A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
peygamberimizin, insani, yönü, ile, ilgili, sorular
peygamberimizin insani yönü ile ilgili sorular

peygamberimizin insani yönü ile ilgili sorular

 

1.   Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Peygamberimiz Mekke’de dünyaya gelmiştir

b) Hz. Muhammed 40 yaşında peygamber olmuştur

c) Peygamberimiz 25 yaşında Hz. Hatice’yle evlenmiştir

d) Peygamberimiz tüm yaşamını Mekke’de geçirmiştir.


2.   Peygamberimizin insani yönü ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisiyanlıştır?

a) İnsanüstü güçlere sahiptir.

b) Evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştur.

c) Sevinçli anları olduğu gibi üzüntülü anları da olmuştur.

d) Bir anne ve babadan dünyaya gelmiştir


 3.   "(Ey Muhammed!) De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana Tanrınızın tek bir Tanrı olduğu vahyolunuyor..."

 Yukarıda verilen ayete göre peygamberimizin bizden insan olarak tek farkı nedir?

a) İnsanlara karşı merhametli olması

b) Çok ibadet etmesi

c) İnsanüstü güçlere sahip olması

d) Allah’tan vahiy alması


4.   "Ey Peygamber! Biz seni tanık, müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle ona çağıran ve aydınlatan bir ışık ola­rak gönderdik." (33/Ahzab suresi, 45–46)

 Yukarıda verilen ayete göre peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) İnsanlar için müjdeleyicidir

b) Allah’a inanmamız ve doğru olmamız için bizleri uyarmıştır

c) Yaptığı peygamberlik karşısında ücret istemiştir.

d) Söz ve davranışlarıyla bizlere ışık tutmuştur


5.   "O (Muhammed), Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncu­sudur."

 Yukarıda verilen ayete göre peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara aktarmıştır

b) Peygamberimizin vefatından sonra da vahiy gelmeye devam etmiştir

c) Peygamberimizden sonra başka peygamber gönderilmeyecektir

d) Hz. Muhammed’le birlikte peygamberlik sona ermiştir


6.   "İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kuran’ı indirdik”

 Yukarıda verilen ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Peygamberimiz Kuran’ı açıklamıştır.

b) Kuran insanların düşünmeleri için indirilmiştir

c) Peygamberimizin sözleri Kuran’ı anlamamıza yardımcı olmuştur.

d) Kuran’ı anlayabilmemiz için peygamberimizin sözlerine ihtiyacımız yoktur


7.   Hz Muhammed’in yemesi içmesi gezmesi her türlü sosyal etkinliklere katılması onun hangi yönüyle ilgilidir?

a)Kulluk yönü                      

b)Peygamberlik yönü

c)İnsani Yönü                      

d)Ahlaki yönü


8.   "Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik”

 Yukarıda verilen ayete göre peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) İnsanları sadece Allah’a inanmaları konusunda uyarmıştır.

b) Allah’ın çizdiği sınırların korunması gerektiğini vurgulamıştır

c) Dosdoğru yol üzere yürüyenlerin kurtuluşa ereceklerini müjdelemiştir

d) Peygamberimizin uyarıları sadece kendi dönemindeki insanlar için geçerlidir


9.   Peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir yargıdır?

a) Peygamberimiz rahmet olarak gönderilmiştir

b) Peygamberimiz dini, ahlaki ve insani değerleri savunmuştur

c) Peygamberimiz sadece Müslümanlar’a merhamet göstermiştir

d) Davranışlarıyla merhametin nasıl olması gerektiğini göstermiş


10. Peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir yargıdır?

a) Peygamberimiz ahlakı ile insanlara örnek olmuştur

b) İnanan insanın doğru olması gerektiğini vurgulamıştır

c) Dinin güzel ahlak olduğunu vurgulayarak insanlara güzel ahlakı tavsiye etmiştir

d) Hepsi


11. İlk süre ve ilk emir nedir? Nerede ve ne zaman gelmiştir?

a) Alak -oku / Hira Mağarası–610      

b) Fatiha-temizlen /Hira Mağarası 620

c) Kevser-yaz /Sevr mağarası–571               

d) İhlâs-oku / Hira Mağarası–610     


 12. “Ey örtünüp bürünen Peygamber! Kalk ve insanları uyar. Sadece rabbini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut kötü şeyleri terk et.”ayetinde Peygamberin temel amaç olarak ne yapması istenilmektedir.

a) Elbisesini temiz tutması                   

b) Uyanması                              

c) Örtüsünden çıkması                     

d) Sadece Rabbini tanıyarak insanları dine davet etmesi        1- Hz Muhammed(as) Mekke’den Medine’ye Hicreti

       2- Hz Muhammed(as) Mekkelileri İslam’a davet etmesi

       3- Bedir Savaşı                                                              

       4- Hz Hatice ile evlenmesi

       5- Mekke’nin Fethi                                                          

       6- İlk vahyin gelişi


13. Yukarıdakilerden hangisi oluş tarihlerine göre doğru sıralanmıştır?

a) 1.2.3.4.5.6                

b) 4.6.2.1.5.3

c) 1.6.5.3.2.4                

d) 4.6.2.1.3.5            

           

14. Hz. Muhammed tarihler ……………… i gösterdiğinde vefat etmişti. Kabri’de ……………… Şehrindedir. Boşluk doğruolarak nasıl doldurulmalıdır?

a) 20 Nisan 571---Mekke            

b) 20 Nisan 571-----Medine

c) 8 Haziran 632--Mekke           

d) 8 Haziran 632-- Medine 


15- Peygamberimizin “Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim, uyurum, uyanık da kalırım…” hadisi, onun daha çok hangi yönünü vurgulamaktadır?

a) İyilik yönünü

b) Resullük yönünü

c) İnsani yönünü

d) Peygamberlik yönünü


16- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in peygamberlik yönüyle ilgili değildir?

a) İnsanları kötülüklere karşı uyarması

b) Acıkması, susaması

c) Kur’an’ı açıklayan sözler söylemesi

d) Allah’ın buyruklarını insanlara bildirmesi


17- Hz. Muhammed’in Allah’tan aldığı buyrukları insanlara bildirme görevine ne ad verilir?

a) Tebliğ

b) İletme

c) Bildirim

d) Anlatım

18- Hz. Muhammed’in insanlara namaz, zekât gibi ibadetlerin nasıl yapılacağını açıklaması onun hangi yönüyle ilgilidir?

a) İnsani yönü

b) Peygamberlik yönü 

c) Öğreticilik yönü

d) Sabırlılık yönü

19- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in merhametli oluşuyla doğrudan ilgili değildir?

a) Amcası Hamza’yı öldüren kişiyi, Müslüman olup af dilemesi sonucunda affetmesi

b) Çocukları çok sevmesi, onlarla yakından ilgilenmesi 

c) Taiflilere İslam’ı anlatması 

d) Mekke’nin fethinde Müslümanlara çok eziyet eden müşrikleri affetmesi


20- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin insanlar içinden seçilmesinin nedenlerinden biri değildir?

a) İnsanlara olağanüstü nitelikte olaylar göstermeleri.

b) İnsanlara dini uygulamalı olarak gösterebilmeleri.

c) İlahi emirleri bizzat uygulayarak diğer insanlara örnek olmaları

d) Aynı devirde yaşayan insanların peygamberlere rahatlıkla ulaşabilmeleri, merak ettiği şeyleri sorabilmeleri