A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Sıfırdan, ASP, Dersleri, , , 5
Sıfırdan ASP Dersleri - 5

Sıfırdan ASP Dersleri - 5

Dördüncü Ders: Dizi Değişkenler

Bismillahirrahmanirrahim

Geçmiş Derslerde ASP Değişkenleri Öğrenmiştik. Bazı Durumlarda Değişkenlerimizin Daha Seri Olması Gerekbilir. Bu Durumlarda Dizi Değişkenleri (Array) Kullanırız. Dizi Değişkenlerin Normal Değişkenlerden Farkı Bir Değişkene Birden Fazla Veri Atama Imkanımızın Olmasıdır. Öncelikle Dizi Değişkenler Tek ve Çift Boyutlu Olarak Ayrılır. Bir Değişkene Tek Boyutta Birden Fazla Veri Yüklemek Için Tek Boyutlu Dizi Değişkenler Kullanılır. Şimdi Bunları Bir Örnekte Inceleyelim

Tek Boyutlu Diziler

Dim Gunler(6)
Gunler(0) = "Pazartesi"
Gunler(1) = "Salı"
Gunler(2) = "Çarşamba"
Gunler(3) = "Perşembe"
Gunler(4) = "Cuma"
Gunler(5) = "Cumartesi"
Gunler(6) = "Pazar"
%>


Gördüğünüz Gibi Önce Gunler Değişkeninin 6 Indisli Olduğunu Belirttik. Burada Bir Noktada Dikkat Edelim. Haftada 7 Gün Var. Bizde 7 Gün Tanımladık. Fakat Indis Değerimiz 6. Bunun Sebebi: Dizi Değişkenlerde Bir Dizi 0 Değerinden Başlar. Bu Nedenle 5 Elemanlı Bir Diziyi 4 Şeklinde Tanımlayacağız. Dim Değişken Tanımından Sonra Teker Teker Dizi Değişkenimize Indislerine Göre Değerlerini Atadık. Buraya Kadar Dizi Değişken Tanımımız Tamamdır. Şimdi Bunları Çağırmak ve Kullanmak Için Bir Örnek Yapalım.

Dim Gunler(6)
Gunler(0) = "Pazartesi"
Gunler(1) = "Salı"
Gunler(2) = "Çarşamba"
Gunler(3) = "Perşembe"
Gunler(4) = "Cuma"
Gunler(5) = "Cumartesi"
Gunler(6) = "Pazar"

Response.Write("Haftanın Ilk Günü: " & Gunler(0))
Response.Write(" ")
Response.Write("Haftanın Dördüncü Günü: " & Gunler(3))
Response.Write(" ")
Response.Write("Haftanın Altıncı Günü: " & Gunler(5))
%>


Dizi Değişkenden Değeri Çağırırken Degisken(Indis) Şeklinde Çağırıyoruz. Yukarıdaki Örneği Geliştirerek Daha Iyi Kavramanız Mümkündür.

Dizi Değişkenleri Indis Şeklinde Tanımlamak Yukarıdaki Gibidir. Birde Seri Tanımlama Şekli Vardır. Ör:

Dim Gunler
Gunler = Array("Ptesi","Salı","Çar","Perş","Cuma","Ctesi","Pazar")
%>


Gördüğünüz Gibi Seri Tanımlamada Tek Dizede Işlem Yapıyoruz. Kullanımı Ise Aynı. Sıfırdan Başlamak Kaydıyla Eleman Numarasını Çağırmak.

Dim Gunler
Gunler = Array("Ptesi","Salı","Çar","Perş","Cuma","Ctesi","Pazar")

Response.Write("Ilk Gün: " & Gunler(0))
Response.Write(" ")
Response.Write("Son Gün: " & Gunler(6))
%>


Çift Boyutlu Diziler

Çift Boyutlu Dizilerde Dizi Değişken Kullanırken Değerlerimizi Iki Boyutta Tanımlarız. Çağırırkende Aynı Şekilde Çift Koordinat Olarak Çağırırız. Örnekle Pekiştirelim

Dim Gunler(6,1)
Gunler(0,0) = "Pazartesi"
Gunler(0,1) = "Ilk Gün"
Gunler(1,0) = "Salı"
Gunler(1,1) = "Ikinci Gün"
Gunler(2,0) = "Çarþamba"
Gunler(2,1) = "Üçüncü Gün"
Gunler(3,0) = "Perşembe"
Gunler(3,1) = "Dördüncü Gün"
Gunler(4,0) = "Cuma"
Gunler(4,1) = "Besinci Gün"
Gunler(5,0) = "Cumartesi"
Gunler(5,1) = "Altıncı Gün"
Gunler(6,0) = "Pazar"
Gunler(6,1) = "Yedinci Gün"

Response.Write(Gunler(0,0) & " Haftadaki " & Gunler(0,1) & "dür")
Response.Write(" ")
Response.Write(Gunler(5,0) & " Haftadaki " & Gunler(5,1) & "dür")
Response.Write(" ")
Response.Write(Gunler(3,0) & " Haftadaki " & Gunler(3,1) & "dür")
Response.Write(" ")
Response.Write(Gunler(1,0) & " Haftadaki " & Gunler(1,1) & "dür")
%>


Yukarıda 6 X 1 Indisli Çift Boyutlu Dizi Değişken Kullandık. Bu Kullanımda Indisin Ikinci Indis Kadar Değeri Vardır. Yani Degisken(1,3) Şeklinde Tanımlı Bir Dizi Değişkende Her Indisin 3 Tane Değeri Vardır. Degisken(2,4) te Ise 2 Indisin 4 er Indisi Vardır.

Buraya Kadar Sanırım Anlaşıldı. Peki Biz Bu Değişkenleri Yazdırırken Her Seferinde Tek Tek Tanımlamak Zorundamıyız? Cevap Hayır. Bir Dizideki Tüm Indisli Elde Etmek Için For Döngüsü Kuracağız. Bu Döngüyü Ilerki Derslerde Göreceğiz. Fakat Sadece Array Ile Alakalı Kısmını Şimdi Göstereceğim

Önce Burada UBound Komutu Kullanacağız. Bu Komut VBScripte Ait; Bir Dizinin Kaç Elemanlı Olduğunu Gösteren Komuttur.

Dizi Elemanlarımız Yukarıdaki Gibi:

Dim Gunler(6)
Gunler(0) = "Pazartesi"
Gunler(1) = "Salı"
Gunler(2) = "Çarşamba"
Gunler(3) = "Perşembe"
Gunler(4) = "Cuma"
Gunler(5) = "Cumartesi"
Gunler(6) = "Pazar"
%>


Açıklamalı Olarak Döngümüzü Kuralım

For i = 0 to Ubound(Gunler)

Yukarıdaki Dizede For Döngüsünü Kullandık. i Döngüde Kullanacağımız Değişken. Genelde i, j, k, x Benzeri Harfler Atar Programcılar. = ten Sonraki Kısım Döngünün Kaçtan Kaça Kadar Gideceğini Belirtir. Dizilerde 0 dan Başlanıldığı Için 0 to UBound(Gunler) Diyoruz. UBound taki Amacımız Gunler Değişkeninin Kaç Elemanı Olduğunu Elde Etmek. Döngümüzü Bu Dizeyle Kurduk.

Döngüde 0 dan Başlanarak Gunler Dizisindeki Eleman Kadar Işlem Yapılacak ve Her Işlemin Kaçıncı Kez (Kaçıncı Sıra) Yapıldığı i Değişkeninde Tutulacak. Burada Hemen Bir Örnek Verelim. Yoksa Kafamız Karışabilir.

For i = 1 to 5
Response.Write(i & " ")
%>


Örnek Kodu Çalıştırdığınızda Demek Istediğimi Anlayacaksınız. Döngüyü Yukarıdaki Gibi Kurduktan Sonra Döngüdeki Yapılan Işlem Sırasındaki Elemanı Bulalım Şimdi.


For i = 0 to Ubound(Gunler)
GecerliGun = Gunler(i)


Söylediğim Gibi Gunler Değişkeninde 5 Eleman Varsa Döngüde Yazdığımız Kodlar 5 Kere Tekrarlanacak ve Her Defasında Kaçıncı Kere Olduğu i Değişkeninde Tutulacak. Bizde Burada Gunler Değişkenindeki Gün Sayısı Kadar Işlem Yaptırdık. Böylece Bütün Günleri Elde Edeceğiz.


For i = 0 to Ubound(Gunler)
GecerliGun = Gunler(i)
Response.Write(GecerliGun & " ")
Next


Next Deyimi Döngümüzün Devamı Içindir. Bir For Döngüsünde

For i = X to Y
Kodlar
Next

Şeklinde Kodlama Yapılır.

O Zaman Yukarıdaki Kodu Toparlarsak:

Dim Gunler(6)
Gunler(0) = "Pazartesi"
Gunler(1) = "Salý"
Gunler(2) = "Çarþamba"
Gunler(3) = "Perþembe"
Gunler(4) = "Cuma"
Gunler(5) = "Cumartesi"
Gunler(6) = "Pazar"

For i = 0 to Ubound(Gunler)
GecerliGun = Gunler(i)
Response.Write(GecerliGun & " ")
Next
%>


Ortaya Çıkıyor.

ASPde Dizi Değişken Kullanımı Böyledir. Bir Sonraki Derste Görüşmek Dileğiyle...

Esen Kalın