A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar

Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar

 AĞLIK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

 İlk TBMM’de Sıhhat ve İçtimaimuavenet Vekili hükümette yer aldı. (Sağlık
 ve Sosyal Dayanışma Bakanı)
 1923’de sağlık hizmetleri ülke geneline yayılmaya çalışıldı.
 1924’de “Numune Hastaneleri, Ankara, Erzurum, Trabzon, Diyarbakır ve Sivas’ta” örnek hastaneler açıldı.
 1930’da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çıkarıldı.
 Hıfzıssıhha Kanunu ile kolera
, veba, tifo
, tifüs, zehirlenme
, çiçek, difteri
, kızıl vs. bildirilme mecburiyeti getirildi. Bu hastalıklar
 parasız tedavi edilmeye başlandı.

➥ Savaş dolayısıyla öksüz çocuklar için “Himayeietfal” kurumları kuruldu.

 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum