A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
PR, (Public, Relations), Ve, Halkla, İlişkiler, 4
PR (Public Relations) Ve Halkla İlişkiler 4

PR (Public Relations) Ve Halkla İlişkiler 4

Demokrasi ile yönetilen ülkelerin en büyük gücü kendilerine mensup olan kitlelerin gücüdür. Demokratik ülkelerde sosyal dokuların örülmesi, kurumlar arası diyalogun tesis edilmesi, devletin temel kurumlarının halk kitleleri ile bütünleşmesi bir ülkenin bekası için olmazsa olmazlardandır. Bu sosyal dokuyu ve diyalogu tesis edecek; adeta toplumun damarlarında akan kan gibi her alanda etkili olacak, donanımlı; PR (Public Relations) branşının temel kavramlarına ve etik kurallarına, toplumun örf ve adetlerine, değer yargılarına ve sosyo-psikolojik yapısına vakıf PR uzmanlarına şiddetle eskisinden daha çok ihtiyacımız vardır.
PR branşının büyük bir ihtiyaç olduğu anlaşılması ve itibar görmesi için PR branşının doğru anlaşılmasına bağlıdır. PR branşı o kadar yanlış anlaşılmış ve küçümsenmiş ki mesleki eğitimin tercih edilmesinde rehberlik yapan dershanelerimiz bile ilanlarında PR mesleğini anlamadıklarına şahit oluyoruz. Bakın ilanlardan bir kaç tanesini aktarayım:
-“Dershanemizin Halkla İlişkilerini yürütecek, en az lise mezunu bayan Halkla İlişkilerci aranmaktadır. Not: fotoğrafsız CV’ler değerlendirilmeyecektir”.-“Dershanemizin Halkla İlişkilerini yönetecek, telefonları yönlendirecek, diksiyonu düzgün BAYAN aranmaktadır.”
-“Dershanemize diksiyonu düzgün, Türkçe’ye vakıf, güzel konuşabilen, prezenteble BAYAN alınacaktır.”
PR branşının her alanda; hem kamu kurum ve kuruluşlarda hem de özel kurum ve kuruluşlarda etkili bir branş olması gerektiğini düşünürsek PR (Public Relations), Kamu ve Halkla İlişkiler gibi bir anlam taşıdığı görülmektedir. Çünkü gerek PR’ın dayandığı temel düşünceye gerek PR’ın temel fonksiyonlarına baktığımızda; kamu kurumları arası, kamu kurumları ile sivil kurumları arası, kamu kurumları ile halk kitleleri arası, sivil kurumları ile halk kitleleri arası gibi geniş anlamlı ilişkiler söz konusudur. Bunu en iyi kapsayan isim “Kamu ve Halkla İlişkiler” olduğunu söylesem yanılmış olmam herhalde. Ama yine de psiko-linguistik bir araştırma yapılması gerektiğine de inanıyorum.
Ülkemizde siyasal kampanyaların PR branşının süzgecinden geçirilmeden yapılması, defalarca siyasal rekabetin krizlere dönüştüğünü görüyoruz. Bunun hem kendilerine hem devletin kurumlarına ve topluma büyük zararlar getirdiğini; siyasi krizlerin ekonomiye, sosyal sorunlara, teröre, şiddete neden olduğunu defalarca gördük. Siyaset, devleti yönetebilme sanatıdır. Bu sanatın teşhir edilmesi ve siyasal hizmetlerin halka en uygun biçimde sunulması ve anlatılması siyasetçilere PR hizmetleri sunan PR uzmanlarının başlıca görevlerindendir. Ancak şu unutulmamalıdır ki bir siyasi grubun PR uzmanı (ya da İletişim Danışmanı), o siyasi grubun kimliği taşıdığı anlamına gelmez. Bir siyasi grubun PR uzmanı, bütün siyasi grupları anlayabilecek, empati kurabilecek ve bütün siyasi gruplarla sürekli iletişim halinde olabilecek yetkinliklere sahip olmalıdır. Demokratik zeminde gergin bir şekilde kişisel ihtiraslar uğruna mücadele etmek demokratik bir mücadele değildir. Demokrasilerde mücadele etmek, nitelik ve nicelik bakımında ihtiyaç olan en iyi hizmeti saptamak ve bu hizmeti sunabilmektir. Bu ihtiyaç olan hizmetin saptanması PR uzmanları tarafından halkın geribildirimlerinden elde edilen verilerdir. PR uzmanların, siyasetçilerin gelişerek değişmesinde de payı büyüktür. Bundan dolayı gerek mecliste, gerek yerel yönetimde görev yapan her bir siyasetçimizin birer avukata ihtiyaçları oldukları gibi birer PR uzmanına da ihtiyaçları varken siyasetçilerimizin çoğu PR branşını tanımamaları büyük bir eksikliktir. Siyasetçilerimizin PR uzmanlarıyla çalıştıkları zaman siyasi çizgilerini halkın geribildirimlerini dikkate alarak belirleyeceklerdir. Bu geribildirimlerin elde edilmesi ve sağlıklı değerlendirilmesi için PR uzmanlarına ihtiyaçları kaçınılmazdır.
PR branşının sağlam temellere oturtulması, geliştirilmesi, tanıtılması ve standardize edilmesi ülkemize, ekonomimize, sosyal refahımıza büyük bir katkısı olacaktır. Demokrasimizin geliştirilmesi, ülkemizin temel prensiplerinin korunması ve tanıtılması, siyasal çatışmaların son bulunması, devletin tüm hizmetleri her tarafa eşit bir şekilde ulaştırılması, eşit fırsatların sağlanması, hukuki hizmetlerin daha çok sağlanması, nitelikli eğitim ve sağlık hizmetlerinin sağlanması, ürün ve hizmet kalitesinin arttırılması, kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi gibi bir çok faydalarının sağlanması için PR branşının sorunlarına doğru teşhis konulmalı ve bunun için gerekli adımlar atılmalıdır. PR (Public Relations) ve Halkla İlişkiler yazı dizisi bitti.
Gelecek Yazı: Türkiye’de Yerel Basın
Erkan ŞEREFOĞLU
[email protected]

ERKAN ŞEREFOĞLU
5 Ağustos 2007 Pazar
JulesVerne