A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Sıfırdan, ASP, Dersleri, , , 4
Sıfırdan ASP Dersleri - 4

Sıfırdan ASP Dersleri - 4

Üçüncü Ders: If - Else - ElseIf, Select Yapısı ve Koşullu Kontroller

Bismillahirrahmanirrahim

Programlamada En Önemli Yapılardan Biride Koşul Yapılarıdır. Belirtilen Koşulun Gerçekleşmesi Kontrolünü If ve Select Yapısıyla Yaparız. Ikinci Derste If Yapısına Değinmiştik. Şimdi Tek Tek Bu Yapıları Inceleyelim

If - Else - ElseIf Yapısı

Türkçeye Çevirirsek Eğer, Değilse, Eğer Değilse Gibi Tabirlerle Ifade Edebiliriz. Bu Yapıda Koşulları Tek Tek Kodlarız.

Syntax (Kod Dizilimi):

If Degisken Operator Deger Then
Kodlar
End If

If Degisken Operator Deger Then
Kodlar
Else
Kodlar
End If

If Degisken Operator Deger Then
Kodlar
ElseIf Degisken Operator Deger Then
Kodlar
Else
Kodlar
End If

If Yapısının Yukarıdaki Üç Şekilde Dizilimi Vardır. Şimdi Bunları Inceleyelim
If Degisken Operator Deger Then:

Burada Degisken Yerine Kontrol Edilecek Degisken, Operator Yerine Karşılaştırma Operatörü Deger Yerine Ise Koşulda Beklediğimiz Değeri Gireceğiz.

Örnek


Dim GirilenYas GirilenYas Değişken Tanımı
If GirilenYas = 18 Then Eğer Girilen Yas 18 e Eşitse
Response.Write("TC Devletinde Yetişkin Vatandaş Haklarına Sahipsiniz") Mesajimiz
End If Koşul Bitirme Ifadesi
%>

Şimdi Bu Örneği Farklı Yapalım ve 18 Yaşından Küçüklere Giriş Izni Vermeyelim.


Dim GirilenYas GirilenYas Değişken Tanımı
If GirilenYas Eğer Girilen Yas 18den Küçükse
Response.Write("TC Devletinde Yetişkin Vatandaş Haklarına Sahip Değilsiniz") Mesajimiz
End If Koşul Bitirme Ifadesi
%>

Şimdi Ikinci If Yapısını Inceleyeceğiz. Burada Else Deyiminide Kullanarak Işlem Yapacağız.


Dim GirilenRutbe
GirilenRutbe = "Binbaşı"
If GirilenRutbe = "Yarbay" or GirilenRutbe = "Albay" Then Eger Girlen Rutbe Yalnizca Yarbay Ise veya Albay Ise
Response.Write("Imzanıza Resim Koyabilirsiniz") Izin Veriyoruz
Else GirilenRutbe Yarbay veya Albaydan Farkliysa (Yani Yukarıdaki Koşul Gerçekleşmiyorsa)
Response.Write("Imzanıza Resim Koyamazsınız") Izin Vermiyoruz
End If Koşul Bitti
%>

Birde Bu Yapının ElseIf Deyimiyle Örneğini Yapalım


Dim GirilenRutbe
GirilenRutbe = "General"
If GirilenRutbe = "Komodor" Then
Response.Write("CW Yönetiminde Ilk Rütbedesiniz")
ElseIf GirilenRutbe = "General" or GirilenRutbe = "Grup Yöneticisi" or GirilenRutbe = "Co Administrator" or GirilenRutbe = "Administrator" Then
Response.Write("CW Yönetiminde Daha Önceden Girmissiniz")
End If
%>

Bu Yapının Kullanımları Böyle. Şimdi Diğer Yapımıza Geçelim

Select Yapısı

Bu Yapı If Yapısından Farklıdır. Fakat Yaptığı Iş Aynıdır.
Bu Yapının Farkı Syntax Olarak:

Select Case Degisken
Case Deger1
Kod
Case Deger2
Kod
Case Deger3
Kod
End Select

Select Case Degisken
Case Deger1
Kod
Case Deger2
Kod
Case Deger3
Kod
Case Else
Kod
End Select

Select Case Degisken
Case Deger1: Kod
Case Deger2: Kod
Case Deger3: Kod
End Select

Şekillerinde Kullanabiliriz. Hemen Örneğe Geçelim

Dim SinavNotu
Select Case SinavNotu
Case 0
Response.Write("0 Aldınız")
Case 25
Response.Write("1 Aldınız")
Case 45
Response.Write("2 Aldınız")
Case 54
Response.Write("3 Aldınız")
Case 69
Response.Write("4 Aldınız")
Case 84
Response.Write("5 Aldınız")
Case Else
Response.Write("Girdiğiniz Not Limit Notu Değil")
End Select
%>


Yukarıdaki Kodu Açıklarsak;

SinavNotu Değişkeninin Alacağı Değerlere Göre Yapacaklarımızı Listeledik

Switch Yapısı Diğer Bir Örnek:


Dim Plaka
Plaka = 55
Select Case Plaka
Case 06: Response.Write("Ankara")
Case 16: Response.Write("Bursa")
Case 55: Response.Write("Samsun")
Case 61: Response.Write("Trabzon")
Case Else: Response.Write("Plaka Sistemimizde Kayitli Degil")
End Select
%>

Yukarıda Kod Select Yapısı Kısa Kullanımına Örnektir.

Programlamadaki Koşul Yapıları Böyledir. Örnekleri Fazla Yazmıyorum. Siz Temel Bilgiyi Aldıktan Sonra Örneklerden Faydalanıp Kendi Örneklerinizi, Yakında Örneklerinizi Birleştirdikten Sonrada Kendi Scriptlerinizi Yazacaksınız.

Selam ve Dua Ile. Yar’e Emanetsiniz