A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
PAZARLAMA DAHİSİ OLUN

PAZARLAMA DAHİSİ OLUN

 GİRİŞ

Pazarlamada gerçekten başarılı olmak istiyorsanız, satış tekniklerinden daha fazlasına ihtiyacınız var demektir. Aynı şey ürünlerin pazarlaması içinde geçerli. Pazardaki bilinçsiz bir kitleyi kandırabilirsiniz.Ama bilinçli kitle niyetinizi kısa zamanda fark edecektir. Bu, zamanla diğer büyük kitlenizi de kaybetmeniz anlamına gelecektir...

PAZARLAMA DAHİSİ OLUN

Satış teknikleri eğitimi alan kişi iyi bilirki kolllarını bağlama, müşterinin karşısına değil de yanına otur, çeşitli onaylatıcı cümlelerle ilerle ve bunun gibi daha bir çok yöntem... Bunlar pazarlamada muhakkak faydalıdır.Ancak profosyonel alıcı ve satıcıların olduğu ortamdaki etkisini anlamak lazım.Yaptığımız her taktiksel harekete karşı tarafın bir o kadar yardım almasına neden olacaktır. Eğer gerçekten başarılı olmak istiyorsanız, satış tekniklerinden daha fazlasına ihtiyacınız vardır. Aynı şey ürünlerin pazarlanması içinde geçerlidir. Pazardaki bilinçsiz bir kitleyi kandırabilirsiniz. Ama bilinçli kitle niyetinizi kısa zamanda fark edecektir. Böylece zaman ilerledikçe diğer büyük kitlenizide kaybedeceksiniz. Satış ve pazarlama teknikleri sadece kayda değer bir ürününüz olduğunda işe yarar. Çünkü her zaman bu teknikleri fark edecek bir kitle olacaktır. Eğer ürününü kayda değer bir ürün değilse kitlelerin sizi fark etmesi biraz zaman alacaktır ya da hiç fark etmiyeceklerdir sizi.

Pazarlama bir kazanç sağlama amacı ile belirli müşteri gruplarının ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için planlanmış, örgütlenmiş, kullanılması ve denetimli olarak tanımlanabilir. Uluslar arası pazarlama ise bu çabaların uluslar arası ortamda yürütülmesidir. Pazarlamanın kökeni satıştır. Satışın gerçekleşebilmesi için müşteriyi bir
ürün ve ya hizmetisatın alabilmesi için ikna etmek gerekmektedir.Satışın yabilabilmesi için reklam gerekmektedir. Reklam, satılan ürün hakkında geniş tüketici gruplarını bilinçlendirme ve ikna etme olanağı sağladığı için öneml bir yer tutar.

            En yüksek ve sürekli kar yolu budur. Dolayısıyla pazarlamakavramı, pazarlamanın amacını mal satmak değil, seçilmiş muhtemel müşterilerin sorunlarına çözüm getirmek olarak tanımlayabiliriz.İşletme yönetiminin asıl amacı, uygun fiyatlı ve kaliteli ürün üretmektir.Tüketici ihtiyaçını cevaplayabilecek iç ürünleri satın alacaktır.Böylece tüketiciler her türlü satış teknikleri kulllanılarak satın alınmaya özendirilir.Özetle, ürünlerin satın alındığı değil, satıldığı düşüncesi ve inancı yaygınlaştı.

            Ürün tahlilinde amaç, bir işletmenin sattığı ve satmak niyetinde olduğu malın, alıcının arzu ettiği bir mal olup olmadığının incelenmesidir. Alıcının istediği şey, malın işine yaramasıdır.Örneğin; tüketici temiz lezzetli gıda maddesi, rengi solmayan , yıpranmayan bir kumaş ister.Bunların nasıl hazırlanacağı alıcıyı ilgilendirmez. Alıcının şu ve ya bu malı satın almasının neden bu malın kendisine bir  bir fayda sağlamasıdır. Bu tarih boynca böyle sürmüştür. Yeni çeşitlerin eklenmesi mevcut malların daha fazla satılmasına neden olabilir.Satışları veya üretimi arttırmak amacıyla çeşitler çoğaltılabilir.Yeni malların piyasaya çıkarılma zamanı, keza çok önemlidir.Mevsim bakımından en uygun zaman seçilmelidir.Yine moda eğilimleri gözden kaçırılmış, modaya uygun malların piyasaya çıkarılması gerekir. Firmalar mallarını genellikle isim, ambalaj gibi araçlarla diğer mallardan  ayırt etmek isterler. Sevilen bir isimli malın aynı cinsini imal etmek genellikle çok zordur. Fakat ismi taklit etmek mümkün değildir.Ürünlere herhangi bir isim verilmesi yeterli değildir.İsmin çekici olması, tüketiciler tarafından tutulması gerekir.

             Fiyat, ekonomik sisitemin temel düzenleyicisidir.Çünkü fiyat sistemin işleyişini dengeler.Fiyattaki bir aksaklık eksiklikleri yansıtır. Herşeyden önce fiyat bir işletmenin pazarladığı malın talebini belirler. Tek fiyat politikası uygulandığında, alıcıların işletmeye karşı güvenleri artar. Perakendeci sınırlı sayıda fiyat seçer ve tüm malların seçtiği fiyatlardan satar. Bu fiyatların dışında başka fiyat kullanmaz. Böylece tüketicilerin satın alma kararı vermeleri kolaylaşır.

             Pazarlama yönetiminde, tüketicilerin ihtiyaçları ve isteklerine uygun bir mal geliştirildikten, dağıtım kanalı seçildikten ve fiyat saptandıktan sonra, malı satmak için gerekli çabaların yapılmasına sıra gelir.Üretilen malın satışı sağlanmalıdır.Tüketiciler malları satın almaya isteklendirilmeli ve inandırılmalıdırlar.Bir işletme satış çabaları sarf ederek herhangi fiyat düzeyinde malın satışını attırmayı umar.Satışı gerçekleştirmek için tüketicilere mallara ilişkin bilgiler verilmeli, tüketicilerin ilgileri çekilmeli ve tüketiciler malları satın almaya yönlendirilmelidir.Ayrıca tüketiciler isteklendirilmeli ve inandırılmalıdırlar.

            Günümüzün gelişen koşulları arasında uluslar arası pazarlamanın ve işletmelerin uluslar arası pazarlara başarıyla açılma ve bu yerindeki işletmeler bakımından yaşamsal bir öneme sahiptir.

            İşletmenin kendi malını, rakiplerinkinden farklı olduğu izlemini yaratmak için giriştiği çabalara mal farklılaştırması yapılır. Mal farklılaştırmak önemlidir.Mal farklılaştırmasını politika olarak benimseyen bir işletme, malı, öngörülen sembol ve marka ile özdeşleştirir.

           

Pazarlara sunulan mallar ve hizmetler çok çeşitlidir. Sanayiden tarıma, tekstilden teknolojiye, turizme kadar binlerce maldan ve hizmetten söz edilebilir.Bu nedenle malları ve hizmetleri sınıflamanın nedenlerinden biride belirli mal yada hizmet grubunun belirli hedef pazarlara sunulması gerekir. Kısacası tüm pazarlama karması mal grubundan etkilenir.

        SONUÇ

            Günümüzde bize en dikkat çekici gelnen noktalardan biride ekonomidir. Bu nedenle pazarlamacıların daha yaratıcı, stratejik, yenilikçi olmalrı gerekir.Satış ve pazarlama teknikleri sadece kayda değer bir ürününüz olduğunda işe yarar. Çünkü her zaman bu teknikleri fark edecek bir kitle olacaktır.Eğer amacımız dış pazarların ihtiyaçlarını saptamak ve karşılamak olarak tanımlarsak, yeni ihraç ürünleri geliştirip reklam ve tanıtma çalışmalarıyla dış pazarlara açılmış oluruz.

 

     KAYNAKÇA

·        Erdem  DERİN.. Pazarlama Dahisi Olun.

 

·        Nizip Halk Kütüphanesi

 

 

·        İnternet

 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum