A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Şiddet Zincirleme Uygulanıyor

Şiddet Zincirleme Uygulanıyor Şiddete uğrayan 1 süre sonraları şiddeti uygulayan oluyor. Ailesinde şiddet gören erkek, ileride eşine; kadın da çocuğuna şiddet uyguluyor.

Dünya afiyet Örgütü’nün yayınladığı raporlarda şiddetin en çok aile ortamında çocuklara ve kadınlara uygulandığı vurgulanıyor. Türkiye’de yapılan çalışmalar da bunu destekliyor. Uludağ’da düzenlenen 5. milli Anksiyete Kongresi’nde de gündeme gelen aile içi ve kadına uygulanan şiddet konusunda Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi iki. Psikiyatri Klinik Şefi Doç. Dr. Nesrin Dilbaz, kadına yönelik aile içi şiddeti, “Kadının kişiliğinin erkek tarafından fiziksel kuvvet kullanılarak veya korkutularak yıldırılması” bi şekilde tanımlıyor. Dilbaz, kadına yönelik aile içi şiddetin daha sık görüldüğü kesimleri ise şöyle özetliyor:

Erkek gördüğünü uyguluyor
“Ekonomik ve eğitim seviyesi düşük kadınlarda, çocukluk döneminde şiddete maruz kalan kadın ve erkeklerde, çocuk sayısı çok olan ailelerde, alkol kullanımı olan erkeklerin eşlerinde, daha önceden şiddete uğramış ve şu an gebe olan kadınlarda, aşırı derecede kıskanç ve paylaşımsız erkeklerin eşlerinde, düşük gelirli, işsizlik sorunu olan ailelerde eşe yönelmiş şiddet daha sık görülmektedir.”
Şiddet davranışı eğilimi gösteren erkeklere, sosyo-ekonomik-eğitim düzeyi düşük olan kesimde daha çok rastlanmasına karşın yüksek eğitimli erkeklerde de şiddet davranışının azımsanmayacak ölçüde görüldüğünü kaydeden Doç. Dr. Dilbaz, “Çocukluğunda babası tarafından hem kendisine hem de annesine şiddet gösterilen ailelerde yetişen erkeklerde erişkinlikte şiddet davranışı fazladır” diyor.

Şiddet kurbanı denilen orta ve düşük eğitim düzeyindeki kadınların daha yüksek oranda şiddete maruz kalmasına karşın istatistiklere göre yüksek eğitimli kadınların da şiddet kurbanı olduğunu vurgulayan Dilbaz, şunları söylüyor: “Bu kadınların 1 kısmı ya sessiz kalıyor veya boşanma kararı veriyor. Yüksek eğitimli kadınların belki çözüme ulaşması daha kolay fakat düşük - orta ekonomik düzeyi olan kadınlar maalesef kurban bi şekilde yaşamlarını sürdürüyor.”

Dilbaz, karakter özellikleri açısından yapılan çalışmalarda paylaşımı bilmeyen, biraz kıskanç üstelik hafif şüpheci olan erkeklerin de yine şiddeti daha çok kullandıklarının görüldüğünü, şiddet eğilimi olan erkeklerde işsizlik sorununa da daha sık rastlanıldığını ekledi.

Kadın da çocuğunu dövüyor
Aile Araştırma Kurumu’nun on 1000 799 erkekle birebir konuşarak yaptığı 1 çalışma, erkeklerin yüzde 32’sinin eşlerine şiddet uyguladığını ortaya koyuyor. Çocukların babaları tarafından dövülme sıklığı yüzde 11 saptanırken, anneleri tarafından dövülme sıklığı ise yüzde 22 bi şekilde göze çarpıyor. Bu sonucu “ilginç” bi şekilde niteleyen Doç. Dr. Dilbaz, “Bu bilgi, şunu gösteriyor; Aile içinde erkekler kadınlara şiddet gösteriyor fakat babaların çocuklara şiddet göstermeleri, annelerin şiddet göstermelerinin yarısı kadar. Bu, kuvvetli olanın güçsüze şiddet kullanmasıdır. Onun sebebiyle erkek kadına, kadın da çocuğa maalesef şiddet kullanıyor” dedi.

Çocuk sayısı azaltılmalı
Şiddet uygulayan çocukların sanıldığı gibi sokakta veya kurumda yaşayanlar olmadığına, yüzde 88’inin ailesinin yanında yaşadığına dikkat çeken Dilbaz, “Bu durumda çocuk ve gençler şiddet davranış modelini aileden öğreniyor. Başta aile içindeki şiddeti ortadan kaldırabilirsek ileriki yaşamlarındaki şiddet durumu da ortadan kalkacaktır. Şiddetin önlenmesi açısından aile yapısının güçlendirilmesi ve ailedeki çocuk sayısının elbet azaltılması gereklidir” diye konuştu.
JulesVerne

  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri