A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Şarkı Nedir? (Türk Divan Edebiyatı)

Şarkı Nedir? (Türk Divan Edebiyatı)

 

Türk Divan edebiyatında yer alan Şarkı nedir?

Şarkı, Şark’tan şarkî (doğuya özgü, doğuyla ilgili); Türk Divan Edebiyatı nazım biçimlerinden murabbanın ezgiye bağlanmış (bestelenmiş) kullanımı.

Musammatlar (genel başlığı altında toplanan beyitten başka bentlerle yazılmış) en küçüğü dört dizelik en genişi onar dizelik bentlerle (muaşşer) yazılan şiirler arasında murabbalar, yazılış kolaylıkları açısından en çok rastlanan biçimdir.

AAAA BBBA CCCA DDDA yolundaki uyaklanmaya zamanla biraz daha değişik bir uygulanma getirilmiş, ilk bendin ikinci dizesinin her bendin sonunda yinelenmesiyle (nakarat) derli toplu bir yapıya getirilmiştir. aBaB ccB dddB…

Divanında şarkı adlı bir ürüne yer veren ilk şair Nazım (öl. 1695) kabul edilir. Lale Devri’nde yaygınlaşıp moda olduğu da. Bu konuda en iyi örnekler Nedim
‘indir (7-1730); Enderunlu Vasıf arkadan gelir (7-1824). Çağdaş edebiyatımızda birçok sanatçının söz ürünleri ezgiye bağlanarak okunursa da gerçek şarkı metinleri Yahya Kemal Beyatlı
‘nın (1884-1958) Eski-Şiirin Rüzgâriyle kitabındadır (1962).

 
 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum