A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Sezar, ve, Kleopatra
Sezar ve Kleopatra

Sezar ve Kleopatra

 

Julius Caesar ile Kleopatra arasında nasıl bir ilişki yaşanmıştır? Sezar ve Kleopatra’nın hikayesi, hakkında bilgi.

MÖ. 53′de Craussus’un öldürülmesi ve Pompeius’la Caesar’ın arasındaki ilişkinin bozulması üzerine Birinci Triumvirlik
 sona erdi. MÖ. 49′da senato, Pompeius’un etkisiyle, Caesar’ın ordusunun terhis edilmesini isteyince, Caesar buna sinirlenip emrindeki 5000 askerle Gallia ve İtalya sınırını meydana getiren Rubico ırmağının kıyısına geldi. Senato ordusuna kmutanlık eden Pompeius ile girişilen 60 günlük bir savaştan sonra Caesar’ın ordusu bütün İtalya’yı egemenliği altına aldı. Bundan sonra Pompeius’u Yunanistan’a kadar takip eden Caesar onu MÖ 48 de Pharphalus’ta yapılan meydan savaşında yendi, arkasından Mısır’a gitti. Caesar’dan kaçan Pompeius İskenderiye’de öldürüldü. Bu sırada Mısır’a varan Caesar, Klepatra ile kız kardeşi arasındaki taht kavgasını Kleopatra’nın lehine halletti, sonra Anadolu’ya geçti. Burada Ponpus Kralı Pharnakes’i yendi (MÖ 47), zaferini senatoya “Geldim, Gördüm, Yendim” şeklindeki ünlü sözüyle bildirdi.

Caesar’ın daha sonraki zaferleri birbirini kovalamış, MÖ 46′da Kuzey Afrika’da Pompeius’un başsız kalan ordusunu, MÖ 45′de İspanya’da Pompeius’un iki oğlunu yenilgiye uğratmıştır. Bu başarılarından sonra Caesar, Roma İmparatorluğu’nda bütün yetkinin tek sahibi oldu. Hükümdar ünvanından başka haleflerine de geçmek şartıyla imparator ünvanını aldı, diktatörlüğü 10 yıl için uzatıldı. Quirinus tapınağına heykeli dikildi, ağustos ayına onun adından ötürü Julius adı verildi.

Sezar’ın Öldürülmesi