A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Sıfat, Test, Soruları, ve, Cevapları
Sıfat Test Soruları ve Cevapları

Sıfat Test Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır?

A) İnsan, çoğu zaman düşünmekten kaçar.

B) Seminerde birçok öğretmen bir araya geldi.

C) Minik bir kız, gemilere el sallıyordu.

D) Yürekli, mert insan gerçeklerden kaçmaz.

 

2. "Kimi niteleme sıfatlarının ilk ünlüsüne kadar olan bölümü m, p, r, s ünsüzlerinden yakışanıyla bir önek haline getirilir ve sözcüğün başına ekle­nerek sıfat pekiştirilir." Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir pekiştirme sıfatı vardır?

A) Masmavi bir deniz süslüyordu kenti.

B) Bembeyaz bir yelken ufukta belirdi.

C) Sapsarı saçları iki yandan örülüydü.

D) Sapasağlam kadın bir anda yatağa düştü.

 

3. Bu hazin yolcuların en küçüğü,

Bir zaman baktı o viran kuyuya;

Ve neden sonra taşlı bir yüzüğü

Parmağından sıyırıp attı suya.

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneğyoktur?

A) Niteleme sıfatı

B) Sayı sıfatı

C) Belgisiz sıfat

D) İşaret sıfatı

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamla­ması yoktur?

A) Kedi, arkadaki mutfak kapısından kaçtı.

B) Böyle sözler söylemek sana hiç yakışmadı.

C) Pencereden, zayıf bir ışık içeriye sızıyordu.

D) Soruların üçü diğerlerine göre daha zordu.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim bir­den çok sıfatla nitelenmiştir?

A) Hasta; keskin ve acı bir haykırışla yataktan fırladı.

B) O akşam, kimse birbiriyle konuşmadı.

C) Baharın, yazın müjdecisiydi bu kuşlar.

D) Dalgalar, artık suları tatlı tatlı okşamıyor.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır?

A) Bu zamana kadar söylediklerinin hangisini yaptın?

B) Olayın üzerinden kaç yıl geçtiğini hatırlaya­biliyor musun?

C) Hangi yıl mezun olduğunu söyledi mi?

D) Bu şirkette yazın kaç gün izin veriliyor?

 

7. "Çekim eki alan sıfatlar adlaşır." Aşağıdakilerden hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmıştır?

A) Bu sabah kırmızı bir ceket giymişti.

B) Ona karşı son derece sabırlı davrandı.

C) Bazı insanlar yalnızlık duygusuna dayana­maz.

D) Her zaman iyilerin yanında olun.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme sıfat olarak kullanılmıştır?

A) Her zaman böyle patırtı kütünü oluyor.

B) Öğrenciler, sessiz sedasız sınıfta bekliyordu.

C) Yalan yanlış bilgilerle bizi oyalıyordu.

D) Depoda ıvır zıvır ne varsa attık.

 

9. 1- Bu gece yıldızlar ne kadar yakın birbirine.

2-   Ne güzel, aynı şeyleri düşünmesi insanların!

3-   Akmaya başladı resimdeki çeşme.

4-   Birden karışıverdim aranıza dostlar.

Numaralanmış dizelerin hangisinde sıfat yoktur?

A) 1                 B) 2                 C) 3                 D) 4

 

10. O resim hangi hoyrat ellerde kim bilir?

Nerede o gizemli kitaplar

O çiçekler, o renkli uçurtmalar

Masmavi deniz, yemyeşil ova nerede?

Bu dörtlükte kaç sıfat vardır?

A) 7                 B) 8                 C) 9                D) 10

Cevaplar: 1-C  2-D  3-B  4-D  5-A  6-D  7-D  8-C  9-D  10-D

----------------------------

1. Aşağıdakilerden hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır?

A) Kara cahilinden bilginine her insanın bir tarihi görüşü vardır.
B) Bu küçücük kuşları yakalamak günahtır, demediler mi sana?
C) Hangi kahramanlığından dolayı resmini bastılar acaba onun?
D) Çok tutumlu bir insandı, ama evin içinde bolluk olsun isterdi.
E) Oldukça kalın bir kitaptı Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ı.
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisinde bir ad, birden çok sıfat almıştır?

A) Temiz hava, kendisini toparlayıp yürüyüşe çıkma isteği uyandırdı.
B) Kıvırcık saçlarının lüleleri o yürüdükçe sallanıyor, uçuyordu.
C) Parlak, renkli renkli yanıp sönen havai fişeklerin altında büyülenmiştik.
D) Ağaçların yeşil yaprakları kuru dallarına canlılık vermiş gibiydi.
E) İnsanın bilmediği yollardan akşam vaktinde geçmesi ürkütücüdür.
 
 

3. I. Bir, iki, üç, dört diye sayacak olursak akşama kadar bitiremeyiz bunları.
II. Yazarın kaleme aldıklarının beşi öykü, ikisi roman türünde başyapıtlardı.
III. Beş kez denedi takla atmayı, ama başaramayacağını düşünüp bundan vazgeçti.
IV. Üç, beş, yedi tek sayılara; iki, dört, altı çift sayılara örnek olarak verilebilir.
V. Yapılan deneme sınavında öğrencilerden yalnızca biri başarısız oldu.
Yukarıdaki cümlelerden hangilerinde sayı sıfatı kullanılmıştır?

A) I ve IV
B) II ve III
C) III ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
 
 

4. “On beş kişilik küçük çay bahçesindeki bembeyaz şadırvana yayılan rengarenk ışıklar ne güzel. ”cümlesinden aşağıda verilenlerden hangisi sıfat değildir?

A) on beş
B) güzel
C) bembeyaz
D) küçük
E) rengarenk
 
 

5. Aşağıdakilerden hangisinde pekiştirme sıfat
 görevinde kullanılmıştır?

A) Dümdüz görünen deniz, rüzgarın çıkmasıyla dalgalanmaya başladı.
B) Tertemiz akan suyun berraklığından kendini izliyordu Narsis.
C) Gökyüzünden apaçık görünüyordu egzotik ormanın gizemi.
D) Fırtınada uçmamak için şemsiyesine sımsıkı sarılan biriydi.
E) Yapayalnız bir türkü kokuyordu adamın dingin sözleri.
 
 

6. Aşağıdakilerden hangisinde işaret sıfatı yoktur?

A) Yine gelebilecek miydik bu yerlere bir gün?
B) O tür anlayışlar, kişinin dar görüşlülüğünü yansıtır.
C) Sizden şu türküyü de dinlemeyi çok isterdik.
D) Şu benim en sevdiğim arkadaşlarımdan biridir.
E) Dışarıda bu işlerle uğraşan yüzlerce insan var.
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisinde “bir” sözcüğü asıl sayı sıfatıdır?

A) Bir ilkbahar sabahında denizden yansıyan yakamozu izliyorduk birlikte.
B) Yazık ki, görgülü bir insanın yapacağı şeyler değildi onun bu yaptıkları.
C) Niçin gelişmiş bir şehir merkezine atanmak istemiyordu acaba, diye düşündüm.
D) Sözcük
ler önemlidir; bazen bir sözcük bile şiirin bütün güzelliğini suya düşürebilir.
E) Kısa bir cümlenin, upuzun cümle
lerin bile anlatamayacağı şeyleri anlatabileceği doğrudur.
 

 

8. I-Çok el, ya yağmaya ya yolmaya…
II-Ayı sevdiği yavrusunu hırpalar.
III-Garip kuşun yuvasını Allah yapar.
IV-İşleyen demir pas tutmaz.
V-Kara haber tez duyulur.
Yukarıda numaralanmış atasözleri
nden hangisinde niteleme sıfatı yoktur?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
 
 
9. Aşağıdaki cümlelerde renk bildiren sözcüklerden hangisi sıfat değildir?

A) Kırmızı koltukta oturan yazarla söyleşilecekti.
B) Memleket isterim gök mavi, tarla sarı olsun.
C) Kara Yılan Kalesi’nin fotoğrafları çekildi.
D) Kuş, yeşilimsi, geniş kanatlarını çırpıyordu.
E) Kızıl ateşlerde yanan ağaçlardan eser kalmadı.
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisinde adlaşmış sıfat
 yoktur?

A) Dadaloğlu’dur sürülenlerin sözcüsü.
B) Karacaoğlan’dır güzellerin sevgilisi.
C) Köroğlu’dur yiğidin haykıran sesi.
D) Yunus’tur iyilerin dünyayı algılayışı.
E) Fuzuli’dir aşkın yanan ateşi.
 
 

11. Aşağıdakilerden hangisinde soru anlamı
 bir sıfatla sağlanmamıştır?

A) Bu konuda bana ne kadar yardım edebilirsiniz?
B) Bir dostuyla oturup ona içini dökmeyeli ne kadar yıl oldu?
C) Ne kadar zamanda bitirebilirsiniz bu işleri?
D) İş dünyasında hangi sorunlarla karşılaşacağız?
E) “Nasıl bir gün geçirmek istiyorsun?” diye sordu.
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır?

A) Tecrübeli elemanlara duyulan ihtiyaç artmakta.
B) Yalnız bir soru
 sormanıza izin verebilirim.
C) İyi yazarlar, zamanın aşındıramayacaklarıdır.
D) Pişkin suratıyla etrafta kartal gibi dolanıyor.
E) Yorgun bir kalabalık geçiyordu caddeden.
 
 
13. Aşağıdakilerden hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) Buz
lu, keskin bir ses duydum ansızın.
B) Apaydınlıktı gökyüzü bulut kümeleriyle.
C) Sıcak ıhlamur içti, boğazını yumuşatmak için.
D) Tarihin kara sayfaları arasında anılacaktır bu.
E) Masanın örtüsü bir parlak kumaştan yapılacaktı.
 
 
14. Aşağıdaki fiilimsi
lerden hangisi sıfat görevinde kullanılmamıştır?

A) Sakalı uzamış bir ihtiyar dervişleri düşündürürdü ona.
B) Gidilecek yerler o kadar çoktu ki işin içinden çıkamadık.
C) Alışılmadık tarzda giyimiyle dikkatleri üzerine çekiyordu.
D) Geldiğini işittim sokağın sessizliği içinden.
E) Çocuğun düştüğü yer ufacık taşlı bir yamaçtı.
 
 
15. Aşağıdakilerden hangisinde bir ad birden fazla sıfatla nitelenmiştir?

A) Test
leri çözmeye hangi dersten başlayalım?
B) Öyle sözleri bugüne kadar çok duyduk biz.
C) Zaman kazanmak istiyorsak öteki yolu kullanalım.
D) Çoğu zaman dertlerini paylaşacak birini ara insan.
E) Her yeni ve yaşaması gün, olgunlaştırır insanı, meyveyi, hayatı.
 
 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kullanılan birleşik sıfat ötekilerden farklı oluşturulmuştur?

A) Yeşil alıntılı bilekleri, şarkı söyletir köylü kızlarının.
B) Ahşap görünümlü bir balkon masası alınacaktı.
C) Gözü ela bir çocuk, yıldız yıldız bakar denize.
D) Uzun öykülü hikâyelerdir aslında mesneviler.
E) Sarı yaldızlı döşemeleriyle ne güzeldi yalı.
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisinde türemiş bir sıfat, ad tamlaması
nı nitelemektedir?

A) İlerlemek, kendimize verdiğimiz bir armağandır.
B) En uzun yolculuklar bile tek bir adımla başlar.
C) Bir erguvan, için için canlı bir alevdir.
D) Islak çimenlerin huzurunu arıyorum ben.
E) Gelmişken birkaç mutfak malzemesi alalım dedik.
 
 

18. “Kimi zaman sıfat tamlamasına “-lı, -li, -lu, -lü” eki getirilerek birleşik sıfat oluşturulur. ”
Aşağıdakilerden hangisinde bu tanıma uygun bir kullanım vardır?

A) Öğle sonrası çayında komşularını toplayacaktı evinde.
B) Zamanlı zamansız gelişlerinden rahatsız olduk.
C) Bu durumdan zararlı çıkacak olan yine kendisidir.
D) Geniş yüzlü, beyaz dişli ve kısa burunlu bir gençti.
E) Böyle şanslı bir insanın yanında olmak herkese şans getirir.
 
 

19. “Kimi” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde “Kimi ağaçların dalları suya değiyordu” cümlesindekiyle aynı türde kullanılmıştır?

A) Kimi dinlenmeyi uyumakla karıştırıyor.
B) Kimi elemanlar işinin hakkını vermiyordu.
C) Kimi sadece müzik dinleyerek geçiriyor saatlerini.
D) Benden başka kimi dolandırmış biliyor musun?
E) Konseri dinleyenlerden kimi, şarkılara eşlik etti.
 
 

20. “Sıfat tamlamasında adla sıfatın yeri değiştirilir, ada bir iyelik eki getirilir ve kurallı birleşik sıfat elde edilir.
Aşağıdakilerden hangisinde bu yolla oluşmuş bir birleşik sıfat kullanılmıştır?

A) Asık suratlı, çatık kaşlı adam, gülmeye başladı.
B) Beyaz şamdanlı bir el, dışarıya doğru uzandı.
C) Pembe yanaklı, güler yüzlü bir çocuk kapıyı açtı.
D) Camı kırık pencereden içeri soğuk hava sızıyordu.
E) İçi aydınlıktı, güney cepheli evi almak daha akıllıcaydı.
 

 

...Yanıtlar…
1) C
2) C
3) C
4) B
5) E
6) D
7) D
8) A
9) B
10) E
11) A
12) E
13) B
14) D
15) E
16) C
17) D
18) D
19) B
20) D

----------------------------------------------------

1.      
Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türde üç sıfat kullanılmıştır?
A)     Mavi bir sis çiziyor bahçeler üstünde sabah
B)     Sanki vurmuştu benim alnıma çöllerdeki sam
C)    Bütün eşyaya hazan indi sular dermansız
D)    zaman kalbimi, bir gizli günah etti esir
E)     Gördüğüm manzara, akşamları kalbimde bir ok 
2.       
I.    Geçti gizli nefes gölgeli sahillerden
II.    Kayalıklara yanaşmıştı uzun bir sandal
III.   Solgun alnında kımıldardı yürürken saçlar
IV.   Nazlı rüzgâr konuşur anladığım bir dilde
V.    Dağıtırdım deli rüzgârda uzun saçlarımı Yukarıda numaralanmışdizelerin hangi iki­sinde bir isim, hem niteleme hem belirtme sıfatıalmıştır?
A) I. ve II.                B) I. ve V.           C) II. ve IV.
D) III. ve V.            E) IV. ve V. 
3.       
Öyle günler var, öyle anlar var bitmeyen Nasıl bir ışık emmişler ki sevginizden Ansızın başka bir yüzle kopmuşlar Büyüırmaktan, ayrı düşmüşler desteden
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)     Niteleme sıfatı  
B)     Miktar zarfı
C)    Soru sıfatı   
D)    Belgisiz sıfat
E)     Zaman zarfı 
4.      
Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat da zarf da yoktur?
A)   Unutuyor beni sırlı gözlerin İçimde bir yara işliyor, derin
B) Gece gündüz uçup aynalarına Konmak istiyorum konamıyorum
C)Kim giydirir başıma tacını nihayetin Kim takar bileğime hürriyet künyesini
D)   Deli gibi âşık olsa da güle Kim acıçöllerde öten bülbüle
E)   Uyandım kar aydınlığında O küçük kasaba uykuda 
5.      
Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde eylemin nedenini belirten bir zarf vardır?
A)     Yeterince konuştuk, artık buradan hemen gidin.
B)     Müdürümüz, üzüntüden hasta olmuştu o yıl.
C)    Yazın yaylalara çıkar, sulardan doya doya içerdik.
D)    Güpegündüz böyle ağır yiyecekler yenir mi hiç?
E)     Kesinlikle verdiği sözden geri dönmezdi. 
6.      
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirteç (zarf) cümleye olasılık anlamıkatmıştır?
A)     Asla o köye bir daha gitmem
B)     Haftaya sinemaya belki gideriz.
C)    Mutlaka seni de aramızda görmek istiyoruz.
D)    Keşke eve hiç uğramasaydım.
E)     Yine yemeğin altını yakacak. 
7.    
 Aşağıdakilerden hangisinde tamlananı ad­laşmış sıfat olan isim tamlaması yoktur?
A)     Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor
B)     Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini
C)    Senden kopardıçiçeklerin en solmazını
D)    Toprakların en bereketlisini sende gördüm
E)     Sende tattım acıların cümlesini
 8.     
Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türde sıfatlar bir aradakullanılmamıştır?
A)     Ben her akşam dolaşırdım bu yeşil sahilde
Aşinalar gibi karşımda gülümserdi sular
B)     Bir havari gibi her gün denizin inlediği
Kayalıklarda gezen ince kadınlar vardı
C)    Sisli enginleri ruhunla duyup dinlerken
Dolaşan kızları toplardı deniz şen sesine
D)    Kumlar üstünde, çakıllarda, denizde sessiz
Yürümekteydi bu parlak ve karanlık iki iz
E)     Bir hazan akşamı inmiştim yeşil sahile ben
Vardı kumral sular üstünde beyaz bir yelken 
9.
(I) Nedir, ne oluyor, unuttunuz mu yoksa yaşa­dığınızı(II) Günler, kızgın güller gibi bütün duygularınızı kavurup öldürerek mi geçiyor üzerinizden? (III) Mutluluktan dudaklarınızı ısır­dığınız olmuyor mu? (IV) Aniden bir yaz yağ­muru gibi boşalıveren sebepsiz sevinçlere inanmıyor musunuz? (V) Bir ağaç gölgesinde bir an durmak, bir akşam üstü denize baktığı­nızda bu sonsuz suların kıpırtısına şaşmak yok mu artık?
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde sıfat ve zarf bir arada kullanılma­mıştır?
A) Ive II.       B) I. ve III.     C) III. ve IV.     D) III. ve V.       E) IV. ve V. 
10.     
Elinden dal gibi düşerken ümit
Ne bir hasret dinle, ne bir ah işit
Bir yaprak ol, esen rüzgârlarla git
Kırık bir tekne ol, dalgalarla gel
Bu  dizelerle  ilgili  olarak  aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)     Fiilden türemiş sıfat vardır.
B)     Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış isim vardır.
C)    Belgisiz sıfat kullanılmıştır.
D)    Durum zarfına yer verilmiştir.
E)     Kurallı birleşik sıfat kullanılmıştır. 
11.     
"Soğuk" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin han­gisinde zarf göreviyle kullanılmıştır?
A)     Bu soğuk sözler, salondaki havayı germişti.
B)     Yeni gelen konuk, herkese soğuk davranı­yordu.
C)    Filmi beklerken birer soğuk içecek almıştık.
D)    Adamlar, birbirini soğuk bir tavırla selamla­dılar.
E)     Sorduğum soruya soğuk bir cevaptı bu. 
12.    
Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türde bir zarf kullanılmıştır?
A)     Her gün yeni bir meyve verir dağda ağaçlar
B)     Bulmaz bugün el değdirecek kudreti bende
C)    Kaç manzara geçmiştir çocukken gözü­müzden
D)    Rüzgâr bana, ben rüzgâra hâkimdik o çağda
E)     Koşa koşa yoruldum heyecandan 
13.    
Samsun'dan Rize'ye kadar masmavi denizle yemyeşil doğanın ortasından geçer yol. Bu yol­da şirin kasabalar hangi yöne çıkar. Burada bir­çok güzelliği bir anda yaşarsın.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi kulla­nılmamıştır?
A)     Soru sıfatı  
B)     Sayı sıfatı
C)    Niteleme sıfatı  
D)    Belgisiz sıfat
E)     Pekiştirme sıfatı 
14.  
 I.    Mavi gözlü, sarışıçocuğu tanıyordum.
II.    Üstüne kareli bir gömlek giyiyordu.
III.   O, beyaz atlı prensini bekliyordu.
IV.   Dalgalı saçları rüzgârda uçuşuyordu.
V.    Boyalı ayakkabıları güneşte parlıyordu. 
Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde kurallı birleşik sıfat kullanılmıştır?
A) I. ve II.             B) I. ve III.            C) III. ve IV.
D) III. ve V.              E) IV. ve V.
15.   
Aşağıdaki dizelerin hangisinde "böyle" söz­cüğü farklı görevde kullanılmıştır?
A.     Eve tuz ekmek götürmeyi Böyle havalarda unuttum
B.     Aşk böyle böyle durulur İnsan insana böyle vurulur
C.     Ben böyle bir hayat istiyorum Ondan sonrası sadece yorum
D.     Böyle haberlerde mutluluk vardır Unutma, nikâhta keramet vardır
E.     Gönlüyle görüntüsü bir insanlar bilirim Böyle insanlara âşık olurum 
16.  
 Akşam (I) serin (II) esmer bir attır
Akşam en (III) güzel (IV) masaldır
İyi (V) anlatılırsa
Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükler, tür­lerine göre ikişerli gruplandırılırsa hangisi dışarıda kalır?
A) I.             B) II.        C)lll.          D) IV.        E)V.    
17.
Fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ve bizzat zarfların başına gelerek onları belirten sözcüklere zarf denir.
Aşağıdakilerin hangisinde zarf, sıfatı belirt­miştir?
A.     Yaşlı kadın dalgın dalgın yürüyor.
B.     Bu adam oldukça yavaş konuşuyor.
C.     Yakınlarına çok bağlı görünüyor.
D.     Bu konserler pek güzel düzenleniyor.
E.     En seçkin insanlar, buraya geliyor. 
18.    
Gitgide kendini geliştirdi, çok çabuk kavradı, ne­yi nasıl yapacağını şimdi mükemmel öğrendi. Bu cümlede aşağıdaki zarflardan  hangisi yoktur?
A.     Durum zarfı  
B.     Üstünlük zam
C.     Soru zarfı 
D.     Yer-yön zarfı
E.     Zaman zarfı 
19.    
İyi (l) bir (IItatile ihtiyacım var. Sizce tatilimi hangi (III)                                                       bölgede geçirmeyelim?
Yukarıdaki cümlelerde numaralanmış söz­cüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
                                l                      II                              III
A.     Niteleme sıfatı       Sayı sıfatı               Soru sıfatı
B.     Belgisiz sıfat          Belgisiz sıfat             Soru zamiri
C.     Niteleme sıfatı       Belgisiz sıfat          Soru sıfatı
D.     Niteleme sıfatı       Belgisiz zamir        Soru sıfatı
E.     Niteleme sıfatı       Belgisiz zamir        Soru zamiri 
20.    
Niteleme sıfatlarından sonra gelen ad düşünce, sıfat adın yerine geçer ve "adlaşmışsıfat" oluşur. Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış sıfat vardır?
A.     Bir kalpte İyi bir yer edinmek gerek.
B.     Hasta gönülleri, moral tedavisinden geçir­meli.
C.     Huyu kötü insanları ancak iyiler güzelleştirir.
D.     Zaman, birçok hastalığa en güzel ilaçtır.
E.     Doğru zamanı ve doğru kişiyi iyi bilmeli. 
21.    
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anla­mı sıfat ya da zarf türünde bir sözcükle sağ­lanmamıştır?
A.     Söyle nasıl aşarışu yüce dağları?
B.     İstediğim kitapları şimdi kim alacak?
C.     Buraya hangi arkadaşın gelecek?
D.     Yarışmaya kaç gün kaldı?
E.     Bunları ne getirdiniz bizim eve?      
22.    
Sevdası ihtişamla (I) suya düşen yıldırım
Sudaki hayaline dokundu; şimdi (II) harap
Sessizce  (III) yürüdüğün dumanlı her (IV) kaldırım
Tenhada senin için çekiyormuş ıstırap (V)
Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcük­lerden hangisi sıfat ya da zarf değildir?
A) I.           B) II.        CIII.        D) IV.        E) V. 
23.    
Arabayı çok ustaca kullanıyordu.
Bu cümledeki "ustaca" sözcüğü ile aşağıda-kilerden hangisindeki "düzenli"sözcüğü aynı görevde kullanılmıştır?
A.     Gül, her işini düzenli yapardı.
B.     Pınar, her zaman düzenli bir çocuktu.
C.     Arzu, sınıfın düzenli öğrencilerindendir.
D.     Arkadaşları "Elife, "düzenli" lakabını tak­mıştır.
E.     Şebnem, düzenli bir işte çalışıyordu. 
24.    
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük­ler I. cümlede sıfat, II.cümlede zarf görevin­de değildir?
A. Çok malın haramsız, çok sözün yalansız ol­madığını biliyorum.  O kadarçok konuşuyor ki ona artık taham­mül edemeyeceğim.
B.     Yolun beri tarafında ağaçlar vardı.
Biraz beri gel de önümüzü görelim.
C.     Hayatımda böyle insanlarla karşılaşmadım.
 Böyle davranmak sana hiç yakışmıyor.
D.     Başarılı olmak için nasıl hareket ediyorsunuz?
Yaşadıklarımı sana nasıl anlatayım?
E.     Kadınıbembeyaz elbisesine kahve döküldü.
Kar yağdığı için her taraf bembeyaz görü­nüyordu. 
25.    
Uzun uzun kavaklar Dökülüyor yapraklar
Aşağıdakilerin hangisinde ikileme, bu dize-lerdekiyle aynı görevdedir?
A.     Ağır ağır giden iller bizimdir
B.     Derin derin göllere dalaşım gelir
C.     Uzun uzun düşünüp de yorulma
D.     Sabah akşam mırıldanır ağlarım
E.     İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece 
 
Cevaplar
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

D

C

B

C

B

B

E

C

B

E

B

E

B

B

B

A

E

D

C

C

B

E

A

D

B