A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Power Line Networking

Power Line Networking HomePNA (Home Phoneline Networking Alliance ) gibi power-line networking de
"yeni kablo yok" düşüncesinden yola çıkıyor. Ama power-line networking çok daha
kullanışlı ve uyumlu... Çünkü evinizin her bir odasında bir telefon prizinin olması pek
mümkün değilse de, hemen her odada bilgisayarınıza yakın bir yerlerde bir elektrik
prizi muhakkak vardır. Ve siz bu prizi kullanarak, power-line networking yöntemiyle
bilgisayarlarınızı birbirlerine bağlayabilirsiniz.

Yeni kablo gerektirmediğinden ve elektrik faturanıza ek bir maliyet yüklemediğinden
dolayı da, power-line network aslında farklı odalardaki bilgisayarların
bağlanmasında kullanılabilecek en ucuz yöntem.

Lehte ve aleyhte söylenenler
Günümüzde birbiriyle rekabet eden iki farklı power-line teknolojisi mevcut. PassPort
denen orijinal teknoloji, Intelogis adlı bir firma tarafından üretilmiş. Intellon
adlı bir diğer firma tarafından geliştirilen PowerPacket denen yeni teknoloji ise,HomePlug
Alliance tarafından power-line networking teknolojisinin standardı olarak seçilmiş.

Power-line networking"in avantajları:
* Çok ekonomik.
*Mevcut elektrik kablosunu kullanıyor.
* Sıradan bir evin hemen her odasında en
azından bir adet elektrik prizi zaten vardır.
*Kurmak çok kolay.
*Eğer bir yazıcı ya da herhangi bir cihazın, direkt olarak bir bilgisayara bağlanmasına
ihtiyaç duyulmuyorsa, network içindeki herhangi bir bilgisayara fiziksel olarak
yakın olması da gerekmiyor.
*Bilgisayara takılması gereken herhangi bir kartı yok, (PCI temelli sistemlerde çalı-
şan firmalara rağmen )...

Yukarıda sıralananlarla birlikte, yeni PowerPacket teknolojisinin artı bir çift
avantajı daha var: Öncelikle oldukça hızlı, (saniyede 14 megabit ). Ve bu hız, yeni
uygulamaların da kullanılmasını sağlıyor. Örneğin, ses ve görüntü işleme gibi
uygulamalar evdeki tüm bilgisayarlarda çalışıyor.

Eski Intelogis teknolojisini kullanan power-line"ın ise bazı dezavantajları var:
*Bağlantı görece yavaş, (50-350 Kbps arası ).
*Evdeki elektrik kullanımına bağlı olarak, performans sekteye uğrayabiliyor.
*Yazıcınızın ileri özelliklerini sınırlayabiliyor.
*Sadece Windows temelli bilgisayarlarda çalışıyor.
*Elektrik prizine takılan cihaz çok büyük.
*Sadece 110 voltluk elektrik hatlarında kullanılıyor.
*Güvenli bir ağ için bütün verilerin şifrelenmesi gerekiyor.
*Eskimiş kabar performansı etkiliyor.

Intellon"a göre PowerPacket teknolojisi bu endişelerin çoğunu bertaraf ederek,
aşağıda sıralanan avantajları yerine getiriyor:
*Saniyede 14 megabit hız değerine sahip.
*Elektrik hattı üzerindeki kesilmeleri "önlüyor", network bağlantısını ve hızını
koruyor.
*Yazıcınızın özelliklerini sınırlamıyor.
* Sürücü kullanılırlığına bağlı olarak diğer işletim sistemleriyle de uyumlu.
*Elektrik prizine erişmek için sadece tek bir standart güç kablosuna ihtiyaç duyan,
cihaz içersine gömülü olan gerekli elektrik devresi sistemine sahip.
*Hat voltajından ve akım frekansından bağımsız olarak çalışıyor.
*Şifreleme içeriyor.
*Testlerde, eski kabamalara bağlı olan sinyal bozulmaları görülmedi...

Şimdi de, bu teknolojilerin nasıl çalıştıklarına bir bakalım.

Yöntemler
Intellon ve Intelogis, power-line network kurmak için farklı yöntemler kullanıyorlar.

Intellon
HomePlug Powerline Alliance’ın standardının temeli gibi hizmet veren Intellon’un
PowerPacket teknolojisi, DSL modemlerde bulunan teknolojidekine benzer bir şekilde,
göndermede hata düzeltimle birlikte "dikgen frekans bölüşümlü çoğullama"nın (OFDM /
orthogonal frequency – division multiplexing ) geliştirilmiş bir biçimini kullanıyor.
OFDM, telefon hattı network"erinde kullanılan frekans bölüşümlü çoğullamanın (FDM )
bir çeşidi... FDM ise, bilgisayar verisini, bant genişliğinin bir örnek parçalarının
içersinden belli veri kanallarını çekip alarak, tipik bir telefon hattı üzerindeki
ekstra sinyal alanını ayırıp, telefon hattı tarafından taşınan ses sinyallerinden
farklı frekanslara yerleştiriyor.


OFDM durumunda, elektrik altsistemleri üzerindeki frekansların kullanılabilir değer
kümesi (4.3 MHz’den 20.9 MHz"e kadar ) 84 ayrı taşıyıcıya ayrılıyor. OFDM, veri
paketlerini güvenilirlik ve hız artışına izin verecek bir şekilde birkaç taşıyıcı
frekans boyunca eşzamanlı bir şekilde gönderiyor. Eğer gürültü ya da güç
kullanımındaki bir
gerilim darbesi frekanslardan birini bozarsa, PowerPacket chip"i bunu hissedecek ve
bu veriyi diğer bir taşıyıcıya atlattıracaktır. PowerPacket"in herhangi bir veri
kaybı olmaksızın power-line network boyunca bir ethernet-tabanlı bağlantıyı
sürdürmesine,
bu uyarlanabilir-oran tasarımı izin veriyor.
PowerPacket teknolojisinin saniyede 14 megabit hız değerine sahip en son
jenerasyonu, mevcut telefon hattı ve kablosuz çözümlerden daha hızlı. Ama yine de,
genişbant erişimi, görüntü ve ses işleme gibi internet tabanlı içerik ve IP
üzerinden ses (voice-over-IP ) gibi işlemlerin sıradanlaşmasıyla hız gereksiniminin
yükselmeye devam edeceği çok aşikar. Intellon"un power-line networking"e OFDM
yaklaşımı ise, hatlar boyunca yüksek derecede ölçeklendirilebiliyor, ve sonuçta
saniyede 100 megabit"in üstüne çıkan teknolojiye izin veriyor.

Intelogis
Intelogis tarafından kullanılan eski powerline teknolojisi, veriyi geri gönderen
frekans
kaydırmalı anahtarlama (FSK/frequency-shift keying ) esasına dayanıyor ve evinizin
elektrik kablosu üzerinden ilerliyor. FSK, network üzerindeki bilgisayarlar
arasındaki dijital bilgiyi göndermek için biri 1, diğeri 0 olmak üzere iki frekans
kullanıyor.
Kullanılan frekanslar, hat parazitlerinin oluştuğu seviyenin hemen üstündeki bir
dar bant içersinde bulunuyor. Her ne kadar işlese de, bu metot biraz nazik!
Frekanslardan birine bir şey çarptığında, veri akışı kesilebiliyor ve bu, verici
bilgisayarın veriyi yeniden göndermek zorunda kalmasına sebep oluyor. Bu da
network"ün çalışmasını etkiliyor. Örneğin ne zaman evde fazla elektrik kullanılsa,
(bulaşık makinesi ya da çamaşır makinesi çalıştırıyorsa ) network"ün yavaşladığını
fark edilmiştir. Intelogis buna çare olarak, network paketi içine hat iyileştirme
güç şeritleri de dahil etmiş... Ve size elektrik hattı parazitlerinin miktarını
azaltmaya yardımcı olacak şekilde, bilgisayarınızla elektrik priziniz arasına
bunları yerleştirmenizi öneriyor. Çünkü halihazırdaki power-line network, 110
voltluk
elektrik sistemleri üzerinde çalışacak şekilde tasarlanmış. Bu teknoloji, Kuzey
Amerika dışında farklı standartlar kullanan ülkelerde çok da kullanışlı değil...

Maliyet ve kurma
Intelogis iki bilgisayar ve bir yazıcıyı birbirine bağlayacak kiti 59 dolara
sağlıyor. Ek bir adaptörün maliyeti ise yaklaşık 40 dolar. Çok özel bir
bilgisayarınız ya da yazıcınız
varsa, doğru kiti aldığınızdan emin olmalısınız. Network"ünüzün güç tüketiminde
hiçbir etkisi olamayacağı için, aylık olarak da ayrı bir maliyeti olmayacaktır.
PowerPacket teknolojisinin maliyeti HomePNA çözümleriyle bir aşağı bir yukarı
karşılaştırılabilir, ama aradaki fark bariz şekilde 802.11 kablosuz çözümlerinden daha
azdır.

Power-line network"ün kullanımı
Bilgisayarla Intelogis’in power-line network"ünün fiziksel bağlantısı, bilgisayarın
paralel portu aracılığıyla sağlanıyor. Aşağıdaki resimde gördüğünüz bu cihaz, direkt
olarak elektrik prizine takılıyor. (Eğer bir aşırı gerilim koruyucuya takılırsa, düzgün
bir şekilde çalışmayacaktır. )

Ardından bir paralel kablo, duvar cihazına ve bilgisayarın paralel portuna
takılıyor. Power-line network, paralel porta bağlanan son parça olmalı. Bu nedenle,
eğer paralel porta bağlanacak yazıcı ya da Zip sürücü gibi başka bir şey daha varsa,
paralel porttan düz geçişe sahip olmalı. Bilgisayarınızda ikinci bir paralel port
yoksa, yazıcınız network"e kendisine ait bir duvar cihazıyla bağlanmalı. Akılda
tutulması gereken bir başka şey de, şu anki power-line network"ün çift yönlü baskıyı
desteklemediği. "Çift yönlü" (bidirectional ), verinin her iki yönde de gönderilmesi
anlamına gelir ve "ne kadar mürekkep kaldı" ya da "kağıt sıkıştı" gibi bilgileri
yazıcınızın yeniden bilgisayarınıza geri göndermesine izin verir. Bu yazıcınızı
çalışmaktan alıkoymaz; fakat ne kıymeti var ki, bu özellikleri kullanamayacaksanız!

İlk PowerPacket cihazları, bilgisayardan küçük bir duvar adaptörüne giden bir USB
ya da ethernet kablosu aracılığıyla bağlanıyordu. Sonraki cihazlar, içlerine
yerleştirilmiş elektrik devresi sistemiyle birlikte üretildiler...Bu da şu demekti;
bağlantının ihtiyaç duyduğu tek şey, güç kablosu olacaktı...

Bir kere fiziksel bağlantı yapıldığında, ardından yazılımın yüklenmesi çok önemli.
Yazılım otomatik olarak network üzerindeki bütün noktaları (bilgisayar, yazıcı vs. )
saptar. İnternet bağlantınız kablo modemle, DSL ya da normal modemle olsun, dahili
proxy server (vekil sunucu ) yazılımı, interneti diğer bilgisayarlarınızla
paylaştırmanıza izin verir. Basit bir şekilde bilgisayara yeni bir uyarlayıcı
takarak ve yazılım yükleyerek, kolayca bilgisayar ekleyebilirsiniz. Yazıcı uyumlu ek
uyarlayıcı kullanarak, ek yazıcılar da ekleyebilirsiniz. Dosya ve yazıcı paylaşımı
Windows tarafından yapılır.

Ev network"ünün bilinen iki tipi vardır: Peer-to-peer ve client/server. Client/server
network"leri, bilgiyi bütün diğer cihazlara sağlayan merkezi yönetim sistemine
sahiptirler. Peer-to-peer ise, network üzerindeki cihazların diğer bütün cihazlarla,
önce bir merkezi sisteme danışmadan, doğrudan birebir konuşabilmesi anlamına gelir.
Intelogis"in Passport teknolojisi client/server network kullanıyor. Yazılımı üzerine
yüklediğiniz birinci bilgisayar "Uygulama Sunucusu" (Application Server ) haline
gelir. Özünde, network’ün yöneticisidir; veri akışını kontrol eder ve network
üzerindeki her bir cihaza diğer cihazları nerede bulacağını söyler. Intellon"un
PowerPacket teknoloji ise peerto- peer network"ü kullanır.

Gelecek
Intellon"un PowerPacket teknolojisi, kablosuz ve HomePNA çözümleriyle uyumlu. Bu
da "çoklu teknolojili" ev network’ünün omurgası gibi hizmet vermek için power-line"ı
ideal bir seçenek haline getiriyor. Bu durumda tüketiciler yeni bir standartla
tanışmak için, kendilerinin halihazırdaki network çözümlerinden vazgeçmek zorunda
kalmıyorlar.

Network seçeneklerinin ortaklaştığı noktalardan biri, güç ihtiyacıdır. Gerçekte
kablosuz çözüm kablo kullanmıyor, ancak erişim noktası hala bazı noktalar üzerinden
takılmaya devam ediyor. Ve bu güç kabarı, kablosuz network"ü evin power-line
network"üne bağlıyor.

Kaynak : HowStuffWorks


 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum