A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Sağlık, Alanında, Yapılan, İnkılaplar
Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar

Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar

 AĞLIK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

 İlk TBMM’de Sıhhat ve İçtimaimuavenet Vekili hükümette yer aldı. (Sağlık
 ve Sosyal Dayanışma Bakanı)
 1923’de sağlık hizmetleri ülke geneline yayılmaya çalışıldı.
 1924’de “Numune Hastaneleri, Ankara, Erzurum, Trabzon, Diyarbakır ve Sivas’ta” örnek hastaneler açıldı.
 1930’da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çıkarıldı.
 Hıfzıssıhha Kanunu ile kolera
, veba, tifo
, tifüs, zehirlenme
, çiçek, difteri
, kızıl vs. bildirilme mecburiyeti getirildi. Bu hastalıklar
 parasız tedavi edilmeye başlandı.

➥ Savaş dolayısıyla öksüz çocuklar için “Himayeietfal” kurumları kuruldu.

  Ad Soyad
  Yorum