A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
PHP, İle, Cookie, İşlemleri
PHP İle Cookie İşlemleri

PHP İle Cookie İşlemleri

Cookie Nedir ?

Evet cookie nedir güzel bir soru.Cookie"yi basitçe tanımlamak gerekir ise şöyle diyebiliriz;
Cookie"ler bir web sitesini ziyaret eden kullanıcıların kimliklerini (kim - kimdir ?) tanımlamak için web sitelerinde kullanılan ziyaretçilerin bilgisayarlarına habersizce yerleştirilen küçük dosyalardır.İçlerinde
hangi siteden gönderildiği,sonlanma tarihi,değerinin ve adının ne olduğu gibi bilgiler tutulur.

Cookie"ler Ne Amaçla Kullanılır ?

Cookie"ler temelde 2 amaç için kullanılır.Bunlardan ilki ziyaretçileri birbirinden ayrırmak amaçlı kullanımdır.
İkincisi ise ziyaretçilerin takip edilmesi amaçlıdır.

Cookie Nasıl Oluşturulur ?

Cookie oluşturulurken PHP"de " setcookie " komutunu kullanırız.Bu komut bir kaç parametreye sahiptir.

Name: Cookie"nin adıdır.Sitede birden fazla cookie oluşturulup kullanılabilir,bu nedenle her bir cookie"nin birbirinden ayrılması için bu parametre gereklidir.
Value: Cookie"nin değeridir.Hangi değeri taşıyacaklarına biz karar veriyoruz,örneğin sitemize üye olan bir kullanıcının adını taşıyabilirler. vs.

Expire Date: Cookie"lerin yaşam süreleri vardır.Yaşam süresi cookie"yi oluşturduğumuz zaman ile sonlandırmak istenilen tarih arasında kalan zaman dilimidir.Böylelikle cookie"nin ne zaman silineceğine biz karar vermiş oluruz.

Path: Cookie"nin sitemizin nerelerinde geçerli olduğunu belirleyebiliriz.

Domain information: Bildiğiniz gibi yüksek ziyaretçizi olan siteler birden fazla sunucuda tutulur.Biz bu cookielerin bir sunucuda geçerli iken bir diğerinde de geçerli olması istiyorsak bu parametre işimizi görecektir.

Secure parameter: Cookie"lerin kötü bir yanı vardır güvenlik açısından.Cookie"ler ziyaretçi tarafında düz metin olarak tutulurlar.Yani bu demek oluyor ki isteyen herkesin bu cookie"leri görebileceği aanlamına geliyor ve bu çok tehlikelidir.İşte bu yüzden bu cookie"lerin okunmasını engellemek için bu güvenlik paarametresini kullanabiliriz, 0 ve 1 değerlerini alır.Eğer 0 değerini almış ise cookie"ler rahatlıkla okunabilir bir güvenlik söz konusu değildir.Ama eğer 1 değeri verilmiş ise ziyaretçi ile sunucu arasına giren kötü niyetli kişiler bu verileri okuyamaz çünkü HTTPS protokolü kullanıldığından cookie"ler şifrelenir.

Evet setcookie komutunun tüm işlevlerine değindik.Şimdi de cookie oluşturmaya geçelim ve parametrelerin kullanılış şekillerine bakalım.

Cookie oluşturulurken her parametre karışık olarak yazılamaz bunların belirli bir düzeni / sırası vardır.
Bu düzen şu şekildedir:

setcookie (isim,değer,sonlanma tarihi,path,domain bilgisi,güvenlik parametresi)

Evet yukarıda görüldüğü gibidir.Şimdi basit bir cookie oluşturmayı görelim:Evet yukarıda yaptığım işlemler nelerdir ?
Öncelikle if fonksiyonunu kullandık,setcookie ile birlikte ve setcookie komutunun döndürdüğü değere göre ( True - False ) olmasına göre işlem yaptık. Oluşturulmuş (True) ise Ekrana "Cookie Oluşturuldu." yazdırılmasını istedik,oluşturulamamış (False) ise ekrana "HATA ! Cookie Oluşturulamadı." yazılmasını istedik.setcookie komtuna verdiğimiz parametrelere bakacak olarsak; 2 parametre verimiş ilki name
(isim) diğeri ise value (değer) "dir.

Cookie Nasıl Okunur ?

Cookie"yi PHP"nin ön tanımlı değşkenlerinden olan $_COOKİE ile okuruz.
Şimdi hemen bir örnek yapalım:
Evet şimdi biz burada öncelikle setcookie komutumuzla "Cyber-Warrior TIM" adlı,değeri "S3CT0R" olan
bir cookie oluşturduk eğer oluşturulmuş ise "Cookie Oluşturuldu.",hata var ise "HATA ! Cookie Oluşturulamadı." yazdırdık.Daha sonra ise "Cookie"nin değeri :" yazıp karşısına $_COOKİE ile "Cyber-Warrior TIM" adlı cookie"nin değeri olan "S3CT0R" değerini yazdırdık ekrana.Kodumuz bu kadar şimdi de oluşturulan bir cookie nasıl silinir ona göz atalım.

Cookie Nasıl Silinir ?Evet biz burada öncelikle cookie"yi oluşturduk.Oluşturuldu ise "Cookie Oluşturuldu."
yazdırdık,eğer oluşturulamadıysa "HATA ! Cookie Oluşturulamadı." yazdırdık.
Daha sonra ise isset fonksiyonu ile cookie"nin varlığını kontrol ettik eğer var ise
Şimdi ki bulunduğumuz zamandan daha düşünk ( - ) negatif bir zaman dilimi girerek oluşturulan Cyber-Warrior TIM cookie"sini silmiş olduk ve ekrana silindi ise "Cookie Silindi.",cookie mevcut değil ise "HATA ! Cookie Mevcut Değil" yazdık.

PHP İLE cookie"de işlemler bununla sınırlı değildir araştırıp daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Bir makalenin daha sonuna geldik.
Sağlıcakla kalın...

Enes KABATAŞ