A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
SAĞLIĞIN, GELİŞTİRİME, VE, KORUNMASININ, ÖNEMİ
SAĞLIĞIN GELİŞTİRİME VE KORUNMASININ ÖNEMİ

SAĞLIĞIN GELİŞTİRİME VE KORUNMASININ ÖNEMİ

 Sağlık eğitimi pro­jelerinin konusu, ağırlıklı olarak kişisel temiz­ lik, anne ve çocuk sağlığı, çevre sağlığı, aile planlaması, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve sağlığa zararlı alışkanlıklar ile ilgilidir
SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ
Sağlığın geliştirilmesi ve korunması, sağlığı etkileyen kişisel ve çevresel olumsuz etmenle­ rin ortadan kaldırılarak sağlığın sürdürülmesi ve daha iyiye götürülmesi olarak tanımlanabilir. 
Dünyada kronik hastalıkların artışı ve yeni enfeksiyon hastalıklarının ortaya çıkışı, sağlığın biyolo­ jik faktörlerin yanı sıra sosyal, ekonomik ve kültürel faktörlerle ilişkisi bu kavramın ortaya çıkma­ sına neden olmuştur.
SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE KORUNMASININ ÖNEMİ
Sağlığın geliştirilmesi ve korunması, sağlık sorunlarının çözümünde günü­ müzde kabul edilen en etkili ve başarılı yaklaşımdır. Bu yaklaşım, sağlığı tehdit eden faktörler üzerinde bireylerin kontrollerini artırmayı amaçlar. Hastalıklar, sakatlıklar ve sağlık harcamaları, sağlığın korunması ve geliştirilmesiyle azalacaktır. Böylece toplumların sağlık düzeyinin yükseltil­ mesi, gelecekte daha sağlıklı, mutlu, üretken toplumların oluşturulması sağlanabilir.
BENİ DİNLEDİĞİNİZİÇİN TEŞEKKÜR EDERİM 
SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE KORUNMASININ ÖNEMİ
Sağlık Bakanlığı ve sağlık alanında çalı­ şan sivil toplum kuruluşları, toplumun sağlık konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla projeler hazırlar. 
Bu projelerde görev alan uzmanlar, köy ve ilçelerdeki okullara ve evlere giderek seminerler verir,sağlık konusunda kişileri bil­ gilendirir;