A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Pisagor Kimdir?

Pisagor Kimdir?

 

Pisagor kimdir? Pisagor hayatı, biyografisi, eserleri, çalışmaları, felsefe ve matematiğe katkıları hakkında bilgi.

PythagorasPisagor (Pythagoras); (M. Ö. 588-500)

Eski Yunanistan’ın ünlü bir filozofu ve matematik bilginidir. Bir filozof olarak insan ruhunun ölmezliğine, vücut göçtükten sonra ruhun başka bir vücutta yeniden ortaya çıktığına inanmıştır. İnsanlarla hayvanların arasında yakın bir bağ bulunduğunu, insanlar öldükten sonra bir hayvan biçiminde yeniden dünyaya geldiğini ileri sürer. Pisagor’a göre, bu âkıbetten kurtulmak için insanların çok basit, namuslu yaşamaları gerekir.

Pisagor’un hayatı hakkında pek az bir bilgi edinilebilmiştir. Ancak, Samos (Sisam) Adası’nda doğduğu, M. Ö. 529 yılı sıralarında İtalya’da, Crotona’da yerleştiği, bu şehrin aristokratlarından meydana gelen bir okul kurduğu sanılmaktadır. Bu okulda Pisagor felsefesini öğretmiş, yaymıştır. Hattâ, Copernicus’un, dünyanın yuvarlak olduğunu, bir ateş kümesi çevresinde sürekli olarak döndüğünü ileri süren görüşünün de bu mektepteki felsefi tartışmaların sonucunda ortaya çıkmış olduğu kabul edilir.

Pisagor’un okulu, halk arasında şüphe ve hoşnutsuzlukla karşılanmıştı. Okul aristokratlardan meydana geldiği için halk buraya gelip giden insanlara diş biliyordu. En sonunda M. Ö. 500′de Pisagor’un topluluğu dağıtıldı. Pisagor’un da bu sırada öldürüldüğü sanılıyor.

Pisagor’un geometride en başta gelen buluşu “Pisagor Dâvası” diye bilinen teoremdir. Bu teoreme göre “dik açılı bir üçgenin hipotenüsünün karesi öteki iki kenarın karelerinin toplamına eşittir.” Çarpım tablosunu da Pisagor’un bulduğu söylenir.

 
 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum