırım yapma kararı aldığı 6 ülkeden birisi. Türkiye’de Shell &Turcas birleşmesini başarıyla tamamladıktan sonra, şimdi önemli önceliğimiz, ’tartışılmaz pazar liderliği’ hedefimizi gerçekleştirmek olacak" diyor.

İlaçta Abdi İbrahim, gıda ve boya alanlarında Yaşar Grubu yurtiçinde liderliklerini sürdürmeye odaklanıyor. 2007 sonu itibarıyla selektif kozmetikte yüzde 33 pazar payıyla lider durumda olan Tekin Acar Cosmetics, önümüzdeki 3 yıl içinde pazarın üzerinde büyüyerek payını yüzde 40’lara taşıma stratejisi güdüyor. Tekin Acar, bunun için ayda ı mağaza açarak satış noktası sayısını artıracaklarını söylüyor. Nisan ayında girişim fonu Turkven’e hisse sattıktan sonra sermaye yapılarını güçlendirdiklerini ekliyor.

Yeni Hizmetler Sunma Yarışı
Teknolojinin yoğun olduğu sektörlerde ye ürün ve hizmetleri pazara sunma da şirketlerin önem verdiği odaklar arasına giriyor. Avea CEO’su Cüneyt Türktan, stratejilerini, "Önümüzdeki dönemde yakınsama önem kazanacak. Biz de hem sabit ve mobil, hem ses, veri ve medya içerik alanlarına odaklanacağız" şeklinde açıklıyor Turkcell de, mobil penetrasyonun 2008 sonunda yüzde 95’e ulaşacağını tahmin ediyor. CEO Süreyya Ciliv, sadece abone artışı ve ses gelirleriyle büyümenin gerçek,,", olmayacağını, yakınsamaya uyum sağlayan oyuncuların başarılara imza atacağına inanıyor. "Sürekli yenilikçi servisler geliştiriyoruz. Turkcell Teknoloji’yi iş birliklerimizi etkin hale getirmek için kurduk. ­Katma değerli hizmetlerde, mobil uzaktan öğrenme ve esnek SIM kart kişiselleştirmesi uygulamalarımız hayata geçecek" diyor. Beyaz eşyanın önemli oyuncularından Vestel de IPTV bazlı ilk ürünlerini 2008 yılı içinde çıkaracak. Vestel İcra Kurulu Başkanı Ömer­Yüngül, "TV programlarını kaydedebilen hard diskli PVR TV; TV ve radyonun yanında internete bağlanma, oteldeki servisleri sipariş eden, hava durumu, döviz kurlarını veren İnteraktif Otel TV gibi sistemler çıkaracağız. LCD TV’lerde Pixellence teknolojili ürünlerde çalışmalarımız devam edecek" diyor.

Çevreye Duyarlı Yaklaşımlar
Dünyadaki trendin bir yansıması olarak, Türk şirketleri de giderek çevre duyarlılığı konusuna daha çok hassasiyet gösteriyor. Otomotivde Renault dünyada daha az enerjiyle çalışan ve havayı daha az kirleten otomobil modelleri tasarlarken, Carrefom plastik torba yerine kağıt poşet kullanımını teşvik ediyor.

Türkiye’de de özellikle ağır sanayi de firmalar çevreye duyarlı olduklarının altını çiziyor. Akçansa Genel Müdürü Mehmet Göçmen, alternatif yakıt ve hammadde kullanımından, çevreyi koruma konusundaki hassasiyete, iş güvenliğinden çalışma etiğine kadar iş yapış şekillerinde ve iş akışlarında çok yüksek standartlar uyguladıklarını ve çevreye karşı olan duyarlılıklarını bu somut adımlarla göstermeye devam ettiklerini ifade ediyor.

Boya üreticisi Marshall, alternatif enerji teknolojilerini kullanarak karbondioksit oranı ve uçucu organik bileşenleri Avrupa normlarına indirgemek için çalışmalar yapıyor.

Vestel ise yurtiçi ve yurtdışında müşterilerin ele istekleri doğrultusunda beyaz eşyada trendini enerji tüketimini azaltan, işlevsel performansı yükselten çevre dostu ürünlerle devam ettireceğini açıklıyor. Ayrıca Vestel, hidrojen ve güneş gibi alternatif enerjilerle savunma sanayisinde insansız uçak geliştirme projeleriyle de öncü rol üstleniyor.

BP Türkiye’nin Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi kapsamında yaptığı çevresel ve toplumsal çalışmaları şirketin Türkiye başkanı Tahir Uysal şöyle anlatıyor: "Bu proje çerçevesinde Toplumsal (TYP) ve Çevresel Yatırım Programları (ÇYP) başlattık. TYP projeleriyle boru hattında tarım işletmecilerini desteklemek üzere 69 yerel kuruluş oluşturduk. TYP’nin teknik ve finansal desteğiyle bu kuruluşlar, süt toplama, meyve işleme ve yem üretimi gibi alanlarda çalışıyor. ÇYP çerçevesinde ise ekolojik işletmeleri teşvik ettik. Program yerel balıkçılık kooperatifinin kurulmasını sağladı."  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri