A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Peygamberimizin, Doğduğu, Ev, Ebva, Köyü
Peygamberimizin Doğduğu Ev Ebva Köyü

Peygamberimizin Doğduğu Ev Ebva Köyü

Peygamber Efendimizin Doğduğu Ev Ve Doğduğu Köy

Efendimizin doğduğu ev

Efendimizin Doğduğu Ebva Köyü

Uhud savaşındaki okçular (ayneyin) Tepesi (efendimizin okçulara kuşların cesetlermizi yediklerini görsenizde bu tepeyi terk etmeyin dediği ve savaşı kazandık zanneden sahabe efendilerimzin boş bulunarak yerlerini terk ettikleri ve bunu gören düşmanın tekrar saldırıya geçtiği o meşur tepe.

Hz Ali’nin destansı kahramanlığıyla feth olunan ünlü kale Hayber

Bedir şehitliği

Uhud Şehitliği

peygamberımızın doğdugu evKaynakwh webhatti.com:
.
.
.
.

Efendimizin Doğduğu Ebva Köyü

.
.
.
.
ayneyın tepesi

.
.
.
.
hayber kalesi

.
.
.
.
Bedir şehitliği

.
.
.
.
.
Uhud Şehitliği

verdiğim bilgilerde hata kusur ve yanlış varsa özür dilerim.

Peygamber Efendimizin Doğduğu Ev Ve Doğduğu Köy

Kutsal yerler.peygamber efendimizin doğdugu ev,ve kabri

1 Cuma Mescidi

2 Hz. Ebubekir Mescidi

3 Ravza-i Mutahhera (Yeşil Kubbe Kabri Şerif) efendimizin kabri

4 Osmanlı zamanında Medineden Genel Görünüş…

5 Osmanlı zamanında Ravza-i Mutahhara efendimizin kabri

6 Ravza-i Mutahhara (Arka Giriş Kapılarından sadece biri…)

7 Ravza-i Mutahhara (En Üst Kat) kabir

8 Ravza-i Mutahhara (Arka-Gece Genel Görünüş- Otelden Çekim)

9 Kabe-i Muazzamanın minarelerinden sadece ikisi…

10 Kabe-i Muazzama (Dış görünüşten çok ufak bir kesit…)

11 Kabe-i Muazzama (Hac Zamanında örtüler yıpranmasın diye yukarı kaldırılıyor)

12 HACER-UL ESVED (Siyah Taş)

13 Kabe-i Muazzama (Cemaatle Namaz)

14 Rasulüllah-ın Mihrabı (Eski Resim)

15 Kabe-i Muazzama (Genel Görünüş)

16 Peygamber Efendimizin Evi (Şu anda kütüphane olarak kullanılıyor)peygamber efendimizin evi

17 Sa’y Bölgesi (Safa ile Merve tepesi arası)

18 Uhud Dağı (Medine-i Münevvere)

19 Ravza-i Mutahhera(ksbr-i şerif)

20 Kubbetu’s-Sahra diğer adıyla Hz. Ömer Camisi. Kubbetu’s-Sahra Resulullah (s.a.s.)’ın miraca çıkarken bastığı kayanın üzerine inşa edilmiştir. Sahra kelimesi de kaya anlamına gelir ve Kubbetu’s-Sahra isimlendirmesi bu kayaya binaen verilmiştir. Ancak Türkiye’de hala birçokları tarafından Mescidi Aksa olarak bilinen mabed işte bu mabeddir. Gerçekte Mescidi Aksa Kubbetu’s-Sahra’nın kıble tarafında bulunan daha büyük ve geniş bir mabeddir.

21 emanetler ayak izleri

22 ayak izi

23 ayak izi

24 kullandıgı kılıcları

25 yazdıgı mektublar

26 mektubu

27 mektubu

28 mektubu

29 mühürü

30 sakal-ı şerif


34 kudüs

35 kudüs eski resim

36 kudüs kar yağmış

37 kabe eski

38 kabe namaz kılınırken

39 medine

40 medine

42 medine

43 mekke

45 mescidi aksa

46 cennet-ul bakıi

Bu mezarlık mescid-i Nebeviye çok yakın ve doğu tarafındadır. Müslümanların Medine-i Münevverede ikamet ettikleri süre içinde Hz. Peygamberin ve iki vezirinin kabirlerinin ziyaretten sonra her gün Cennetül Bakî mezarlığında yatan ashabı kiramın ve diğer müminlerin kabirlerini ziyaret etmeleri müstahaptır.

Bu kabristanda yaklaşık onbin sahabinin medfun olduğu rivayet edilir. İmamı Müslimin rivayet ettiği bir hadiste peygamber efendimize Cebrail (A.S.) gelmiş ” Ya Muhammed Rabbin sana ehli bakii ziyaert etmeni onlar için mağfiret dilemeni emrediyor.” demiştir. Başka bir sahih hadiste de “Ben baki ehline dua etmek için oraya gönderildim.”

Osman bin Maz’un R.A. bu mezarlığa ilk defnedilen sahabidir. Başka bir rivayete göre ilk defnedilen Es’ad bin Zurara olmuştur. Ziyaertçi Bakî ehlini cümleten selamladıktan sonra Hz. Ebubekir ve Ömer den sonra bu ümmetin en hayırlısı olarak kabul edilen Hz.Osman bin Affan R.A. kabri şerifini ziyaretle başlar.

Rasulullah Efendimizin oğlu Hz. İbrahimde bu kabristanda medfundur. Yanında Rasulullahın kerimeleri Rukıyye Osman bin Maz’un gibi büyük sahabilerin kabirleri vardır.

Rasulullah (s.a.v.) efendimizin amcası Abbas ayak ucunda Hz. Alinin oğlu Hz. Hasan yatar. Fatımatuzzehranın ve Hüseyin efendimizin başının da burada olduğu rivayet edilmektedir.

Hz. Hatice ve Meymune validelerimizin dışında Hz. Peygamberimizin hanımları da burada medfundurlar. Bu kabristanda Rasulullah efendimizin halası Hz. Safiyye gibi daha nice büyük zevatın kabirleri vardır.
Allah (cc.) cümlesinin şefaatlarına nail eylesin.
Peygamber Efendimizin doğdugu ev ve kabri


Kutsal Yerler.peygamber Efendimizin Doğdugu Ev,ve Kabri

Peygamber Efendimiz Hz.muhammet(s.a.v)’in Kabri Şerifi Medine Ve Kutsal Amanetler.

Anahtar Kelimeler: ebva köyü ebva nin gorselleri medine ebva köyü Medine peygambrimizin dogdu koy peygamberimizin doğduğu yer