A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Sağlık yardımının kapsamı

Sağlık yardımının kapsamı

(05.11.1985 tarih ve 3235 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle eklenmiştir.) Sağlık sigortası yardımları, hastalık ve iş kazası hallerini kapsar.

Sağlık yardımları, hastanın;

Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik ve laboratuvar tetkiklerinin yaptırılması ve tedavisinin sağlanması, Teşhis ve tedavi için gerekirse sağlık müessesesine yatırılması, a>
(04.10.2000 tarih ve 24190 mükerrer sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan 619 sayılı KHK."nin 30 uncu maddesiyle değişen şekli.) (Anayasa Mahkemesinin; 08.11.2000 tarih ve 24224 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan 26.10.2000 tarih ve E: 2000/61, K: 2000/34 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.) (13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan 5389 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yeniden düzenlenen şekli. Yürürlük: 08.08.2001) Tedavi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması,

Hallerini kapsar.

 (4447 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle değişen ve 01.01.2000 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) Ayakta yapılan tedavilerde poliklinik muayene ücretini ve verilen ilaç bedellerinin %20"si sigortalı ve hak sahipleri,%10"u aylık alanlar ve hak sahipleri tarafından karşılanır. İş kazası ve meslek hastalığı sonucu verilecek olanlar hariç, protez, araç ve gereç bedellerinin %20"si sigortalı ve hak sahipleri, %10"u ise aylık alanlar ve hak sahipleri (03.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması hakkında kanun kapsamına girenler hariç) tarafından karşılanır. Ancak, katkı payı tutarı sigortalılarda birinci gelir basamağını bir buçuk katını, aylık alanlarda ise birinci gelir basamağının %65"ini geçemez.
 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum